Penge

Årsopgørelsen: Her er de ’hemmelige’ fradrag for lønmodtagere

I listen herunder kan du se, om du er berettiget til et eller flere af de lidt mere sjældne lønmodtager-fradrag.

Om årsopgørelsen

 • Danskernes årsopgørelser dannes på baggrund af næsten 200 millioner indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mv.
 • 98 procent af dem, der retter årsopgørelsen, gør det via TastSelv. De sidste 2 procent ringer til Skat.
 • Over 80 procent af skatteyderne (ca. 3,5 millioner), har ikke ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen fra Skat.
 • 20 procent af skatteyderne (ca. 900.000) har ændringer til årsopgørelsen. Omkring halvdelen af disse ændringer vedrører befordringsfradraget.
 • Det nuværende, danske personskattesystem har en af de højeste automatiserings- og digitaliseringsrater i verden.

Kørselsfradraget og håndværkerfradrag kender du. Men hvad med de mere sjældne fradrag? Kender du dem?

Kan du for eksempel trække dit arbejdsværelse eller dit arbejdstøj fra i skat? Nederst kan du se en hel liste over fradrag, som er mere sjældne, og for mange ganske ukendte.

- Det er lidt sjældnere at de her fradrag bliver brugt, fordi der er strikse betingelser, der skal være opfyldt. For eksempel skal et arbejdsværelse i din egen bolig være indrettet til arbejdsmæssig brug samtidig med at det skal være afskåret fra den øvrige del af boligen, så det ikke indgår i det areal, man benytter til almindelig beboelse. Det er ikke et fradrag, vi hiver op af skuffen hver dag, siger ekspert i personbeskatning, revisor Per Ørtoft fra Ernst & Young.

Ligeledes er der en længere række af andre fradrag målrettet lønmodtagere, heriblandt fradrag for kursusudgifter, faglitteratur eller tøj, du bruger i forbindelse med dit arbejde.

- De fleste spørger til muligheden for at få fradrag for udgifter til arbejdstøj. For at få fradrag må tøjet ikke være egnet til privat brug, siger Per Ørtoft og understreger, at det ikke handler om, hvorvidt du går i tøjet privat eller ej, men om tøjet er egnet til privat brug. Er det det, kan du ikke få fradraget.

- Det skal være noget ret ekstremt og specielt arbejdstøj, fastslår Per Ørtoft og peger på, at en skorstensfejer vil have mulighed for at bruge fradraget, fordi tøjet er ekstremt beskidt og samtidig ser så specielt ud, at det ikke er egnet til privat brug.

På hvert af de sjældne fradrag herunder er der en bundgrænse på 5.700 kroner for skatteåret 2015. Det betyder, at det kun er udgifter til hvert af fradragene på mere end 5.700 kroner, du kan trække fra i skat.

Dine Finanser

 • Dine Finanser er TV 2s privatøkonomiske magasin
 • I programmet giver vi råd om, hvordan du får flere penge i din private økonomi
 • Vært og redaktør på programmet er Christian Kjær
 • Siden 2008 har Christian Kjær arbejdet med penge- og finansjournalistik på TV 2. Inden da har han skrevet for Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende.

Herunder kan du se en række af de sjældne lønmodtager-fradrag. Finder du ud af, at du er berettiget til et eller flere af fradragene, så husk, at du også stadig kan nå at rette i dine årsopgørelser for 2012, 2013 og 2014. Sidste chance for at rette årsopgørelsen for 2012 er den 1. maj i år.

11 mindre kendte fradrag - kan du trække ekstra fra?

 1. Arbejdsværelse i hjemmet

  Udgifter til arbejdsværelse i hjemmet kan i ganske særlige tilfælde trækkes fra, hvis arbejdets art eller omfang gør, at værelset ikke længere kan anvendes til almindeligt opholdsrum. Det gælder for eksempel,

  Hvis et værelse i hjemmet er indrettet til for eksempel tegnestue eller laboratorium, kan du trække udgifterne fra. Kravet er, at værelset er inddraget kun til arbejde, og ikke kan bruges til andet.

 2. Kursus

  Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.

