Lokalt

Både straffelov og menneskerettigheder brudt på kostskole, siger rapport

TV2 Nord logo
I samarbejde med TV2 Nord

Vold, krænkelser og nedværdigende behandling var en del af hverdagen på institution, konkluderer advokatfirma i rapport.

Det er ikke rar læsning, dagens længe ventede undersøgelse af forholdene på omstridte Gravenshoved.

Det er det heller ikke for Aalborg Kommune, der som først amt og siden kommune drev Gravenshoved som kostskoletilbud fra 1964-1991.

Her sendte man utilpassede børn til den sønderjyske institution, for - med elevernes egne ord - at blive "fikset."

Hvad kommunen ikke vidste var, hvordan eleverne blev fikset.

Det var en hverdag med vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring og "nedværdigende behandling", som det hedder i rapporten fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, der netop er kommet.

- Konklusionen og elevernes udsagn gør naturligvis indtryk. De forhold, som bliver beskrevet, handler om oplevelser, som ikke er acceptable i en skole hverken dengang eller nu, siger Morten Thiessen (K), aalborggensisk rådmand for Børn og Unge.

Kommunen frikendes nemlig ikke for sit ansvar. Rapporten kalder kommunens tilsyn mangelfuldt, "men det ikke afviger fra, hvad der var sædvanligt på den tid".

Der har heller ikke været klager nok til kommunen, så man kan kritisere den for ikke at have grebet ind og hjulpet børnene.

Det på trods af både menneskerettigheder og straffeloven er blevet overtrådt.

- Jeg forventer, vi får brug for en juridisk vurdering af, hvad konsekvenserne af undersøgelsen skal være, siger Morten Thiessen.

Aalborg Kommune har tidligere, siden de over 100 eks-elever stod frem med deres oplevelser, selv valgt at politianmelde sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi.

16. januar skal sagen vendes politisk.

DET SIGER RAPPORTEN:

• Klagerne over vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier er generelt troværdige.

• De beskrevne forhold udtrykker i de grovere tilfælde overtrædelser af straffeloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og forbuddet mod legemlig afstraffelse i skolen.

• Kommunens tilsyn med Gravenshoved Kostskole lever ikke op til nutidige standarder, men afviger ikke fra, hvad der var sædvanligt på den tid, hvor Gravenshoved Kostskole blev drevet.

• Det er ikke dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for Aalborg Kommune af et sådan indhold og i en sådan grad, at det kan kritiseres, at kommunen ikke greb ind.

• Det er ikke dokumenteret, at dokumenter på Gravenshoved Kostskole er blevet uberettiget bortskaffet i forbindelse med lukningen af skolen.

René Vinding, talsmand for de tidligere elever, lufter mandag tanken om at gå videre med sagen "for at holde nogen ansvarlige", siger han.

- Vi synes, kommunen har et væsentligt ansvar.