Lokalt

Farlig pilletrend blandt teenagere går under myndighedernes radar: "Det er i familie med heroin"

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

I Greve bliver ekstremt vanedannende opioidpiller mere og mere populært blandt unge. Flere eksperter advarer nu mod, at en risikabel trend er på vej.

Egentlig er det morfinpiller, et opioid, der kun bør udskrives af læger og gives til patienter mod stærke smerter i ryggen eller tænderne.

Men på gaden i Greve går de blandt andet under navnet Dol, og her anvendes det som et rusmiddel. Både blandt de unge, der går i byen med kokain i lommen, men i den grad også af dem, der synes, at presset ved for eksempel at gå i gymnasiet er for voldsomt.

De er børn og unge helt ned i 14-årsalderen, der aldrig har rørt stoffer før – men som ender i håbløs afhængighed af opioidpiller.

Og det er kun et fåtal af dem, der indtil nu har fundet vej til det kommunale misbrugsbehandlingstilbud.

Det her præparat er i familie med heroin

Christina Ekmann, misbrugsbehandler i Omega

Men de unge, der trods alt havner i kommunens misbrugscenter, forklarer, at mange i deres omgangskreds endnu ikke er nået til erkendelsen af, at de har et alvorligt misbrug, der kræver en professionel hånd.

I stedet passer de flittigt deres daglige misbrug af opioidpiller i det skjulte. Bare for at være i stand til at stå ud af sengen, møde op i skolen eller passe et fritidsarbejde.

Og siden august 2022 har misbrugsterapeuterne i ungemisbrugscenteret Omega i Greve, Rikke Schwerdfeger og Christina Ekmann, set en alarmerende udvikling.

Det får dem nu til at råbe vagt i gevær.

De er bekymret for, at byens unge står midt i en regulær opioidtrend – en epidemi.

- Når jeg spørger de unge, jeg har haft samtaler med, om de kender til de her opioidpiller, siger de: "Ja, alle kender til det, alle kan få dem". Og når vi spørger ind til det, så kender de i hvert fald til fem eller ti andre, der tager det her, siger misbrugsterapeut Christina Ekmann til TV 2 Kosmopol.

- Jeg tænker, at vi ikke kan redde det her i morgen. Bussen er kørt. Lavinen er rullet, supplerer Rikke Schwerdfeger.

Dolol, tramadol, opioidpiller – hvad er det?

Dolol er et smertestillende lægemiddel, der bruges mod moderate til stærke smerter.

Midlet kan købes på recept og bliver eksempelvis udskrevet ved stærke rygsmerter, eller hvis man har smerter efter at have fået fjernet visdomstænder.

Det aktive stof i dolol hedder tramadol. Det er et morfinlignende stof, som findes i en lang række smertestillende midler af opioidtypen, hvoraf dolol er en af dem.

Tramadol virker ved at dæmpe de impulser fra dit nervesystem, der sender besked til din hjerne om, at noget gør ondt. De mest almindelige bivirkninger er kvalme, svimmelhed og træthed.

Tramadol er også et opioid. Opioider er en gruppe af stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen, og som virker smertestillende. De mest kendte opioider er morfin, kodein, heroin, metadon og fentanyl.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Gentofte Hospital, medicin.dk

Flere fagpersoner, TV 2 Kosmopol har talt med, understreger, at man skal have fokuseret lægefaglig hjælp til at lave en gradvis udtrapning, når man er afhængig af smertestillende medicin – herunder opioidpiller.

At stoppe af egen kraft fra den ene dag til den anden kan nemlig være farligt. Og fører til voldsomme abstinenser.

Afhængighed og abstinenser

Afhængighed:

"Afhængighed af opioider er defineret ved de samme kriterier som afhængighed af andre rusmidler, inklusive alkohol og tobak under ICD-10 (’International Classification of Diseases and Related Health Problem’ version 10). Kriterierne er altså tre eller flere af de følgende:

  • En stærk trang til at indtage opioider (craving).

