Byrådsmedlem kan være tæt eksklusion efter udtalelser om kønsidentiteter

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Byrådsmedlem afslører, at han er ved at blive ekskluderet af sit parti for sine udtalelser. Men han har ikke tænkt sig at ændre kurs.

Enhedslisten lægger op til at ekskludere et af sine egne byrådsmedlemmer.

Det oplyser Ulf Harbo, byrådsmedlem for partiet i Norddjurs Kommune.

Han har nemlig modtaget en skrivelse, hvor han bliver indviet i, at Enhedslistens forretningsudvalg overvejer at indstille ham til eksklusion.

- Det er en skam og lidt børnehaveagtigt. Jeg synes, man skal kunne diskutere ting og være uenige uden at arbejde på at ekskludere hinanden. Det er mangel på demokratisk sindelag, siger Ulf Harbo til TV2 Østjylland.

Skader partiet

Enhedslistens forretningsudvalg bekræfter den muligt forestående eksklusion og understreger, at partimedlemmer i tillidsposter har et særligt ansvar.

Årsagen til den mulige eksklusion af Ulf Harbo er, at han ifølge forretningsudvalget konsekvent har ført en "langvarig, offensiv og offentlig kampagne til skade for Enhedslisten og i modstrid med partiets politik," står der i brevet til ham.

Ulf Harbo har siden januar været særdeles aktiv i kønsidentitetsdebatten – og fået kritik for det internt i partiet. Byrådsmedlemmet er nemlig stærkt kritisk over for de mange kønsidentiteter, der i hans øjne ikke alene forvirrer, men også vasker mande- og kvindekønnenes betydning ud.

Han engagerer sig også meget i debatten om medicinsk behandling af mindreårige, der ikke føler sig hjemme i deres krop eller biologiske køn.

De holdninger har han i høj grad luftet på sin Facebook-profil og i videoer på YouTube, og det har vakt genlyd i partiet.

Ifølge Ulf Harbo har der siden foråret 2023 været stemmer i Enhedslisten, der enten ville have ham smidt ud eller andre til at tage afstand til ham.

Og nu bliver han altså muligvis indstillet til eksklusion af forretningsudvalget. Det er Enhedslistens hovedbestyrelse, der kan tage det endelige valg.

Men hvorfor bliver han ved, når store dele af hans parti ikke vil kendes ved hans holdninger?

- Jamen der er ikke noget meningsfuldt vedtaget på årsmødet. Derfor føler jeg ikke, at jeg forbryder mig mod partiets linje, siger Ulf Harbo.

Vil ikke mødes

Nu venter i første omgang en beslutning i forretningsudvalget. Men selvom Ulf Harbo er inviteret til at komme og tale sin sag, er han ikke videre interesseret.

- Jeg kan ikke se, hvad pointen skulle være. Den måde, de agerer på, og den manglende kommunikation, lydhørhed og lyst til at snakke om tingene viser tydeligt, at der er en dagsorden, de er enige om, siger Ulf Harbo, der ærgrer sig over, at det er kommet hertil.

For på trods af den megen kritik og det seneste dramatiske skridt ser han stadig Enhedslisten som det rigtige parti for ham.

Hvis du ender med at blive smidt ud, hvad sker der så med dit sæde i kommunalbestyrelsen?

- Puh, godt spørgsmål... Det tror jeg, jeg vil blive siddende på. Jeg synes, jeg gør det rigtig godt, og jeg har nogle vælgere, der har stemt på mig, siger Ulf Harbo.

TV2 Østjylland har kontaktet Rasmus Holme Nielsen, der er medlem af Enhedslistens forretningsudvalg og står som forfatter til brevet til Ulf Harbo. Han har lørdag aften sendt et skriftligt svar, hvor han bekræfter, at udvalget har taget kontakt til Ulf Harbo:

- Der er jo tale om en personsag, men generelt kan jeg sige, at man som medlem af Enhedslisten kun kan ekskluderes, hvis man modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller handler til skade for Enhedslisten, og ligeså at det står tydeligt i Enhedslistens principprogram, at medlemmer, der repræsenterer Enhedslisten ved tillidsposter, har et særligt ansvar for at forsvare vores demokratisk vedtagne principper.

- Helt generelt er det også sådan, at man i Enhedslisten ikke bliver ekskluderet for at have særstandpunkter, og vi indstiller aldrig et medlem til eksklusion, uden at gå i dialog med medlemmet først, skriver Rasmus Holme Nielsen.

I maj 2022 blev tidligere byrådsmedlem i Aarhus Viggo Jonasen ekskluderet af Enhedslisten for chikane og sexistiske udtalelser.

Læs hele brevet fra forretningsudvalget

Kære Ulf

Enhedslistens forretningsudvalg overvejer at indstille dig til udelukkelse af Enhedslisten. Jf. Enhedslistens vedtægter §23 stk. 1 om udelukkelse, kan medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som handler til skade for Enhedslisten, udelukkes fra Enhedslisten.

