Kunstig befrugtning skal nu koste

Kunstig befrugtning vil ikke længere være en del af det vederlagsfri offent­lige sundhedstilbud. Det fremgår af re­geringens spareplan, den såkaldte Genopretningsplan.

"Det offentlige yder i dag gratis hjælp til kunstig befrugtning med op til 3 behandlingsforsøg til ægtepar og par, enlige og lesbiske. I lyset af behovet for at prioritere de offent­lige udgifter er parterne enige om at gennemføre en lovændring, så kunstig befrugtning ikke længere vil være en del af det vederlagsfri offent­lige sundhedstilbud," står der i aftalen.

Der afsættes dog en pulje på 50 mio. kr. der er målrettet tilskud til grupper med særlige behov.

Alt i alt venter regeringen og DF at spare 200 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 og herefter.