Massive protester mod handicaphetz

Et stormøde onsdag i Nyborg mod voksende hetz af handicappede betegnes som en overvældende succes af arrangørerne bestående af 27 foreninger fra handicaporganisationer til fagforbund.

Over 700 deltog i mødet for at protestere mod, at økonomisk pressede kommuner søger i stigende grad sparemuligheder på handicapområdet. Samtidig skærpes tonen uhørt overfor de handicappede, lyder kritikken fra arrangørerne. Kommunerne forhandler netop i disse dage økonomiaftale med finansministeren.

Handicaporganisationer frygter, det fører til ringere klagemuligheder og udhuling af handicappedes retssikkerhed.

"Kommunerne forsøger at få friere hænder, så de selv kan bestemme serviceniveauet lokalt i stedet for national lovgivning," siger direktør i Danske Handicaporganisationer Poul Erik Herner Petersen.

Samtidig advarer bĂĄde handicaporganisationer og fagforbund mod en stadigt mere rĂĄ tone i debatten.

"Vi ser stadigt flere uhørte politiske udmeldinger, som "at give de mest krævende borgere en ekstra gul pille" eller "gøgeunger". Eller en borgmester, der offentliggør en liste over de 10 dyreste borgere," siger formand Morten Carlsson fra Landsforeningen Autisme.