Penge

Vestjyder har fundet en smart måde at undgå kæmpe kloakregning på

I Vestjylland sparer borgere i Nordenskov tusindvis af kroner på alternative løsninger på den kloakseparering, de er blevet pålagt af Varde Kommune.

Hus- og sommerhusejere over hele landet har i flere år været plaget ved udsigten til voldsomme udgifter til såkaldt separat kloakering.

I den vestjyske by Nordenskov har borgerne dog besluttet at tage sagen i egen hånd. Hele 98 procent af beboerne har sagt ja til selv at håndtere regnvandet, så det ikke blandes med spildevandet.

Dermed sparer kommunen en ekstra kloakledning til regnvand. Borgerne i Nordenskov får derimod 24.000 kroner tilbage af deres tilslutningsbidrag til kloaknettet, hvorefter de selv finder en løsning på at håndtere regnvandet. 

For mange boligejere er det en dyr affære at få omlagt sin kloakering, så regn- og spildevand adskilles i to separate rør. Udgiften varierer meget, men koster normalt mellem 50.000 og 100.000 kroner.  

Billige løsninger

Jens Dirksen, der er formand for Nordenskov Fællesvirke, har hjulpet beboeren Boje Bojesen med en alternativ løsning, som har sparet ham mange tusind kroner. 

Løsningen kommer til at koste Boje Bojesen i omegnen af 3.000 kroner. 

- Det er meget simpelt. Vi har taget tagudledningen og gravet den ned, så den løber hen i et regnbed. Da vi i efteråret fik i omegnen af 110 millimeter regn, da var der ikke antydning af, at det skulle løbe over, siger Jens Dirksen. 

To regnvandsbed af samme størrelse, og så har Boje Bojesen håndteret alt sit tagvand, der via de tre bed langsomt siver ned i undergrunden i stedet for at blive ledt ud i det fælles kloaknet. 

- De her 24.000 kroner vi får tilbage hjælper jo på det. Det er en god forretning for nogen. Det er jeg sikker på, siger Boje Bojsen.

For mange boligejere er det en dyr affære at få omlagt sin kloakering, så regn- og spildevand adskilles i to separate rør. Det varierer meget, men koster normalt mellem 50.000 og 100.000 kroner.  

Ikke en mulig løsning alle steder 

I flere kommuner gør man brug af muligheden for at pålægge borgere separatkloakering på deres ejendom.

- Mange steder er kloaksystemerne simpelthen nedslidte, de er underdimensioneret til nutidens regnmængder, og derfor er man mange steder nødt til at tage affære, siger direktør i DIN Forsyning, der er en sammenslutning af Esbjerg og Varde Forsyning.

Han påpeger samtidig, at løsningen i Nordenskov ikke vil kunne implementeres alle steder i landet. 

- Man kan ikke bare udbrede et projekt som det her alle steder i landet. Det afhænger meget af jordbundsforholdende, men det vil givetvis være muligt i mange områder, siger han. 

Borgere i Hillerød i protest

3.200 husejere kan se frem til en regning på op mod 70.000 kroner, da Hillerød Kommune har besluttet, at der skal anlægges separatkloakering i udvalgte områder.

Det er Hillerød Kommunes spildevandsplan fra 2013, der ligger til grund for projektet med separatkloakering. Det skyldes, at kloakkerne ikke er rustet til at følge med nutidens og fremtidens nedbør, hvilket medfører oversvømmelser.

Beboere i kommunen har indsamlet underskrifter imod kommunens påbud om at boligejerne selv skal betale udgiften til at adskille spilde- og regnvand på egen grund. 

Lene Kattrup (DF), der er tidligere Byrådsmedlem i Hillerød,  er en af de 3200 husejere i Hillerød, der skal separatkloakere, og hun mener, at forslaget er dybt uretfærdigt. 

- Jeg har fået et tilbud her ved mig. Det kommer til at koste 65.000-90.000 kroner. Jeg anerkender klimaforandringerne, men jeg mener stadig, at vi bor i et demokrati, og at sådanne løsninger skal finansieres kollektivt, siger hun.   

Ikke kun i Hillerød

Borgere fra flere steder i landet er utilfredse med at kommunernes klimatilpasning kommer til at koste dem dyrt.

I Vadum i Nordjylland, er beboerer også forarget over at blive pålagt så stor en udgift. 

- Jeg synes da ikke bare, at man kan komme og pålægge os omkostninger i den her størrelsesorden. Vi har et par år til at grave 25.000-50.000 kroner op ad lommen, siger boligejer i Vadum Christian Clausen. 

Tilbage i Hillerød Kommune er der godt nyt til de vrede husejere.

Nu anbefaler Hillerød Forsyning, at planen laves om. Det sker efter, at undersøgelser af jordbundsforholdene rundt om i kommunen har vist, at planen over hvem der skal grave haven op, og hvem der slipper, ikke holder.

Indtil den nye plan er klar, skal projektet sættes på hold, foreslår selskabets bestyrelse.