Lokalt

Anklager: Derfor bør sosu-hjælper dømmes for drab og drabsforsøg

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Anklager Jesper Rubow har nu holdt sin procedure og argumenteret for, at 60-årig sosu-hjælper bør findes skyldig i alle punkter i anklageskriftet.

Der er huller i puslespillet i plejehjemssagen. Det anerkender specialanklager Jesper Rubow fra Anklagemyndigheden. Men han mener bestemt, at der er brikker nok til at kunne se, hvad puslespillet forestiller.

Metaforen brugte han onsdag i sine afsluttende bemærkninger i Retten i Randers.

I løbet af to og en halv time gjorde han rede for, hvorfor han mener, at den 60-årige sosu-hjælper fra Plejecenter Tirsdalen bør findes skyldig i at have slået en plejehjemsbeboer ihjel og at have forsøgt at dræbe tre andre ad flere omgange.

Video: TV 2 Østjylland

Hullerne i puslespillet består for eksempel af, at ingen har set den tiltalte give beboerne de piller, de er blevet forgiftet med, og at der heller ikke findes videoovervågning, der viser det.

Men anklageren listede i sin procedure en række andre beviser op, som, han mener, bør føre til, at hun findes skyldig i alle 11 anklager mod hende.

Anklagerne

1) Manddrab
Ved 26. februar 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have dræbt en kvindelig beboer med lægemidlet baclofen. Beboeren blev indlagt og afgik ved døden 1. marts.

2) Forsøg på manddrab
Ved 26. februar 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en mandlig beboer ved at give ham lægemidlerne baclofen og mirtazapin, hvilket medførte, at beboeren blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor han fik behandling og overlevede.

3) Forsøg på manddrab
Ved 26. februar 2022 i tidsrummet mellem kl. 15.00 til kl. 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper, at have forsøgt at dræbe en mandlig beboer ved at give ham lægemidlerne baclofen, diazepam og mirtazapin, hvilket medførte, at han blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor han fik behandling og overlevede.

4) Forsøg på manddrab
Ved 26. februar 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en kvindelig beboer ved at give hende lægemidlerne baclofen og diazepam, hvilket medførte, at hun blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor hun fik behandling og overlevede.

5) Forsøg på manddrab
Ved 2. marts 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en kvindelig beboer ved at give hende lægemidlerne baclofen og diazepam, hvilket medførte, at hun blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor hun fik behandling og overlevede.

6) Forsøg på manddrab
Ved 2. marts 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til kl. 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en mandlig beboer ved at give ham baclofen og mirtazapin, hvilket medførte, at han blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor han fik behandling og overlevede.

7) Forsøg på manddrab
Ved 3. marts 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en mandlig beboer ved at give ham baclofen, diazepam og mirtazapin, hvilket medførte, at han blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor han fik behandling og overlevede.

8) Forsøg på manddrab
Ved 13. marts 2022 i tidsrummet mellem klokken 15.00 til klokken 23.00 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have forsøgt at dræbe en kvindelig beboer ved at give hende lægemidlerne baclofen og diazepam, hvilket medførte, at hun blev bragt i livsfare og indlagt på sygehuset, hvor hun fik behandling og overlevede.

9) Tyveri af medicin
Ved i perioden fra 3. december 2021 til 14. marts 2022 fra Plejecenter Tirsdalen under udførelsen af sit arbejde som social- og sundhedhjælper gentagne gange at have stjålet medicin ordineret til beboerne, herunder blandt andet to pakker combar, en pakke mirtazapin hexal, 2,5 diazepam-tabletter samt en på nuværende tidspunkt ukendt mængde Baclofen-tabletter.

10) Tjenestemisbrug
Ved i perioden fra 3. december 2021 til 14. marts 2022 på Plejecenter Tirsdalen under udførelse af sit arbejde som social- og sundhedshjælper at have misbrugt sin stilling, idet tiltalte som beskrevet i forhold 9 fra sin arbejdsplads stjal medicin, ligesom tiltalte som beskrevet i forhold 1-8, i den hensigt at dræbe, fejlbehandlede de angivne patienter, hvilket medførte deres død eller umiddelbar risiko herfor.

11) Medicin uden recept
Ved 14. marts 2022 cirka kl0kken 13.20 på egen bopæl at have været i besiddelse af 2,5 tabletter diazepam uden at være i besiddelse af gyldig recept hertil.

Anklagemyndigheden ønsker desuden at fratage kvinden retten til at virke som social- og sundhedshjælper.

Har 15 argumenter

Anklageren havde i alt 15 argumenter for, at det er den tiltalte, der har givet beboerne medicinen.

Blandt andet har hun som den eneste sundhedsfaglige ansatte på Plejecenter Tirsdalen været på vagt forud for samtlige indlæggelser. Det kan ses i vagtplanen fra stedet.

Jesper Rubow fremhævede også, at hun har været i medicinrummet et usædvanligt højt antal gange, at man ved ransagninger af hendes private bopæl har fundet to ud af de tre typer medicin, beboerne er blevet forgiftet med, og at hun på sin egen computer har søgt på den tredje type medicin.

Vel at mærke på et tidspunkt, hvor ingen, udover gerningsmanden, kunne vide, at det var lige præcis det præparat, beboerne havde fået.

