Penge

Skat til danskerne: Her er fradragene du især skal holde øje med

Der er massevis af fradrag at få på årsopgørelsen, men nu melder Skat også ud, hvilke fradrag, de fleste danskere skal holde øje med.

Om årsopgørelsen

 • Danskernes årsopgørelser dannes på baggrund af næsten 200 millioner indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mv.
 • 98 procent af dem, der retter årsopgørelsen, gør det via TastSelv. De sidste 2 procent ringer til Skat.
 • Over 80 procent af skatteyderne (ca. 3,5 millioner), har ikke ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen fra Skat.
 • 20 procent af skatteyderne (ca. 900.000) har ændringer til årsopgørelsen. Omkring halvdelen af disse ændringer vedrører befordringsfradraget.
 • Det nuværende, danske personskattesystem har en af de højeste automatiserings- og digitaliseringsrater i verden.

Under overskriften ”Det skal de fleste tjekke eller indberette” har Skat lagt en grafik ud på det sociale medie Twitter som viser de fem poster på årsopgørelsen, de danske skatteydere skal være særligt opmærksomme på.

Som grafikken herunder viser, mener Skat, det er vigtigst at være opmærksom på mulighederne for at få håndværkerfradrag, børnebidrag og kørselsfradrag. Desuden peger Skat på, at du skal være opmærksom, hvis du har købt eller solgt værdipapirer og fået udbytte.

- Det er disse oplysninger, som vi ikke selv har. Det er der, vi er afhængige af oplysninger fra borgerne. Og så er det netop de fem felter, hvor borgerne har flest ændringer eller tilføjelser, siger kontorchef i Skat Jørgen Vissing Jensen og peger på, at ændringer til kørselsfradraget udgør halvdelen af alle de ændringer, danskerne har til årsopgørelsen.

I påmindelsen på det sociale medie Twitter minder Skat ligeledes borgerne om, at man skal huske at betale skat, hvis man har lejet et værelse eller en bolig ud i løbet af 2015.

- Det er en påmindelse til danskerne om, at hvis de udlejer deres bolig eller lejer et værelse ud, så er der en indkomst, der skal beskattes, hvis indkomsten overstiger bundfradraget på 24.000 kroner, siger Jørgen Vissing Jensen.

Herunder kan du se Skats opslag på det sociale medie Twitter.

Herunder kan du læse om fradragene, Skat anbefaler dig at være opmærksom på – og flere til.

Årsopgørelsen 2015: Her er fradragene, du glemmer

 1. befordringsfradrag (kørselsfradrag)

  Hvis din samlede kørsel mellem dit hjem og dit arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring.

  Befordringsfradraget er 2,05 kroner per kilometer i skatteåret 2015, hvis du har mellem 24 og 120 kilometer i alt til og fra dit arbejde.

  Har du længere end 60 kilometer (120 kilometer i alt til og fra arbejde) kan du dog kun trække 1,03 kroner fra for den del af turene, der ligger ud over de 120 kilometer.

  Udkantskommuner:
  Bor du i en af de såkaldte udkantskommuner, kan du dog trække 2,05 kroner fra for hele turen, der går udover de 24 kilometer. Også den del, der går udover 120 kilometer per dag, kan du trække fra. Se meget mere om befordringsfradreget i tv-indslaget herover.

  Udkantskommuner:
  Jylland: Læsø, Morsø, Brønderslev, Norddjurs, Hjørring, Tønder, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Aabenraa.
  Østdanmark og Fyn: Langeland, Lolland, Ærø, Samsø, Svendborg, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Odsherred, Slagelse, Vordingborg.

  Ekstra kørselsfradrag:
  Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end 307.000 kroner i 2015. Du kan højst få ekstra fradrag på 10.100 kroner i 2015. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 257.000 kroner til 307.000 kroner i 2015. Det ekstra kørselsfradrag beregnes automatisk.

  Det gode råd:
  Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke ud fra ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads. Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer.

  Vær også opmærksom på, at Skat normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejde i løbet af året, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kørte til din arbejdsplads.

  Befordringsfradraget skal du skrive på årsopgørelsens rubrik 51.

 2. Pendlerfradrag: Træk broen fra

  Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra.

  Bor du i Sverige og arbejder i Danmark eller omvendt, får du et fradrag på 50 kroner per passage, når du krydser Øresundsbroen i bil eller på motorcykel. Krydser du broen i tog, kan du trække 8 kroner fra i skat per tur.

