Tårnhøjt papirforbrug i Danmark

16x9

IT_nationen Danmark blandt verdens største forbrugere af papir

Den forudsigelse, at computeren skulle gøre en ende på det enorme papirforbrug, er en regulær fejltagelse. Det tyder tal for det danske papirforbrug i hvert fald på - Danmark er ifølge beregningerne et af verdens mest papirforbrugende lande.

Hver eneste danske bruger på den ene eller anden måde i gennemsnit papir svarende til 271 kilo om året. Det er betydelig mere, end hvad der bruges i vores nabolande, viser tal fra brancheorganisationen Finpapirgrossisterne ifølge Industriens Dagblad.

Sverige og Tysjkland tegner sig til sammenligning for gennemsnitlige forbrug af papir på henholdsvis 238 kilo, mens man i Norge bruger 210 kilo pr. næse i gennemsnit.

Det danske forbrug overgås i Europa kun af det belgiske på 335 kilo pr. indbygger - og det til trods for, at Danmark er blandt verdens førende IT-nationer. Diverse rapporter påpeger blandt andet nyt IT-udstyr samt en stor udbredelse af internet i Danmark.

Lande som Ungarn og Estland, Letland, Litauen lægger endnu større afstand til de danske tal med papirforbrug på henholdsvis 43 og 59 kilo papir pr. indbygger.