Mere ulige adgang til sundhed

16x9

Danskerne mener, at adgangen til sundhedssystemet er blevet mere skæv

Danskerne mener, at patienternes ad­gang til behandling hos lægen og på sygehuse er blevet mere ulige de seneste fem år. Det viser en under­søgelse af danskernes opfattelse af sundhedssystemet, som Megafon har foretaget for TV2 og Politiken.

Kun seks pct. siger i undersøgelsen, at de har oplevet patienternes adgang til behandling blive mere lige. Fler­tallet mener, at adgangen er blevet mere ulige. Hele 83 pct. vil nu have styrket det offentlige sundhedsvæsen, og de tager afstand fra privathospi­taler og private sundhedsforsikringer.

Mange flere sundhedsforsikringer
Private sundhedsforsikringer er skattefrie, og det har fået antallet til at stige kraftigt de senere år. I dag har en million danskere en police med adgang til privat behandling uden om den offentlige venteliste. Det har de senere år styrket privathospitalerne, der også har fået hjælp af den ret til privat behandling på det offentliges regning, som alle er udstyret med, hvis ventetiden i det offentlige bliver længere end en måned.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) forstår danskernes bekymring, fordi sundhedssystemet er "stort og kompliceret".

Høj som lav, rig som fattig
Men han anerkender ikke, at den private sektor har gjort adgangen til behandling mere ulige.

"Jeg mener, det forholder sig stik modsat. Den borgerlige regering har givet alle lige ret til at blive behandlet efter en måneds ventetid via det udvidede frie valg. Det stiller alle danskere lige. Høj som lav, rig som fattig," siger sundhedsministeren.