Derfor inviteres du til en drøftelse med Enhedslistens Forretningsudvalg herom, samt gives lejlighed til at sende dine overvejelser på skrift. Dette, jf. Enhedslistens vedtægter §23 stk. 2, som også skitserer at du skal have oplyst årsagerne til, at udelukkelse overvejes.

Årsagen til at forretningsudvalget overvejer udelukkelse er, at vi vurderer, at du, på trods af at være folkevalgt på Enhedslistens mandat, fører en langvarig, offensiv og offentlig kampagne til skade for Enhedslisten og i modstrid med partiets politik, hvor du bl.a. bifalder aktioner, hvor der brændes børnebøger af.

Enhedslistens medlemsdemokrati har slået fast, at det er en del af partiets politiske grundlag og formål, at arbejde for alle menneskers ret og frihed til at være dem de er, samt at arbejde imod alle former for undertrykkelse. Forretningsudvalget kan dog konstatere, at du fører en offensiv og offentlig kampagne i diverse medier, og på sociale medier, for en politik, der er i modstrid med de mål Enhedslisten arbejder for, vedr. transpersoners rettigheder. I alt sit omfang, bidrager din offensive og offentlige kampagne til den udstødelse og marginalisering af transkønnede personer, som Enhedslisten kæmper imod. Den bidrager også til at skabe splid mellem mennesker, der oplever forskellige former for undertrykkelse, i det samfund, vi lever i. Vi vurderer således at du modarbejder Enhedslistens politiske grundlag og formål, ligesom vi vurderer din offentlige fremfærd, som værende til skade for Enhedslisten som parti.

En skærpende omstændighed er, at du er folkevalgt på Enhedslistens mandat og anvender den offentlige platform til din offensive og vedvarende kampagne mod Enhedslistens officielle politiske linje. En politisk linje, som netop er fastlagt gennem Enhedslistens medlemsdemokrati, hvor der både er rum for debat, for at foreslå ændringer og for at være uenig - også med den vedtagne politik. Som Enhedslistens øverste myndighed, har årsmødet både vedtaget et principprogram, der slår fast, at Enhedslisten kæmper for at sætte alle mennesker fri for undertrykkelse, ligesom det i programmet gøres klart, at valgte, der repræsenterer Enhedslisten, har et særligt ansvar for at forsvare vores vedtagne principper. Årsmødet i 2017 vedtog desuden et feministisk delprogram, hvor det slås fast, at Enhedslisten kæmper for et samfund med frihed til at være den, du vil være.

Når du eksempelvis skriver på en offentlig platform, at du hilser happening og demonstrationer foran landets biblioteker, med afbrænding af børnebogen “Det føles godt at være sig selv”, velkommen, finder Forretningsudvalget det uacceptabelt og i klar modstrid med Enhedslistens grundlæggende politiske principper og værdier. Når du offentligt f.eks. stiller spørgsmål ved, om mennesker, som ikke er hverken kvinder eller mænd, overhovedet er mennesker, finder vi det i klar modstrid med det menneskesyn, Enhedslisten står for. Og når du med en omsiggribende intensitet, bruger din offentlige platform til at fremkomme med sådanne og lignende udsagn, vurderer vi det som modstridende med Enhedslistens grundlag og værdier. Vi noterer os også, at du selv beskriver offentligt, at du aktivt understøtter folketingsmedlemmet Mette Thiesen (Dansk Folkeparti), i at fremme deres politik vedr. transpersoner, som står i diametral modsætning til Enhedslistens. Dette anser vi som skadeligt for partiet.

Vi vil understrege, at du må have præcis de holdninger du ønsker og ytre dig som du vil, men det er klart, at der påhviler valgte et særligt ansvar, og vi ser ikke din kampagne som forenelig med at være i Enhedslisten, hvorfor vi har denne overvejelse om udelukkelse.

Du er hermed informeret om årsagen til overvejelse om udelukkelse og inviteres til virtuelt møde med forretningsudvalget d. 20. september kl. 17.30. Du kan forud for mødet indsende en skriftlig kommentar til Forretningsudvalgets overvejelser om at udelukke dig som medlem af Enhedslisten. En sådan skal sendes til fu-sekretariat@enhedslisten.dk, og vil blive delt med forretningsudvalgets medlemmer forud for det virtuelle møde. Din frist for at indsende dette, er mandag d. 18. september kl. 15.00.

Sagen vil blive behandlet fortroligt. På baggrund af denne høring vil Forretningsudvalget vurdere, om du efterfølgende vil blive indstillet til udelukkelse til behandling i Enhedslistens Hovedbestyrelse.

Kvitter gerne for modtagelse af denne mail.

På vegne af Enhedslistens forretningsudvalg,
Rasmus Holme Nielsen

Kilde: Ulf Harbo