  Er det Storebæltsbroen, du passerer i bil eller på motorcykel, får du et fradrag på 90 kroner per vej - udover det almindelige befordringsfradrag, man ellers modtager. Passerer du Storebælt i tog, kan du trække 15 kroner fra per tur.

  Bemærk: Betaler arbejdsgiveren transporten, kan du ikke trække broafgiften fra.

  Rubrik på årsopgørelsen: 51

 3. Håndværkerfradrag

  Du kan trække op til 15.000 kroner fra på årsopgørelsen for arbejdsløn til forbedringer på dit hus, ejerlejlighed og på dit sommerhus. De 15.000 kroner gælder for hver person i husstanden, så typisk er det på maksimalt 30.000 kroner for et par.

  Hjemmeboende børn over 18 år kan ligeledes benyttet fradraget, hvis de betaler deres del af regningen.

  Du kan kun få håndværkerfradrag i 2015, hvis arbejdet er udført i 2015, og hvis regningen er betalt senest den 29. februar 2016.

  Husk, at betaling med check og kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk - via dankort, Mobilepay, Swipp eller netbank.

  Du kan se flere detaljer om, hvornår du kan få håndværkerfradrag i indslaget ovenfor.

  Du skal gå ind på TastSelv på SKATs hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller Ret årsopgørelsens rubrik 460.

  Det gode råd:
  Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2012, 2013 og 2014, kan du nå det endnu. Gå ind på skat.dk under ”Glemt håndværkerfradrag i 2014, 2013 eller 2012 og indberet håndværkerfradraget.

 4. Få fradrag for donationer til velgørenhed

  Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag for beløbet.

  For at få fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skat. Du har fradrag for det indbetalte beløb. Dog højst 15.000 kroner i alt i 2015.

  Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

  Du bør derfor gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.

  Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

 5. Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

  Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger dem.

  Har du solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.

  Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

  Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

  Rubrik på årsopgørelsen: 66

 6. Børne- og underholdsbidrag

  Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige. Rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

  Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

  Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det i 2015.

  Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

 7. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

  Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.

  Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

  Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.

  Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.

  Hvis det er renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.

   

 8. Har du købt bolig i 2015

  I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til Skat. Tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.

  Fradraget indberettes i rubrik 44.

 9. Stiftelsesprovision på korte lån

  Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år kan også trækkes fra. Er stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.

  Fradraget indrettes i rubrik 44.

 10. Låneomkostninger

  Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet optages i fremmed valuta, for eksempel i euro. Der er ikke fradragsret for låneomkostninger for personer, hvis lånet optages i danske kroner. Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne som kan henføres til årets afdrag.

  Er der fradrag og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41

 11. Differencerenter

  Hvis man har omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette dem til SKAT.

  Tal eventuelt med dem som har hjulpet dig med at omlægge dine lån. Det er typisk banken.

  Differencerenterne indberettes normalt i rubrik 41.

 12. Renteudgifter på private pantebreve

  Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebrev for eksempel i forbindelse med køb af sommerhus, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til.

  Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.

  Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

 13. Renter på fælleslån

  Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvist være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer.

  For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.

  Der har været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg eventuelt dette med din ejerforening.

 14. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt

  Bliver du 'sendt ud' i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.

  For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt 'midlertidigt arbejdssted', hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Derudover skal afstanden mellem det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng.

  For eksempel kan du få dette fradrag, hvis du normalt arbejder i Jylland som håndværker, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt. Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation hhv. 471 kroner og 202 kroner, hvilket samlet set kan give et fradrag på 673 kroner pr. dag og samlet op til 25.900 kroner i 2015. 'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.

  Man får ikke del i fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hver sit, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan du stadig trække 471 kroner fra for den kost, du selv skal dække og omvendt.

  Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder. Da kostsatsen i 2015 lyder på 471 kroner per dag, så svarer det til ligningsmæssigt fradrag på 117,75 kroner pr. døgn, hvilket giver en kontant skattebesparelse på 34 kroner per dag.

  Betaler arbejdsgiveren en godtgørelse, der overstiger 25 procent af kostsatsen beregnet for den samlede rejse, skal hele beløbet dog regnes med i den personlige indkomst. Fik du over 588,75 kroner pr. dag i 2015 med i 'lommepenge' af din arbejdsgiver til mad, kan du med andre ord ikke bruge denne del af fradraget til noget.

  Rubrik på årsopgørelsen: 53