Lokalt

Herlufsholm oplever stort fald i ansøgertal

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Efter afsløringer om vold, afstraffelsesmetoder og seksuelle krænkelser står Herlufsholm til et drastisk fald i ansøgertal.

En elev fik en finger i endetarmen, imens vedkommende blev holdt nede af andre elever. En anden blev bagbundet med strips og tapet for munden i et omklædningsrum.

Vi havde forventet og planlagt det kommende skoleår efter et lavere elevtal

Gitte Nørgaard, rektor på Herlufsholm

En tredje – og flere andre – blev traditionen tro pisset på under skolens traditionelle “fugleskydning”.

Det fortalte en række elever på den prestigefyldte kostskole Herlufsholm i Næstved i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Sagen fyldte efterfølgende en del i landsdækkende og regionale medier, og efter den kritiske omtale viser det sig, at ansøgertallet til kostskolens gymnasiale uddannelser er faldet.

Et fald på 35 procent

I 2022 søgte 97 personer en ungdomsuddannelse på Herlufsholm som førsteprioritet. I 2023 ligger det tal på 63.

Det svarer til et fald på cirka 35 procent ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Til sammenligning søgte 103 unge i 2013 Herlufsholm som førsteprioritet.

Total antal ansøgere til Herlufsholm gymnasiale uddannelser

  1. 103

  2. 141

  3. 103

  4. 121

  5. 103

  6. 83

  7. 95

  8. 96

  9. 91

  10. 97

  11. 63

Børne- og Undervisningsministeriet (Optagelse.dk)

Tallene er opgjort ud fra ansøgningshjemmesiden optagelse.dk.

Det er værd at bemærke, at tallene kun viser antallet af ansøgninger og altså ikke det endelige optag på Herlufsholm.

Internationale ansøgere uden dansk cpr-nummer indgår heller ikke i statistikken.

Tallene dækker desuden kun de unge, der har søgt optagelse via optagelse.dk, og altså ikke dem, der har ansøgt direkte på Herlufsholms hjemmeside.

Det endelige elevoptag kan ende med at blive større eller mindre.

Rektor forventede fald

TV ØST har forsøgt at få et interview med Herlufsholms rektor, Gitte Nørgaard, men det har kun været muligt at få et skriftligt svar.

Af det skriftlige svar fremgår det, at skolens ledelse var forberedt på et lavere elevtal – men af andre årsager.

- Vi havde forventet og planlagt det kommende skoleår efter et lavere elevtal. Vi er som bekendt i gang med mange trivsels- og ombygningsprojekter på skolen, og i forbindelse med at vi ombygger sovesale til nye, store fællesrum og nyindrettede værelser til kosteleverne, kommer vores kapacitet på kostafdelingen til at være lidt mindre, skriver Gitte Nørgaard.

Ifølge Gitte Nørgaard er ansøgningerne til kostelevpladserne dog ikke faldet.

- Ansøgningerne til kostelevpladser er på niveau med sidste år, og vi er tæt på at have afsat alle pladser, mens der stadig er nogle få ledige pladser til dagelever til den kommende årgang, skriver hun og tilføjer:

- Så vi er tilfredse, selvom vi på længere sigt selvfølgelig gerne vil have endnu flere elever.

Det har ikke været muligt for TV ØST at få indsigt i de konkrete ansøgertal til kostelevpladserne fra Herlufsholm og dermed verificere, om der her er en nedgang, opgang eller status quo i ansøgertallet.

Flere millioner i tilbagebetaling

Den systematiske fysiske og psykiske mobning på Herlufsholm blev afsløret i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder' sidste år.

Siden da er flere alvorlige sager kommet frem, hvorfor den tidligere rektor blev afskediget, og den daværende bestyrelse trak sig.

Afsløringerne satte også spotlys på kronprinsparret og deres to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella.

Prins Christian var nemlig elev på Herlufsholm, da afsløringerne kom frem, imens prinsesse Isabella skulle starte på skolen efter den daværende sommerferie.

Begge to går i dag på en anden skole.

I begyndelsen af maj 2023 kom det frem, at Herlufsholm skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statstilskud.

Fokus på trivsel

Ifølge Gitte Nørgaard har skolen stort fokus på elevernes trivsel.

- Herlufsholm er en fantastisk god skole, der kan tilbyde et højt fagligt niveau i nogle ekstraordinære rammer samt mulighed for at dyrke en lang række aktiviteter efter skoletid.

- Vi har en ambition om, at Herlufsholm skal være blandt de allerbedste skoler både i forhold til det faglige niveau og i forhold til elevernes trivsel. Derfor har vi det seneste år gennemført omfattende forandringer og store investeringer i at forbedre elevernes hverdag på skolen – og det arbejde fortsætter. Der er næppe en skole i Danmark, der har et større fokus på trivsel end Herlufsholm, skriver hun.

TV ØST har forsøgt at forholde Gitte Nørgaard konsekvenserne af omtalen af Herlufsholm i kølvandet på TV 2-dokumentaren, men det svarer hun ikke på.

I stedet understreger rektoren, at det endelige elevtal først kan gøres op efter sommerferien.

- Vi har stadig få ledige pladser på den kommende gymnasieårgang, men tallene er ikke endelige endnu, og da der er et nyt ansøgningssystem i år via optagelse.dk, må vi vente og se, hvordan det ser ud efter sommerferien, skriver Gitte Nørgaard og tilføjer:

- Først skal vi lige have overstået vores årlige sommerskole, som igen i år er fuldt booket.