Nobels Fredspris til Al Gore

16x9

Den tidligere amerikanske vicepræsi­dent og miljøforkæmper Al Gore og FN's klimapanel (IPCC) får Nobels fredspris 2007, meddeler den norske Nobelkomité.

Gore og FN's Klimapanel har været med til at fremsætte stærke advarsler om, at mennesker er årsag til den globale opvarmning. Advarslerne har øget pres­set på verdens regeringer for at gøre mere for at bekæmpe klimaproblemerne.

Gore -vicepræsident for Bill Clinton - tabte præsidentvalget i 2000 i USA til Bush. Hans dokumentarfilm "En Ubekvem Sandhed" blev belønnet med en Oscar.

Det Intergovernentale Panel om Klimaforandringer, som FN-panelet officielt hedder, omfatter omkring 300 eksperter og forskere fra mere end 130 lande inden for en lang række områder og er blevet verdens førende autoritet i spørgsmål om den globale opvarmning og dens følger.

Gore og panelet forudsiger, at vi har udsigt til voldsommere regnskyl, smeltende gletsjere, tørke, hedebølger og stigende vandstand i verdenshavene.

Jordens overfladetemperatur vil formentlig stige med mellem 1,8 og 4,0 grader celsius inden udgangen af dette århundrede. FN-panelets mest fremtrædende klimaekspert er dr. Rajendra Pachauri fra Indien

Gore overvejer måske et nyt forsøg på at blive USA's præsident.