Anklagerens beviser

Anklageren oplister følgende 15 punkter, som, han mener, beviser, at tiltalte har forgiftet beboerne:

1) Hun har været den eneste sundhedsfaglige ansatte på vagt inden samtlige indlæggelser. Det viser udskrifter af vagtplanen.

2) Hun har været i medicinrummet et usædvanligt højt antal gange op til sagen og under sagen. Helt præcist 25 gange i perioden fra december 2021 til anholdelsen i marts.

3) Ved ransagningerne af hendes hjem er der fundet to ud af tre præparater, som er fundet i ofrene. Der er vel at mærke de eneste typer medicin, der er fundet, udover den medicin, den tiltalte og hendes mand har recept på. Det, mener anklageren, er påfaldende.

4) Hun har søgt på 'baklofen' 28. februar klokken 14.56 på sin egen private computer. På det tidspunkt var der ingen, udover gerningsmanden, der kunne vide, at beboerne havde netop det stof i blodet.

5) Hun ville ikke gå to-og-to 13. marts, selvom det var blevet et krav fra plejehjemmets leder som følge af de forudgående genindlæggelser.

6) Hun har flere gange givet usammenhængende forklaringer og i nogle tilfælde løget, mener anklageren. Blandt andet har hun sagt, at hun var i medicinrummet hver dag klokken 14.40, hvilket logfiler modsiger.

7) Hendes spontane udtalelser. Anklageren nævner blandt andet en episode på et apotek, hvor en kvinde faldt om, og tiltalte sagde, at hun ikke håbede, at kvinden havde været på Tirsdalen og var blevet "fyldt med piller".

8) Hendes udtalelser under rumaflytningerne. Anklageren læser nogle citater fra aflytningerne op. Blandt andre "Jeg håber virkelig, at hun er død af morfin", "(Vi skal) finde på en historie til Lars", "Jeg lyver lidt i morgen" og "(Beboers navn) har fået to mirtazepiner".

9) Messenger-korrespondancen med en kollega 28. februar. Ti minutter efter baklofen-søgningen skriver tiltalte til sin kollega, hvor hun spørger specifikt til de fire indlagte. Det er i denne korrespondance, at hun skriver "de overlever ikke".

10) De mange besøg i Tirsdalens Facebook-gruppe  28. februar. Dagen efter de første fire indlæggelser besøger hun 24 gange Plejecenter Tirsdalens gruppe på Facebook. Til sammenligning er hun andre dage inde i gruppen omkring 6 gange.

11) Notesbogen med beboernes navne, som politiet fandt under den første ransagning af hendes bopæl. Anklageren mener, at det er påfaldende, at navnene på tre af ofrene står i notesbogen.

12) Hun var kontaktperson for alle fire ofre og desuden for den beboer, der får baclofen.

13) Den manglende baclofen. Tiltalte har forklaret, at den beboer, der fik baclofen, sommetider spiste sin aften- og nattemedicin på én gang. Det er anklagerens opfattelse, at det ikke passer. Han mener, at hun har stjålet baclofen fra netop den beboer. Blandt andet fordi at omsorgsnotaterne om, at beboeren havde spist sin medicin for tidligt, er skrevet på gerningsdage, nemlig 26. februar, 2. marts og 3. marts.

14) Der er ikke sket lignende indlæggelser eller dødsfald efter anholdelsen af tiltalte.

15) De tre overlevende ofre fik det alle bedre efter anholdelsen af tiltalte.

Mener, at de blev forgiftet om aftenen

Det er anklagerens opfattelse, at ofrene i alle tilfælde er blevet forgiftet om aftenen og ikke om natten.

Det begrundede han med, at beboerne som regel var gået i seng, når tiltaltes aftenvagt sluttede.

Han fremhævede, at tiltalte har besøgt alle ofrene samtlige aftener forud for indlæggelserne. Det har hun enten selv sagt, eller også fremgår det af omsorgsnotater, hun har lavet på sine vagter, forklarer han.

Et andet centralt element i anklagerens procedure er forsættet. Han er af den opfattelse, at det har været tiltaltes hensigt at slå beboerne ihjel.

Han mener blandt andet, at nævningene bør lægge vægt på, at hun kendte de fire ofre og dermed også var klar over, at de var gamle og svækkede i forvejen.

Derudover har hun ifølge anklageren haft kendskab til medicinen og dens virkning.

Viser noget om hensigten

I sin argumentation for, at tiltalte skulle have haft til hensigt at slå ihjel, fremhævede han også en formulering fra en Messenger-korrespondance, som tiltalte havde med en kollega dagen efter de første fire indlæggelser.

- De overlever ikke, skrev tiltalte til kollegaen.

- Det viser noget om, hvad hensigten var, lød det fra anklageren.

Jesper Rubow mener, at hvis tiltalte bliver fundet skyldig i drab og drabsforsøg, så giver de øvrige punkter i anklageskriftet sig selv.

Medicinen er fundet på hendes bopæl. Derfor anser han det som bevist, at hun har stjålet fra arbejdspladsen.

Hvis hun findes skyldig, har forgiftningerne fundet sted på Plejecenter Tirsdalen, og derfor mener han, at hun også er skyldig i tjenestemisbrug.

Hvad angår punkt nummer 11, understregede han, at stoffet diazepam, som tiltalte havde på sin bopæl under ransagningerne, er omfattet af loven om euforiserende stoffer. Derfor mener han, at hun bør dømmes for at være i besiddelse af medicin uden recept.

Dommen forventes at falde 22. februar.