Lille ø på katastrofekurs: - Så må Aarhus overtage os

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Odder Kommune får hvert år flere millioner kroner i statsstøtte for at dække udgifterne til Tunø. Alligevel er Tunø på katastrofekurs med affolkning.

Situationen på Tunø er kritisk. Indbyggertallet er i år faldet fra 89 til 65, der er kun 1 barn tilbage på øen, skolen er lukket, og til nytår lukker den eneste købmand også.

Spørger man øboerne selv, skyldes den dramatiske udvikling, at der er alt for få færgeafgange. Færgen mellem Tunø og Hou sejler nemlig kun to gange om dagen.

Sammenlignelige øer, hvor overfarten også tager omkring en times tid, har flere afgange.

Odder Kommune får i 2023 3.372.000 kroner i en statslig støtteordning som et slags bloktilskud, kommunen selv råder over.

- Hvis ikke Odder Kommune magter opgaven og har økonomi til det, så lad Aarhus Kommune tage over

Mette Bjerring, tunbo

Derudover får kommunen også et tilskud til nedsættelse af færgetaksten på 660.000 kroner rettet godstranport og 1.080.000 kroner til færgetransport.

Men det er ikke muligt at få at vide, hvor mange penge Odder Kommune rent faktisk bruger på Tunø.

- Det har vi ikke noget regnestykke på, og det vil i givet fald være meget svært at opgøre – ligesom vi heller ikke kan opgøre, hvilke udgifter der eksempelvis handler om Hundslund by eller et andet konkret område i kommunen. Disse udgifter er jo i langt de fleste tilfælde fuldt integreret i mange forskellige budgetområder, siger Odder Kommunes økonomichef, Grethe Sjørslev Laursen, og tilføjer:

- Borgerne på Tunø er jo også borgere i Odder Kommune, betaler skat og så videre. Så de bidrager jo også selv (udover statstilskuddet til mindre øer) til finansieringen af de samlede udgifter. Så det interessante må være, hvis man kunne opgøre de ”merudgifter”, der er ved, at der er tale om en ø. Men det er ikke noget, der opgøres særskilt, og heller ikke noget, vi har ambitioner om at regne på, siger hun.

Øboer efterspørger gennemsigtighed

Tim Grønbech, der bor på Tunø og driver restauranten Mejeriet og er medformand i ø-udvalget, vil gerne have regnet på, om de penge, Odder Kommune får i ø-støtte, rent faktisk også bliver brugt på Tunø.

- Flere stiller spørgsmålstegn ved, om de penge bliver brugt her, så det kunne være rart med noget mere gennemsigtighed. Hvorfor ikke bare få lagt kortene på bordet? spørger han.

Vi ser Tunø som noget særligt

Lone Jakobi (S), borgmester

Flere tunboere tvivler også på, om Odder Kommune er i stand til at drive øen og ændre den negative udvikling, der er.

En af dem er Mette Bjerring.

- Jeg tror ikke længere, at Odder Kommune kan løfte opgaven. Jeg tror ikke engang, at kommunen har indset, hvor alvorlig situationen er. Eller også er politikerne ligeglade og klar til at lade det blive en turist-ø eller en forladt ø, siger Mette Bjerring.

Øboer: Lad Aarhus Kommune tage over

Hun mener, at Odder Kommune er for lille til at kunne drive Tunø, og hun tror også, at øen ville have det bedre under Aarhus Kommunes vinger.

- Hvis ikke Odder Kommune magter opgaven og har økonomi til det, så lad Aarhus Kommune tage over. Hvis øen var kommet til at høre under Aarhus, dengang der blev lavet kommunalreform, tror jeg, at det havde set anderledes ud, siger hun.

Tim Grønbech er også i tvivl, om Odder Kommune er stor nok.

- Jeg deler tanken om, hvorvidt Tunø og Odder Kommune er det bedste setup. For Odder er en lille kommune og har derfor også en mindre fleksibel økonomi, siger han.

Lav støtte til færgedrift

Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Kirsten Sydendal, fortæller, at dengang statsstøtten til småøerne blev udregnet, blev beløbet baseret på, hvor mange penge kommunerne på daværende tidspunkt brugte på øerne.

Odder Kommune havde dengang en lav udgift til færgedrift af Tunø-færgen, og derfor fik kommunen også et relativt lavt statstilskud. Seneste regulering af støtten var i 2014.

- Man kan godt sige, at Odder Kommune bliver straffet lidt ved dengang at have sparet på ø-budgettet. Det er en trist situation med affolkning på Tunø, og det er afgørende, at kommunen investerer flere penge. Ellers kan det gå helt galt, siger Kirsten Sydendal.

Tunø er noget særligt

Ligesom sin økonomichef kan Lone Jakobi (S), der er Odder Kommunes borgmester, ikke sætte tal på, hvad det koster at have Tunø, men ét er sikkert: Tunø betyder noget særligt for Odder Kommune.

- I sidste periode nedsatte vi et ø-udvalg, og det er der ikke andre lokalområder, vi har gjort for. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi ser Tunø som noget særligt, siger borgmesteren.

Ting går vel op og ned. Vi er med kort varsel landet i en bølgedal, men vi kommer op igen

Lone Jakobi (S), borgmester, Odder

Derfor har øen, siden ø-udvalget blev nedsat, haft ekstremt stort politisk fokus, forklarer borgmesteren. Hun er dog meget opmærksom på øens udfordringer.

- Vi har jo kunnet se, at det er en aldrende befolkning derovre. Det er over en relativt kort årrække, og med to store familier, der fraflytter, kan det blive endegyldigt, siger Lone Jakobi (S).

Derfor er udviklingsarbejdet stadig afgørende, lyder det fra hende.

- Det er en perle, så det er afgørende, at vi har nogle fastboende. Det betyder noget for sommerhusejere, turister og dagsbesøgende.

- Ting går vel op og ned. Vi er med kort varsel landet i en bølgedal, men vi kommer op igen. Det har jeg tillid til, siger Lone Jakobi, der dog er helt med på, at det kræver, at færgen sejler.

Sikkert er det også, at de 3,3 millioner kroner i statstilskud langt fra dækker kommunens udgifter til øen.

- Men jeg synes overhovedet ikke, at man skal gøre det sådan op, siger borgmesteren.

Hun vil ikke kommentere på det konkrete forslag om at lade Tunø overgå til eksempelvis Aarhus Kommune. Hun vurderer, at kommunen matcher det meget godt, hvis man gangede størrelsen op.

Til december skal Odder Kommunes økonomiudvalg drøfte en helhedsplan for øen.