Penge

Højesteret skal afgøre omfattende strid mellem passagerer og flyselskaber

Efter at have tabt i både by- og landsretten, har Primera Air nu fået en sag vedrørende kompensation til passagerer grundet forsinkelser i Højesteret.

Det islandske luftfartselskab Primera Air, som har hovedkvarter i København, har anket en dom, der faldt ud til passagerenes fordel ved både by- og landsretten. Primera Air mener, at der er særlige omstændigheder i sagen, som skal fritage dem for et kompensationskrav. 

Sagen drejer sig om i alt 18 passagerer, der har søgt erstatning for forsinkelser i forbindelse med to flyvninger med Primera Air fordelt på to sager. Hver især står passagererne til en kompensation op til 3.000 kroner. 

Det er EU-forordningen nummer 261 om forbrugerbeskyttelse, der ligger til grund for stridigheden mellem parterne. Ifølge forordningen har passagerer ret til kompensation ved ufrivillig boardingafvisning, aflysning og ved forsinkelser på mindst tre timer. 

EU-forordning 261

Forordningen slår fast, at passagerer har ret til kompensation ved ufrivillig afvisning ved boarding, aflysning og forsinkelser i ankomst på mindst tre timer.

Den dækker både ruteflyselskaber, lavprisselskaber og charterflyselskaber.

Er der tale om usædvanlige omstændigheder, der er karakteriseret ved, at flyafgangen er blevet forhindret på grund af dårligt vejr, generalstrejker eller krigslignende tilstande, kan der ikke udbetales kompensation.

Det er spørgsmålet om, hvad der er usædvanlige omstændigheder, der ligger til grund for sagen, der nu er gået i Højesteret.

Kilde: flyforsinkelser.dk 

Principiel sag

Sagens afgørelse kan danne præcedens for danske og europæiske flyselskabers fremtidige kamp mod utilfredse passagerer, der er blevet forsinket på en rejse eller har oplevet et aflyst eller overbooket fly. 

Op mod 2000 sager om kompensation til passagerer er sat i bero og afventer dom i sagen, så det er potentielt enorme summer, der står på spil for luftfartsbranchen. 

Direktør i Brancheforeningen Dansk Luftfart, Michael Svane, ser frem til sagens afgørelse.

- Jeg kan oplyse, at sagen bliver fulgt meget nøje over hele linjen både herhjemme og i udlandet. Med denne sag får vi langt om længe svar på et helt afgørende spørgsmål om kompensationsret i forbindelse med flyforsinkelser, siger han. 

Kundegrundlag på spil

Johan Fugmann er direktør for virksomheden flyforsinkelse.dk. Virksomheden yder juridisk assistance til flypassagerer, der har ret til kompensation fra flyselskaberne i forbindelse med aflysninger, forsinkelser eller boarding. Virksomheden repræsenterer passagererne, der har søgt kompensation fra Primera Air.

- Den her sag kan potentielt få kolossale konsekvenser for vores virksomhed. Hvis dommen falder ud til fordel for Primera Air, så mister vi 80-85 procent af vores kunder, siger Johan Fugmann.

På trods af at virksomheden har meget at miste, så er direktøren fortrøstningsfuld frem mod, at sagen åbnes i Højesteret mandag. 

- Vi vandt sagen både i byretten og i landsretten, så jeg er da fortrøstningsfuld for, at vi også vinder i Højesteret. Vi har en god sag, siger Johan Fugmann og fortsætter med en kort indskydelse:

- Men det er klart, at nerverne er begyndt at melde sig. Højesteret har jo valgt at behandle sagen, og det ville de ikke gøre, hvis det var en sikker sag.

Forsvarer: Håber på detaljeret dom

Morten L. Jakobsen fra advokatfirmaet Gorrisen Federspiel er forsvarer i sagen. Han repræsenterer Primera Air, som nu for tredje gang har fået sagen for retten. 

Advokaten håber, at Højesteret vil se på sagen med nye øjne.

- Vi synes, at vi har valgt nogle sager ud, som burde føre til, at luftfartsselskabet bliver frikendt, siger han. 

Mest af alt håber Morten L. Jakobsen, at der falder en detaljeret og velbegrundet dom, så luftfartsselskaberne i fremtiden har noget at rette sig efter. 

Det jeg håber mest på, det er en detaljeret dom. Problemet har været hele vejen igennem, at luftfartselskaberne ikke har haft noget at rette sig ind efter.

Morten L. Jakobsen

Advokaten mener, at hans klient og en lang række andre luftfartsselskaber kæmper med lovgivningen, som den er udfattet nu. Mange af formuleringerne kan gradbøjes, og det gør den svær at navigere i. 

- Hele grundlaget er udansk og passer ikke ind i erstatningsret og kompensation. Luftfartselskaberne kan ikke forstå, hvorfor de skal betale, siger han. 

Der falder dom i sagen i slutningen af marts eller begyndelsen af april.