Skole bandlyser mobiltelefoner: - For nemt at gemme sig

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Mobiltelefoner skader relationerne mellem eleverne, mener Sorø Privatskole.

Når eleverne på Sorø Privatskole møder ind efter sommerferien, bliver det uden deres mobiltelefoner.

Det bliver for nemt for dem at gemme sig bag telefonen

Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder, Sorø Privatskole

Til august vil Sorø Privatskole være en mobilfri skole.

Det betyder, at eleverne skal aflevere deres telefoner, når skoledagen ringer ind, og de får den først udleveret igen, når dagen er slut.

- Vi kan bare mærke, at for eleverne fylder telefonen utrolig meget, så vi har behov for at hjælpe dem med at styre det, siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Elever gemmer sig bag telefonen

Årsagen til, at Sorø Privatskole har taget beslutningen om at være mobilfri hele dagen, skyldes, at telefonerne forstyrrer eleverne både i frikvartererne og timerne.

- Vi oplever, at de elever, som ikke er så stærke socialt, kommer til at gemme sig. Det bliver for nemt for dem at gemme sig bag telefonen. De mangler at blive tvunget ud i relationerne, forklarer Nanna Kofoed Øhrgaard.

Derudover oplever lærerne i undervisningen, at de store elever bruger deres eget mobilnetværk på deres tablets til at logge på sider såsom Facebook, der ellers bliver blokeret af skolens netværk.

- Vi har egentlig hele tiden haft den tilgang, at det skulle vi kunne opdrage dem til at lade være med.

- Men vi mærker, at det simpelthen er for svært. Vi bruger for meget tid på hele tiden at minde dem om og være efter dem i forhold til at følge med i undervisningen, siger skolelederen.

Fokus på det sociale og undervisningen

Ifølge Nanna Kofoed Øhrgaard er de meget bevidste om på skolen, at både telefonen og sociale medier er kommet for at blive.

Alligevel har skolen i samarbejde med forældrerådet nu truffet beslutningen.

- Vi bruger digitale devices utroligt meget på skolen, og der er faktisk ikke behov for, at de sidder med telefonerne, siger hun og tilføjer:

- Så for at have fokus på det sociale og have fokus på undervisningen er det ligesom derfor, vi tager den væk.

Sorø Privatskoles SFO og klub vil også være mobilfri fra august.