Lokalt

Indkøbt for milliarder – nu skal mere end 9000 paller med værnemidler kasseres

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Region Hovedstaden skal bruge millioner af kroner på at skaffe sig af med udløbne værnemidler. Politikere kritiserer styrelsen bag.

Mundbind, håndsprit, kitler og handsker i metervis hober sig op på Region Hovedstadens lager med værnemidler i Hedehusene.

Men nu skal der ryddes op.

Det er ikke til at bære, at så mange gode varer måske skal gå op i røg

Peter Westermann, regionsrådsmedlem for SF

Mange af de værnemidler, som blev købt ind under coronapandemien, er nemlig blevet for gamle. Derfor anbefaler man, at mere end 9300 paller med værnemidler destrueres. Det svarer til omkring 89 millioner enheder af værnemidler.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Værnemidler, som Region Hovedstaden har indkøbt for flere milliarder kroner. Alene i 2020 lød regionens budget på op mod tre milliarder.

- Det er ikke til at bære

Tirsdag 7. marts skal forretningsudvalget i Region Hovedstaden tage endeligt stilling til, hvad man vil gøre ved det mange værnemidler.

- Det er ikke til at bære, at så mange gode varer måske skal gå op i røg, lyder det fra Peter Westermann, der er med i regionsrådet for SF, til TV 2 Kosmopol:

- Da vi var i pandemien, handlede det om at købe ind til rigelighed, og det har man så også gjort i al for høj grad, tilføjer han.

Også Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, er ærgerlig over situationen:

- Det er jo til at græde over, at der er produceret så meget, som nu skal brændes af, siger han til TV 2 Kosmopol.

Millioner går op i røg

Af dagsordenen til forretningsudvalgsmødet i Region Hovedstaden fremgår det, at det vil koste mellem 800 og 1.100 kroner per palle med værnemidler, der skal kasseres.

De mere end 3.500 paller sprit, der skal destrueres, kan ikke regnes med her, da de skal kasseres anderledes.

Det betyder, at 6.988 paller med værnemidler skal på forbrændingen. Dermed kommer afskaffelsen af de udløbne værnemidler altså til at koste mellem 5,6 og 7,7 millioner kroner.

Dertil kommer altså afskaffelsen af mere end 3.500 paller med sprit.

Hvis ikke man kasserer de udløbne værnemidler, vil det ifølge dagsordenen have en merudgift på mellem 6.000 kroner og 10.000 kroner dagligt i ekstraudgifter til forsikring og lokaler.

Årligt vil det altså koste op mod 3,7 millioner kroner ikke at kassere de for gamle værnemidler.

Regningen skal betales af staten.

- Ikke den rigtige måde

Det er Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der ligger under justitsministeriet, der er ansvarlig for de store lagre af værnemidler, mens regionerne forvalter lagrene.

- Man flyttede indkøb fra regionerne til staten, og det synes jeg ikke, er den rigtige måde at håndtere det på. Heller ikke fremadrettet, siger de konservatives Christoffer Buster Reinhardt.

- Hvis regionen havde købt ind, havde der været koordination mellem dem, der skal bruge værnemidlerne, og dem, der bestiller. Det er logik, at det er en god ide, fortsætter han.

Også SF's Peter Westermann retter en kritik mod Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

- Jeg håber, at man i styrelsen gør sig nogle evalueringer, så der i en lignende situation ikke bliver købt helt så heftigt ind, som det har været tilfældet i den her omgang, siger Peter Westermann fra SF.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til TV 2 Kosmopol skriver de, antallet af værnemidler, der blev indkøbt i 2020, blev beregnet ud fra et teoretisk estimat. Senere hen blev antallet nedjusteret på baggrund af erfaringer.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed kan ikke genkende Christoffer Buster Reinhardts udlægning af rollefordelingen:

- Vi har haft et tæt samarbejde med regioner og kommuner omkring opbygning af lagre med værnemidler, skriver styrelsen:

- Styrelsen for Forsyningssikkerhed er ikke indkøbende eller lagerførende myndighed.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) oplyser i en mail til TV 2 Kosmopol, at der i øjeblikket arbejdes på at afklare den fremadrettede rollefordeling mellem styrelsen og regionerne hvad angår værnemidler.