Skal betale 535.000 i prutteafgift

16x9

Skat-te-kom-mis-si-on-en fo-re-slår af-gift på me-tan-gas. Det kom-mer til at kos-te land-mænd dyrt

Prutter og bøvser fra danske køer og grise vil komme til at koste danske landmænd en formue, hvis skattekommis­sionens forslag om en afgift på meta­ngas bliver vedtaget. Det skriver Dag­bladet Holstebro-Struer. For landmand Steen Nørgaard fra Hogager ved Holste­bro vil det betyde en ekstraregning på en million kroner årligt.

"Jeg skal betale 535.000 kroner i prut­teafgift. Herudover foreslår de en kvælstofafgift, og med øgede afgifter for Danish Crown og Arla, hvor jeg er andelshaver, når tabet op på en mil­lion kroner," siger Steen Nørgaard.

Køer og grise udleder metangas, når de prutter og bøvser, og skattekommissionen foreslår en metan­afgift på omkring 600 kroner pr. ko.

Kommissionen regner med, at der vil være færre køer og grise i Danmark, hvis forslaget gennemføres. Steen Nørgaard mener, en afgift er urimelig:

"Køerne bøvser og prutter lige meget, om der er afgift eller ej. Formålet med en afgift er at ændre en adfærd og få nedsat udledningen af eksempelvis en gas, men det er dyrene altså fuldstændig ligeglade med."