 3. Kost og logi

  Du kan enten få fradrag for dine faktiske udgifter eller bruge nogle standardsatser.

  Du kan enten få fradrag for dobbelt husførelse eller for kost og logi, når du har en midlertidig arbejdsplads meget langt fra din bolig.

  Afstanden skal være så stor, at du ikke kan overnatte hjemme og rejse frem og tilbage hver dag. Du kan højst få fradrag for 26.200 kroner i 2016.

 4. IT-udstyr

  Har du købt it-udstyr som en computer til privat brug, kan du ikke få fradrag for udgifterne. Heller ikke, hvis it-udstyret er til studiebrug.

  Er it-udstyret derimod et vigtigt og nødvendigt arbejdsredskab og bruges til erhverv, kan du afskrive på købsprisen. Det afhænger blandt andet af, i hvilket omfang der er it-udstyr til rådighed på din arbejdsplads. Du skal selv give et skøn over, hvor stor en del den erhvervsmæssige brug udgør.

 5. Rejsefradraget

  Rejsefradraget har en særregel, der gør, at selvom din arbejdsgiver betaler dine regninger på rejsen, så kan du alligevel stadig trække et fradrag på 117,75 kroner fra per rejsedag, og det giver dig en kontant skattebesparelse på 34 kroner per dag.

  For at benytte rejsefradraget og fradraget for småfornødenheder kræver det, at rejsen for dit arbejde er af mindst 24 timers varighed.

  Læs mere om rejsefradraget her.

 6. Faglitteratur

  Udgifter til faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker kan du trække fra, hvis de har været nødvendige, for at du i årets løb har kunnet varetage dit arbejde, og hvis der desuden er tale om egentlig faglitteratur.

  Du kan ikke trække udgifter til populærvidenskabelige værker fra.

 7. Tøj

  Du kan normalt ikke få fradrag for udgifter til tøj og mad.

  Hvis du skal købe særligt tøj til dit arbejde som en uniform, kan der være fradrag for udgiften. Men du kan ikke trække dit tøj fra i skat, blot fordi din arbejdsgiver kræver, at du skal være "pæn" i tøjet.

 8. Sundhedsudgifter

  Du kan ikke få fradrag for udgifter til sundhedsbehandlinger.

  Men ved udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme, hvor der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse, kan din arbejdsgiver betale udgifterne, uden at du bliver beskattet.

 9. Repræsentation

  De fleste lønmodtagere kan ikke trække udgifter til repræsentation fra.

  Du kan trække repræsentation fra, hvis du på grund af aflønningsform – som for eksempel provision - har mulighed for at påvirke din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter. Dette gælder for eksempel handelsrejsende, repræsentanter og salgschauffører.

  Du kan trække 25 procent af udgifter til repræsentation fra. Udgifterne skal have været nødvendige for at erhverve indkomsten, og de må ikke være betalt eller dækket af arbejdsgiveren efter regning.

  Udgifterne skal dokumenteres.

 10. Driftsmidler

  Har du som lønmodtager udgifter til driftsmidler som værktøj, computere, kontormøbler, eller mobiltelefoner, som bruges både privat og til erhverv, kan du få fradrag for udgifterne til den erhvervsmæssige brug.

  Det kan være, hvis du er klaverlærer og underviser hjemme, hvor du har et klaver. Halvdelen af den tid, du bruger ved klaveret, er arbejde og den anden halvdel er privat, og du kan trække en eventuel afskrivning af klaveret fra i skat – men kun den halvdel der bruges til erhverv. 

 11. Telefonen

  Udgifter til din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til at ringe erhvervsmæssigt fra den.

  Abonnementsudgifter eller køb af en telefon kan du ikke få fradrag fo

Det er kun udgifter for over 5.800 kroner per fradragspost, der kan trækkes fra (Undtagen Kost og logi-fradraget og rejsefradraget)

 • Der skal være tale om udgifter, som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst.
 • Du skal kunne dokumentere dine udgifter.
 • Du skal være lønmodtager. SU tæller ikke som løn.
 • Hvis du er lønmodtager og samtidig driver selvstændig virksomhed, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke får fradrag for i din virksomhed.