Lokalt

Snart kan Danmarks største gasby blive opvarmet med vand fra undergrunden

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

To selskaber skal undersøge mulighederne for at få geotermiske varme i Holbæk, hvor knap halvdelen af husene opvarmes af naturgas.

Når indbyggerne rundt omkring i Holbæk Kommune går i bad eller skruer op for radiatoren i deres hjem, er det hos knap halvdelen gas, der brændes af i husets gasfyr.

Men det kan snart være fortid.

Vi har en kæmpe opgave foran os, fordi vi har så mange borgere, der får opvarmet deres huse med gas

Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune

Forsyningsselskabet Fors har nemlig indgået en aftale med geotermiselskabet Innargi om at undersøge mulighederne for at etablere geotermi i kommunen.

- Jeg er rigtig glad, og det er spændende med geotermi, siger Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune.

- Vi er Danmarks største gasby, hvor så mange huse i Holbæk Kommune skal opvarmes, tilføjer hun.

Ifølge Danmarks statistik opvarmes 45,6 procent af boligerne i Holbæk Kommune med gas, hvilket svarer til 10.229 boliger i kommunen.

Hvad er geotermi?

  • Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, som via dybe boringer kan pumpes op til overfla­den, hvorefter varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med en stor varmepumpe til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.

  • Energipotentialet for geotermi er meget stort, men realiseringen af potentialet afhænger af forholdene i undergrunden (tilstrækkeligt flow og temperatur) og af, om der er tilgængelige arealer i nærheden af fjernvarmenettet. Det er generelt en stor udfordring at finde arealer til tekniske anlæg i tætte byområder.

Kilde: Fors A/S.

Alene i selve Holbæk får næsten samtlige indbyggere deres varme via naturgas, og det gør byen til Danmarks største gasby.

- Geotermi er ikke noget, som vi før har beskæftiget hos med i Holbæk Kommune, men det vil være virkelig godt, hvis vi kan bruge det til vores kommende fjernvarmeanlæg, også fordi kilden kommer fra os, så vi vil uafhængige af andre, og det er en grøn kilde og bæredygtigt, som jeg er meget optaget af, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Faktisk er forsyningsselskabet sammen med kommunen allerede i gang med at konvertere hele byen fra naturgas til fjernvarme, og i den forbindelse kan geotermi potentielt dække cirka 60 procent af fjernvarmebehovet.

- Vi har en kæmpe opgave foran os, fordi vi har så mange borgere, der får opvarmet deres huse med gas. Vi skal have udrullet fjernvarme, og fordi det handler om som mange huse i så mange forskellige byer, så er det en kæmpestor opgave, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Kan levere geotermisk varme i 2026

Vurderingen er, at Holbæk skal forsynes med et til to brøndpar, som kan levere 15-30 MW. De undersøgelser, som selskaberne skal lave, vil give svar på, hvad der er det bedste niveau for fjernvarmen.

- Det her er en god løsning, fordi selskabet kan tilbyde mange år med den samme faste pris for borgerne, så man ikke skal være nervøs for, at priserne pludselige stiger. Det han man blandt andet oplevet i Jyderup, og det skabte rigtig meget utryghed.

Innargi har lovet, at den geotermiske varme kan leveres, så det passer med udbygningen af det kommunale fjernvarmenet. Det vil sige mod slutningen af 2026.

Det kan ifølge geotermiselskabet lade sig gøre, fordi arbejdet tænktes sammen med deres projekt i Aarhus, hvor EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg lige nu bygges i samarbejde med det aarhusianske forsyningsselskab Kredsløb.

- For os er Holbæk noget helt særligt. Holbæk bygger et nyt og moderne fjernvarmenet, der er energieffektivt og holder temperaturen på cirka 80 grader om vinteren. Et sådant net er som skabt til geotermi, fordi vi forventer, at temperaturen på det geotermiske vand er mellem 60 og 80 grader, udtaler Samir Abboud, administrerende direktør for Innargi, i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Det betyder, at vi skal bruge meget lidt strøm til varmepumper. Holbæk-borgerne er i en svær situation, og vi vil gerne stå på tæer sammen med Fors og kommunen for at få dette projekt til at lykkes inden for den ambitiøse tidsplan.

Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med en stor varmepumpe til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.