Lokalt

Forsvaret vil tage naturområde tilbage – køer forstyrrer soldater

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Forsvaret vil stoppe naturgræsning på det militære øvelsesområde Kulsbjerg uden for Vordingborg. Det ærgrer lokal naturfredningsforening og kommunen.

Siden 2017 er der kommet flere blomster og flere insekter til det militære øvelsesområde Kulsbjerg, efter at man har sat køer til at græsse i området.

Men det kan snart være slut.

Forsvarets Ejendomsstyrelse har nemlig ikke forlænget en kontrakt om græsning på området, som udløb 1. februar i år, da køerne stod i vejen for områdets hovedopgave, nemlig militære øvelser. Derfor skal køerne snart flytte.

Og flytningen af køerne ærgrer Flemming Kruse, som er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg.

Køernes græsning har stor betydning

Han fortæller, at køernes græsning har haft en stor betydning for naturen i området og en langt større effekt, end man turde håbe på i 2017, da man satte køerne ud.

- Vi er meget overraskede over, at det er gået så stærkt. Vi havde ikke forventet, at naturen så hurtigt ville vende tilbage på de her åbne flader, og det er dyrenes skyld. Det har været altafgørende, siger han.

Ifølge Flemming Kruse vil det have negative konsekvenser for naturområdet, at man nu vil erstatte køerne med maskiner, som skal holde beplantningen nede.

- Konsekvensen vil være, at den gode udvikling, der har været, stille og roligt vil blive rullet tilbage. Og nogle af de dyr og planter, som er dukket op, siden køerne kom til, vil forsvinde, siger han.

Udfordring for militære øvelser

Men for Forsvarets Ejendomsstyrelse handler det mere lavpraktisk om, at køerne har været en udfordring for de militære øvelser, som er områdets hovedformål.

Det forklarer Martin Særmark-Thomsen, som er kommunikationskonsulent i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Vi har haft udfordringer med græsningsdyrene dernede, da de har været opsøgende og har forstyrret soldaterne i at kunne gennemføre træningsøvelserne på en tryg og sikker måde, siger han.

En anden årsag til, at Forsvarets Ejendomsstyrelse ønsker at stoppe græsningen på Kulsbjerg, er, hvis der skulle komme flere værnepligtige til byen.

Det kan blive aktuelt, da borgmesteren i Vordingborg, Mikael Smed (S), for 14 dage siden sendte et brev til – nu sygemeldte – forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), med et ønske om flere værnepligtige til kasernen i forbindelse med de kommende forhandlinger om et forsvarsforlig.

- Det har været en udfordring indtil nu, og hvis der rykker flere værnepligtige til kasernen i Vordingborg, vil udfordringerne kun blive større, mener Martin Særmark-Thomsen.

Brev til Forsvaret

Men ifølge Mikael Smed (S) kan det måske godt lade sig gøre at beholde græsningen.

Derfor har han valgt at sende et brev til Forsvarets Ejendomsstyrelse, da han ønsker at starte en dialog, som forhåbentlig kan sikre, at området både kan bruges til militære øvelser samt til naturgræsning.

- Jeg har valgt at sende det her brev, da der er foregået rigtig god naturpleje her på Kulsbjerg med de græssende dyr, og vi kunne godt have tænkt os at fastholde det, indtil vi med sikkerhed ved, om det kan fortsætte, når der forhåbentlig kommer noget øget aktivitet på kasernen i Vordingborg.

Ifølge Mikael Smed handler brevet til Forsvaret om, at han gerne vil indgå i en dialog, så man kan se, om der er nogle løsningsmodeller, som kan sikre naturen.

- Det kan jo godt være, vi havner i en situation, hvor der ikke er plads til græssende dyr, fordi der er meget aktivitet i øvelsesterrænet, og så er det jo sådan, det må være, siger han.

Han understreger dog, at Kulsbjerg ikke er Vordingborg Kommunes område, og at det derfor i sidste ende er Forsvaret, som kan træffe en beslutning.