Video: Se Rønn-interview her

Ef-ter fle-re ug-ers kri-tik af Bir-the Rønn Horn-bech, tag-er mi-nis-te-ren til gen-mæle. Se hele in-ter-view-et her

Efter flere ugers kritik af integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs håndtering - eller mangel på samme - af sagen om Udlændingeservice, tager hun til genmæle i et 20 minutter langt interview med TV 2 NEWS.

Se eller gense hele interviewet her.