  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af opioider.

  • Abstinenssymptomer eller indtagelse af opioider for at ophæve eller undgå disse.

  • Toleransudvikling over for opioider.

  • Brug af opioider spiller en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug i hverdagen.

  • Fortsat brug af opioider trods erkendt skadevirkning".

Abstinenser ved straks-ophør af opioidbrug:

"Ved brug gennem længere tid udvikler mange mennesker tolerans, så opioiderne i stadig mindre grad virker på smerter og virker mindre beroligende, men også, så man ikke længere oplever kvalme ved indtagelse af opioider og forstoppelse. Abstinenserne ved ikke at indtage opioiderne efter længere tids brug er stærkt ubehagelige og kendetegnet ved kuldefornemmelser, gåsehud, løs mave, kvalme, kramper, depression, trang og angst, og altså nærmest det modsatte af den måde, som mange føler, at opiaterne virker på".

Kilde: 'Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?' af Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning.

Nødråbet fra Greve

I starten af januar i år sendte den Kriminalitetsforebyggende Indsats i Greve Kommune en besked ud på intranettet Aula til forældre i hele kommunen.

I den opfordrede kommunen på det kraftigste til, at man holder godt øje med adfærdsændringer hos sit barn.

Blandt afsenderne er ungemisbrugscenteret Omega, som er den kommunale instans, der har til opgave at behandle unge mennesker med misbrug.

På det tidspunkt havde misbrugsterapeut Christina Ekmann, der er ansat i Omega, 20 unge i behandling.

Tip os – hvis du har erfaringer med opioidpiller

Har du, eller en du kender, erfaringer med brug af opioidpiller?

Så send os et tip her eller på redaktion@tv2kosmopol.dk med den information, du har om emnet.

Det kan være, at du har erfaret, at det var svært at få hjælp til at komme ud af dit forbrug af opioidpiller.

Eller at du arbejder professionelt med stofområdet og mener, at du sidder inde med oplysninger, der er relevante for vores videre dækning.

Skriv "Tip om opioidpiller" i emnefeltet – og tilføj meget gerne dine kontaktoplysninger.

Ud af alle rusmidler, man kan være i misbrugsbehandling for – eksempelvis alkohol, kokain, hash, mdma, amfetamin – er mere end hver fjerde på ungemisbrugscenteret Omega i Greve nu i behandling for et massivt overforbrug af kun det ene stof, dolol.

Og siden januar er endnu en teenager kommet i behandling for akkurat det samme.

Nemlig dolol, som børn og unge i alderen 14 til 17 år skaffer på gadeplan, og som ifølge misbrugsterapeut Christina Ekmann er ekstremt vanedannende.

- Det her præparat er i familie med heroin. Derfor bliver man meget hurtigt afhængig af det. Vi ser en gruppe unge, som vi sandsynligvis aldrig nogensinde ellers havde set, men som ender hernede på grund af deres afhængighed af det, siger misbrugsterapeut i Omega, Christina Ekmann.

(Artiklen fortsætter under kortet.)

En ud af fire kommuner har kendskab

En rundspørge, TV 2 Kosmopol har foretaget blandt de 34 kommuner i metropolen, viser, at hver fjerde kommune i større eller mindre grad har kendskab til unges brug af opioidpiller.

Rundspørgen er sendt til de enkelte kommuners SSP-samarbejder, og af de 24 kommuner, der er vendt tilbage på henvendelsen, er 7 kommuner foruden Greve bekendt med de unges vaner med dolol.

SSP-samarbejdet er en kommunal indsats, der binder skole, socialforvaltning og politi sammen. Dets primære formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Vi er ved at skulle tænke os om i forhold til, hvordan vi forhindrer, at opioidpiller, der indeholder tramadol, bliver et problem blandt unge mennesker

Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning

Spørger man misbrugskonsulent og underviser Torben Vangsted, er han også bekymret for de unges brug af opioidpiller, blandt andet dolol.

