Prestigefyldt skolebyggeri fyldt med fejl: - Det her er simpelthen løgn

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Anerkendelse fra både ind- og udland er regnet ned over byggeriet af Sundskolen. Men nu viser det sig, at blandt andet taget ikke kan modstå nedbør.

Et utæt tag, fejlmonterede vinduer og revner i betongulve.

Stribevis af mangler og fejl er i en ny rapport, en såkaldt skønserklæring, blevet udpeget på den halvfærdige Sundskole i Guldborgsund Kommune.

Der er i hvert fald nogen, der har fejlet big time

Jesper Blomberg (DF), formand, børn- og skoleudvalget

Udvalgsformand for Børn og Skoleudvalget, Jesper Blomberg (DF), modtog forleden det 43 sider lange dokument med svar på 92 byggetekniske spørgsmål om det uafsluttede byggeri.

- Det er lige før, at jeg ikke kan finde ord. Jeg var dybt rystet og tænkte, at det her er simpelthen løgn, siger han til TV2 ØST.

Mindst 12 gange bliver det fremhævet i skønserklæringen, der er bestilt af Guldborgsund Kommune, at det udførte arbejde enten ikke er lavet håndværksmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med almindelig god håndværksskik.

- Et er, at byggeriet er stoppet på grund af en konkurs. Noget helt andet er, at den kvalitet, man har fået bud på og betalt en meget stor del af pengene for, simpelthen ikke er leveret, konstaterer Jesper Blomberg og tilføjer:

- Jeg er dybt ked af, at vi er kommet så langt i den her proces.

Fra prestige til konkurs

Sundskolen, der er et såkaldt svanemærket byggeri med fokus på indeklima og miljøvenlige byggematerialer, har allerede inden, den er bygget færdig, høstet international opmærksomhed og anerkendelse.

Hvad er en skønserklæring?

 • Hvis to eller flere parter i en byggesag er blevet uenige og ikke selv kan finde en løsning, kan én af parterne bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen.

 • Et syn og skøn udføres af en sagkyndig fagperson, en skønsmand, som foretager en teknisk og uvildig vurdering og bedømmelse af sagen. Syn og skøn afsluttes med en rapport, en skønserklæring.

 • Skønserklæringen afgør ikke, hvem der vinder sagen.

 • Formålet med en skønserklæring er at skaffe parterne det rette grundlag for at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig.

 • Hvis parterne stadig ikke kan blive enige, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 • Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Kilde: Bolius

Men i december 2022 standsede byggeriet brat, da totalentreprenøren Bo-Hus begærede sig selv konkurs.

Ifølge Guldborgsund Kommunes rådgivere burde flere af de konstaterede fejl være opdaget af de byggerådgivere, som kommunen selv hyrede ind til at føre justits med, at projektet blev udført som aftalt.

- Der er i hvert fald nogen, der har fejlet big time i forhold til, at de er blevet tilbudt en opgave, som de har givet tilbud på, og det har man ikke leveret. Hverken på tilsyn eller kvalitet, siger Jesper Blomberg.

Det er nuværende borgmester, Simon Hansen (S), der var formand for Børn og Skoleudvalget, da beslutningen om at bygge Sundskolen blev truffet.

Mener du, at I har gjort, hvad I kunne for at undgå den her situation?

- Det synes jeg. Vi har lavet et helt almindeligt EU-udbud med de regler der er på det område og ud fra det valgt det projekt, med de kriterier, vi havde sat op. Så det synes jeg, vi har været ret grundige omkring, lyder svaret fra Simon Hansen.

Vil ikke give interview

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke juridiske tiltag Guldborgsund Kommune nu agter at ty til.

- Men jeg skal gøre mit til, at den opgave her nu bliver afsluttet på en god måde. En ting er sikkert. Vi får en ny Sundskole, siger Jesper Blomberg.

De væsentligste fejl og mangler konstateret efter konkurs

 • Der har vist sig fugtindtrængning fra blandt andet tagkonstruktion på skolebygning og sportshal.

 • Der sås tvivl om, hvorvidt tagets isolering er udført, så det vil kunne bruges som planlagt til en tagterrasse for elever, lærer andre brugere af skolen. Den anvendte isolering er kun beregnet til at modstå vind, sne samt lejlighedsvis service udført på taget.

 • Det store vinduesparti i den nye sportshal er ikke understøttet korrekt, hvilket bevirker, at vinduernes bundramme skilles fra vinduet.

 • Dele af træfacaden er i flere tilfælde ikke boltet fast.

 • Der er konstateret revner i gulvene mange steder på grund af fuldstændigt fravær af dilatationsfuger i konstruktionerne, hvilket ifølge de to skønsmænd, som har udført skønserklæringen, ikke er håndværksmæssigt korrekt.

Kilde: Guldborgsund Kommune

Byggeriet var oprindeligt aftalt at koste 143 millioner – en sum der siden blev hævet til 151 millioner kroner.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange penge Guldborgsund Kommune på nuværende tidspunkt har brugt på byggeriet af Sundskolen.

Ligeledes har det ikke været muligt at få oplyst, hvad det vil koste den økonomisk trængte kommune at færdiggøre byggeriet og udbedre de konstaterede fejl.

Med henvisning til EU's krav om, at kontrakter for byggeri på mere end 40,1 millioner kroner skal sendes i udbud, har kommunens rådgivere dog vurderet, at Guldborgsund Kommune ikke kan styre uden om endnu et udbud.

TV2 ØST har talt med direktør for Bo-Hus, Bo Jørgensen, og forelagt ham udvalgsformandens kritik. Han har ikke ønsket at medvirke i et interview.