Lokalt

10.000 danske sygeplejersker kan arbejde i Norge – kan tjene en månedsløn på ti dage

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Bedre løn- og arbejdsvilkår lokker danske sygeplejersker til Norge, mens sygehuse og hospitaler er udfordrede herhjemme.

Det er ikke nødvendigt at arbejde mere end ti dage i måneden for at have den samme løn som herhjemme.

Den sætning hører sygeplejerske Malene Lei Andreasen ofte fra sine kollegaer, der rejser til Norge som en fast del af deres arbejdskalender.

- Det virker til at være rigtigt godt, og der er mange, der godt kan få det til at hænge sammen. Og så har det skubbet lidt til min lyst til at komme afsted igen, siger hun.

Selv tog hun turen til Norge i 2016, da hun lige var blevet færdiguddannet. Dengang var motivationen for rejsen mest at få en god oplevelse med de studieveninder, hun var afsted med. Men der var også en økonomisk gevinst.

Vikarbureauet, de rejste med, betalte nemlig transport og logi under hele opholdet.

- På den måde kunne vi spare rigtigt mange penge op, fordi hele ens løn gik til opsparing, siger Malene Lei Andreasen.

Efter halvandet år vendte den nu 31-årige sygeplejerske hjem igen. I dag arbejder hun på Regionshospitalet Gødstrup og har siden taget en specialuddannelse som intensivsygeplejerske. Med den i rygsækken er det kun blevet mere attraktivt at drage mod nord, fortæller kollegaerne, der også fremhæver andet end den gode løn.

- Jeg føler, de får lidt mere et frirum, fordi der er en anden arbejdstilgang deroppe og nogle bedre arbejdsforhold på specialafdelingerne, siger Malene Lei Andreasen.

10.000 danske sygeplejersker kan arbejde i Norge

Nogle af Malene Lei Andreasens kollegaer har helt forladt arbejdet herhjemme til fordel for Norge. Og det er de ikke ene om, lyder det fra Anja Laursen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland.

- Der er ingen tvivl om, at det er udbredt, og vi hører og kender mange sygeplejersker, der kontinuerligt tager til Norge og arbejder, siger hun.

Tal fra de norske sundhedsmyndigheder, Helsedirektoratet, viser, at antallet af nye danske sygeplejersker, der får en autorisation til at arbejde i Norge, har været stigende siden år 2017 – med undtagelse af årene 2020 og 2021, hvor corona gjorde det besværligt at rejse.

Helt præcis har 10.879 danskuddannede sygeplejersker nu sådan en autorisation. Det viser nye tal, TV2 ØSTJYLLAND har fået fra det norske Helsedirektorat.

I 2022 blev der givet 619 nye autorisationer til danske sygeplejersker, og udviklingen går desværre generelt den forkerte vej, oplever kredsformanden.

- Vi kan se, at der faktisk er en støt stigning af sygeplejersker, der søger ud af det offentlige sundhedsvæsen for at tage arbejde i det private, siger Anja Laursen.

- Uanset om det er til privathospitaler eller Norge, eller det er at lave noget helt andet, så ved vi, at sygeplejersker i stigende omfang er begyndt at søge andre veje for at få en højere løn. Så jeg er desværre ikke i tvivl om, at det her er en støt stigende udfordring, siger hun.

Svækker det danske sundhedsvæsen

Anja Laursen forstår godt, at den norske løn trækker i sygeplejerskerne, men deres kræfter mangler herhjemme, understreger hun.

- Der er ingen tvivl om, at det udfordrer det danske sundhedsvæsen, fordi vi har den her store mangel på sygeplejersker med cirka 5000 sygeplejersker, der mangler for nuværende, siger hun.

Landets sygehuse og hospitaler er stærkt udfordrede på rekrutteringen, og tal fra juni 2022 viser, at knap halvdelen – 46 procent – af alle forsøg på at besætte en sygeplejerskestilling har været forgæves fra september 2021 til februar 2022.

Oversigt: Så mange hospitalssenge står tomme

  • Ifølge den seneste opgørelse var 422 ud af i alt 3110 senge på hospitalerne i Hovedstaden lukket i midten af august. Det svarer til hver 10. seng, og i opgørelsen angives personalemangel og ferieafvikling
  • På Rigshospitalet var 120 ud af 1117 senge, svarende til hver 10. seng, lukket på grund af personalemangel i midten af august.

  • På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital var 84 ud af 434 senge lukket i midten af august, svarende til hver 5. seng.

  • På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er der lige nu lukket 28 ud af 944 senge. 20 af dem forventes lukket året ud som følge af personalemangel.

  • Alene på afdelingen for ortopædkirurgi på Aarhus Universitetshospital er 12 ud af 48 senge lukket for tiden, hvilket svarer til en fjerdedel. 18 ud af 80 sygeplejerskestillinger står ubesatte.

  • På Regionshospitalet i Hjørring lukker man midlertidigt et helt afsnit 1. november, fordi vagtplanen ikke hænger sammen. De 14 sengepladser på lungemedicinsk afsnit bliver omplaceret til andre afsnit på hospitalet.

  • Sygehus Sønderjylland har lukket fem senge på det medicinske afsnit på grund af personalemangel. 

Kilder: Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Kredsformanden mener, at lønnen herhjemme først og fremmest skal hæves, hvis de danske sygeplejersker i Norge skal lokkes hjem igen. Og så skal der kigges på arbejdsvilkårene.

- Man har simpelthen nogle andre normeringer i Norge, der gør, at man kan få mulighed for at udøve god sygepleje. Og det betyder rigtigt meget for sygeplejerskerne, siger hun.

Malene Lei Andreasen ser også lønnen som den største motivationsfaktor for at drage nordpå for at arbejde. Derfor mener hun også, at det er den, der skal pilles ved, hvis kollegaerne skal hjem igen.

- Jeg ved i hvert fald, at nogen af mine kollegaer, der arbejder i Norge, sikkert godt kunne lokkes til at komme tilbage igen, hvis de fik noget mere i løn, siger hun.

Selvom hun også anerkender, at sundhedsvæsenet herhjemme er under pres, regner hun med, at Norge bliver en del af hendes arbejdsliv i fremtiden på den ene eller anden måde.

Og hvis det ikke var for mand, hus og hund herhjemme, var der ingen tvivl om, hvor hun helst ville arbejde.

- Så havde jeg været i Norge, siger Malene Lei Andreasen og smiler.