Og så pointerer han, at de unges forbrug af opioidpiller kan være svært for både forældre, professionelle og kommuner at opdage.

- Jeg tænker, at brugen af de her præparater er gået under radaren nogle steder. Det handler måske om, at det er en forholdsvis ny trend, og at vi ikke har fået øje på det endnu. Og så handler det måske også om, at de unge ikke ser det som et rusmiddel og derfor ikke taler med voksne og fagpersoner om det, siger han.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Ikke kun et problem i Greve

Det er ikke kun i Greve og i TV 2 Kosmopols område, at opioidpiller bringer børn og teenagere i alderen 14 til 17 år i kæmpestore problemer.

TV 2 Kosmopol har talt med misbrugseksperter og professionelle, der arbejder med de unge misbrugere i behandlingscentre på tværs af landets kommunegrænser.

En af eksperterne er Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

Han mener, at en forebyggende indsats vil være mere værdifuld og mindre ressourcekrævende end et oprydningsarbejde.

- Vi er ved at skulle tænke os om i forhold til, hvordan vi forhindrer, at opioidpiller, der indeholder tramadol (det aktive stof i dolol, der gør det til et morfinlignende præparat, red.) bliver et problem blandt unge mennesker, advarer Morten Hesse til TV 2 Kosmopol.

Vi har ikke været vant til, at der var alle mulige forskellige smertestillende piller, som folk kom ind og var afhængige af

Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Ufyldestgørende data

Lektor Morten Hesse peger også på, at man i den behandlingsdata, som centeret har adgang til, aldrig har spurgt ind til, hvad det er for nogle specifikke opioidpiller, de unge er i behandling for.

Den data, Morten Hesse har adgang til, og som er baseret på tal fra Danmarks Statistik, er udtryk for en meget bred kategori, "opiater". Et bredt spektrum af opioider, der er fremstillet af opiumsvalmuen. Det kan være stoffer som opium eller morfin.

Men tallene inkluderer ikke noget om, hvor mange der bruger kunstige opioider.

Det vil sige, at Danmarks Statistik ikke spørger ind til brugen af de rent kemisk fremstillede opioidpiller, som for eksempel dolol er.

Er det i virkeligheden en udfordring, at vi ikke spørger de unge ind til det rigtige?

- Det er fordi, at det er nyt. Vi har ikke været vant til, at der var alle mulige forskellige smertestillende piller, som folk kom ind og var afhængige af. Andre gange, når man spørger de unge, om de har et forbrug af opioider, svarer de: "Ja, xanex", og det er ikke et opioid, siger han.

Myndighed gør tramadol ulovligt

Sundhedsstyrelsen valgte i april sidste år at indstille, at det morfinlignende præparat tramadol – som er det aktive stof i dolol – skulle på listen over euforiserende stoffer.

Det skete i et forsøg på at komme et "muligt stigende misbrug til livs". Konsekvensen af det var, at udokumenteret besiddelse af stoffet blev ulovligt.

Styrelsen henviser endvidere til egne data, hvor de i årene 2016-2021 så en lille stigning blandt en anden og lidt ældre målgruppe.

Nemlig de myndige unge mellem 18 og 24 år, der indskrives i stofbehandling, og hvor opioider er det primære stof i deres misbrug.

På de fem år er der ifølge Sundhedsstyrelsen sket en stigning på 1 procentpoint – fra 3 til 4 procent. Og styrelsen tilføjer, at det drejer sig om få unge.

Samtidig kan de se, at receptudleveringer, der indeholder tramadol, er faldet væsentligt de senere år.

Derfor vurderer de, at det "formentlig er det illegale marked (...) af opioider", der skal sættes ind overfor.

- Vi må afvente at se, om det har haft en effekt, men det håber vi. Vi forventer, at der er en signalværdi i at regulere stoffet. Og så skal vi følge med på udviklingen, oplyser Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol.