Engell: Bondam politisk gangster

VIDEO: Se Bon-dam, når Eng-ell kal-der ham en ben-hård po-li-tisk gang-ster

Den radikale Klaus Bondam er uden tvivl den mest udskældte politiker efter kommunalvalget i tirsdags.

Her så Bondam stort på sine udtalelser under valgkampen og indgik en lokumsaf­tale med Dansk Folkeparti, der sikrede ham en borgmesterpost.

En manøvre der får politisk kommenta­tor Hans Engell til at kalde Bondam en benhård politisk gangster, der har udført valgkampens største stunt.

"Det havde jeg ikke troet om dig Kla­us," sagde Engell i Go'morgen Danmark.