Lokalt

Lokale undrer sig: Store maskiner fælder skov for at gøre den urørt

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Kaløskovene syd for Rønde skal blive til urørt skov. Det forbereder man ved at fælde en masse træer.

Store træfældningsmaskiner kører for tiden læssevis af træ ud af Kaløskovene syd for Rønde. Store mængder af træ fældes, og grunden til det virker måske en anelse mærkelig, når man tænker på de nuværende begivenheder – for meningen er nemlig, at skovene skal stå urørte.

Forklaringen på det giver Jakob Kristian Thøgersen Dahl, projektleder fra Naturstyrelsen.

- Jeg håber, at det er med til at skabe mere variation i skoven og nogle flere lyse, åbne områder til gavn for naturen, siger han.

Når der er ryddet ud i sitkatræerne, som blev indført til Danmark fra Nordamerika i midten af 1800-tallet, skal skoven stå uberørt. Fordi sitkatræerne ikke naturligt er dansk, bliver træet solgt som tømmer til savværker, mens man nogle steder vil lade træerne ligge – men kun de hjemmehørende arter.

- Det giver god mening af biodiversitetsmæssige hensyn. Der er mange dyr, som lever af det, siger Jakob Kristian Thøgersen Dahl.

Formand undrer sig

Det er dog ikke alle, som synes, at skovfældningen i Kaløskovene er verdens bedste idé.

Det er en total pelsning af begge skove

Carsten Skivild, formand, Rønde Distriktsråd

Carsten Skivild, formand for Rønde Distriksråd, er en af dem, som undrer sig.

- Man gør det, fordi man vil have det som urørt skov efterfølgende. Men det vil betyde, at man får en skov, som er fuldstændig bar i meget store områder, mener han.

- Det er en total pelsning af begge skove, siger Carsten Skivild.

Ifølge Jakob Kristian Thøgersen Dahl er det nødvendigt med rydningen, hvis man gerne vil se, at der sker noget.

- Hvis man lod dem stå, ville der gå meget lang tid, før der ville komme noget andet. Så ville de måske blive stående i 50 år eller endnu længere tid, siger han om sitkatræerne.

- Så ville der gå det længere tid, før dyrediversiteten vil indfinde sig, forklarer han.

URØRT SKOV

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet. Det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter – alt det, der giver skovene liv. I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så alle får mulighed for at gå på opdagelse i en ny og vildere natur.

Kilde: Miljøministeriet

Ville gøre det uanset

Så selvom det kan undre, at de store skovrydningsmaskiner har indtaget de skove, som egentligt skal stå urørt hen, er der en mening med galskaben.

Det er et område på størrelse med 35 fodboldbaner, som ryddes i skovene – og det er altså som forberedelse til, at det skal blive urørt skov.

Jakob Kristian Thøgersen Dahl siger, at man ville gøre det, uanset om man tjente penge på tømmeret eller ej.

- Vi ville stadig gøre det, hvis vi ikke tjente penge på det, fordi det giver mening ud fra et biodiversitetsynspunkt.

Naturstyrelsen forventer at være færdige med projektet ved udgangen af marts i år.

Video: TV 2 Østjylland