26 sager om politisvigt skjult

16x9

Justitsminister Lene Espersen (K) love­de i sommer, at alle politisvigt skul­le frem i lyset, da hun lancerede Dan­marks første undersøgelse af politiets problemer med at betjene danskerne efter politireformen.

Men virkeligheden er en helt anden. Hos Midt- og Vestsjællands Politi feje­de ledelsen 26 sager ind under gulvtæp­pet, selv om flere involverede betjen­te forsøgte at få dem frem i lyset. Politiledelsen skjulte sagerne, der ellers ville have gjort politikredsen til uofficiel Danmarksmester i mulige svigt, erfarer Berlingske Tidende.

Grelle eksempler
I den mørkelagte bunke er grelle eksempler på elendig telefonbetjening samt svigtsager, hvor der slet ikke eller for sent er rykket ud til igangværende tyverier og flere overfald.

I en sag afslutter en borger direkte sit klagebrev med en bøn, om at de ansvarlige får besked - "bl.a. regeringen".

Kommissoriet bag Lene Espersens undersøgelse lægger umiddelbart op til en kulegravning af alle former for svigt, men konkret nævnes kun klagesager og sager omtalt i pressen. Det betyder, at politiet kunne skjule en række alvorlige sager, fordi ingen havde klaget formelt, og fordi pressen ikke kendte til dem.

Meningen var at alt skulle frem
Både Rigspolitiet og Justitsministeriet fastholder, at de har ønsket alle sager frem i lyset.

Justitsministeriets departementschef Michael Lunn har ikke ønsket at lade sig interviewe, men skriver i en e-mail:

"Hvis der under udarbejdelsen af redegørelsen har været tvivl om, hvilke sager der skulle medtages, så er det naturligvis beklageligt. For hensigten har selvfølgelig været at skabe et samlet og dækkende overblik."

Beklageligt og forfærdeligt
Vicerigspolitichef Erik Justesen siger, at Rigspolitiet har bedt politikredsene om alle sager.

"Nu viser det sig så, at et mindre antal ikke er kommet med. Men det ændrer intet ved redegørelsens samlede konklusion."

Politidirektør Anders Linnet fra Midt- og Vestsjællands Politi siger, at flere af de ikke offentliggjorte sager burde have været med i redegørelsen:

"Dette er selvsagt beklageligt."

Politiforbundets formand Peter Ibsen bruger ordet "forfærdeligt" om de aldrig offentliggjorte svigtsager. Daværende justitsminister, nuværende erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K), har ikke ønsket at kommentere sagen.