Store ulande danner fælles klimafront

For at undgå, at industrilandene kom­mer til at styre slagets gang på klima­topmødet i København, har Kina, Indi­en, Brasilien og Sydafrika formuleret deres eget udspil til en klimaaftale.

Det 11 sider lange dokument, som den franske avis Le Monde har offentlig­gjort, er et modsvar til den danske tekst, der under stor dramatik blev lækket tidligere på ugen. De fire sto­re u-lande blev allerede på et møde i Beijing i forrige weekend enige om at gå sammen om en strategi, der skal sik­re landene reel indflydelse på forhand­lingerne om en fremtidig klimaaftale.

I deres fælles udspil kræver de blandt andet, at verdens rige lande forpligter sig til CO2-reduktioner på 40 procent i perioden frem til 2020. Det skal primært ske ved såkaldte "indenlandske foranstaltninger" - og altså ikke blot ved at købe "varm luft" i den fattige del af verden.

Står for halvdelen af CO2-udledningen
De fire store vækstøkonomier, som tilsammen tegner sig for næsten halvdelen af verdens CO2-udledning, kræver også med direkte henvisning til USA, at de industrilande, der ikke er en del af den nuværende klimaaftale, Kyoto-protokollen, skal påtage sig juridiske forpligtelser.

Den fremtidige klimastøtte fra rige til fattige lande er stadig en af de helt store knaster i forhandlingerne. Her kræver Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika, at der bliver oprettet en særlig fond under ledelse af FN's klimasekretariat (UNFCCC), som skal administrere pengene.

En række industrilande med EU og USA i spidsen mener derimod, at pengene til at hjælpe de fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringerne bør forankres i eksisterende institutioner som for eksempel Verdensbanken.