120.000 pensionister på smalkost

16x9

Mere end hver tiende pensionist lever til hverdag på smalkost. De er oftest enlige kvinder, der har en meget lille eller slet ingen opsparing og høj hus­leje. Pensionisternes budget er på 5-10.000 kroner efter skat. Det viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4. Socialrådgiver i Ældresagen Poul Dahl ser meget store forskellige på leve­vilkårene blandt danske pensionister:

"Det er ikke så ofte, de selv giver udtryk for, at de har for lidt. Heller ikke, selv om de lever af nogle beløb, der er så små, så man slet ikke fatter det," fortæller Poul Dahl Hede.

Tre store pensionistgrupper
Undersøgelsen er udført af Capacent Epinion for Ugebrevet A4, og den tegner et portræt af tre meget forskellige pensionistgrupper.

Mens syv procent af pensionisterne er ægtepar med store formuer, fede friværdier og husstandsindkomster på mindst 20.000 kroner om måneden efter skat, lever 70 procent som "middelklassepensionister" med råd til foreningsmedlemskab, nyt tøj og fødselsdagsfest.

Det største mindretal udgøres af "pjaltepensionisterne", der udgør 14-20 procent af pensionisterne i Danmark.

Der er ikke mange chancer for, at den fattigste gruppe får flere penge mellem hænderne.

"Når den store flertalsgruppe af pensionister egentlig føler, at deres tilværelse hænger meget godt sammen med arbejdsmarkedspensioner og friværdi i huset, er der ingen til at presse på for at få offentlige pensioner i vejret," siger professor i statskundskab Jørn Henrik Petersen, fra Syddansk Universitet til Ugebrevet.