Lokalt

Landmændene Ove og Søren med køer på jord med PFAS kalder det "en lortesag"

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Landmændene Ove, Søren og Niels er ikke overraskede over fundet af PFAS langs vestkysten, men frygter de konsekvenser, det kan få.

Torsdag kom det frem, at Naturstyrelsen fandt PFAS over grænseværdierne i 60 ud af 67 græsprøver på statens arealer langs den jyske vestkyst.

Det er en lortesag

Søren Skou Iversen, landmand

PFAS-stoffer ophober sig i naturen, mennesker og dyr. De øger risikoen for kræft og kan svække immunforsvaret. De er hormonforstyrrende, kan føre til nedsat fødselsvægt hos babyer og muligvis give fertilitetsproblemer.

De højeste værdier målt i Region Syddanmark var på Skallingen ved Blåvand.

Det ærgrer landmanden Søren Skou Iversen, som har omkring 100 køer til at græsse på Skallingen om sommeren. Det har han haft i fire til fem år.

- Det er en lortesag, fordi jeg har allerede købt de dyr, som skal græsse derude til sommer, siger han.

Han fik besked om resultaterne fra Naturstyrelsen for et par dage siden, men han ved ikke, hvad der skal ske nu.

- Lige nu går jeg i dødvande og venter på, hvad der skal ske, siger han.

Han afventer en handlingsplan fra myndighederne, som han vil "rette ind" efter. Han håber dog, at hans dyr ikke har optaget PFAS i de fem måneder, de tilbringer på Skallingen.

Ikke længere "de andre"

En anden landmand med køer på græs i området er Ove Sidding Nielsen fra Nørre Nebel. Han har 200 malkekøer, som går klos op ad de statsejede arealer, hvor der er fundet PFAS.

- Det er forfærdeligt, hvis det kommer i mine fødevarer. Fødevaresikkerheden er vigtig, men jeg kan slet ikke gardere mig mod det her, siger han.

Han ved ikke, om prøver på hans jord vil vise samme resultat som Naturstyrelsens prøver, men han er ikke afvisende, da hans jord ligger ved siden af.

- Der er mange hvis'er i det her. Os landmænd kan komme under tilsyn og hvad så med vores produkter? Mejeriet har sagt til mig, at de vil betale for min mælk, men jeg er jo selv medejer, så det er fællesskabet, som betaler, og det er jo ikke rimeligt, siger han.

Ove Sidding Nielsen har tidligere følt sig heldig over, at han ikke havde jord i nærheden af en brandstation, da man tidligere fandt store mængder PFAS i jorden, som stammede fra brandslukningsskummet.

- Det havde jeg været glad for, men nu kan det måske komme fra havskum og blæse ind fra havet. Det er ikke sjovt, siger han.

Landmænd uden skyld har et problem

Sydvestjysk Landboforening har omkring 1000 medlemmer i området. Formanden Niels Laursen fortæller, at medlemmerne frygter, at PFAS spreder sig.

- De her landmænd har ikke gjort noget forkert, og nu står de med det her problem. Det går ud over familierne, og hvis de kommer under tilsyn, kan de ikke sælge deres dyr, siger han.

Niels Laursen er selv landmand med 450 køer, og han og resten af foreningen forsøger at rådgive sine medlemmer bedst muligt.

- Men nogle gange lytter vi også bare, hvis der er brug for det. Det kommer til at få et økonomisk efterspil, og det er ubehageligt at gå i usikkerhed, siger han.

De højeste PFAS-værdier målt af Naturstyrelsen er fundet ved Thorsminde. Her blev det fundet værdier helt op til 17 sammenlignet med 2,4 og 2,8 på Skallingen.

Miljøminister Magnus Heunicke siger til TV 2, at myndighederne nu vil teste køerne fra de berørte områder.

Hvad betyder det at være "under offentligt tilsyn"?

Naturstyrelsen har undersøgt 67 kystnære arealer ved fortrinsvis den jyske vestkyst for indhold af fluor-stoffer (PFAS). I græsprøver er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier i 60 ud af 67 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, hvoraf ni prøver oversteg Fødevarestyrelsens indikatorværdier for PFAS. Indikatorværdierne er Fødevarestyrelsens kriterie for, hvornår der skal rejses mistanke om forurenet kød.

Fødevarestyrelsen undersøger nu om dyr fra områderne, som indgår i produktion af fødevarer, har optaget PFAS fra miljøet. Alle dyr, der er mistænkt for at have indtaget græs eller vand med et højt fluorindhold, bliver sat under offentligt tilsyn. Når dyr er under offentligt tilsyn, må de hverken sælges, slagtes eller bortgives før blod- eller kødprøver har påvist, at kødet er sikkert at spise.

Kilde: Erik Jepsen, specialkonsulent ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

- Nu sætter myndighederne græsstykkerne under skærpet tilsyn, og så tager de blodprøver og tester kødet for at finde ud af, om det også er i blandt andet køerne. Det ved vi ikke endnu, men vores myndigheder er klar til at handle, hvis det skulle være tilfældet, siger Heunicke og tilføjer:

- Det her er ikke en akut situation, men det er selvfølgelig alvorligt.

Tidligere prøver har indikeret, at PFAS generelt findes i højere koncentrationer i havet ved vestvendte kyster end ved østvendte kyster, skriver Naturstyrelsen.