Dyr el kan få vandpriserne til at stige

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Oveni gigantiske el- og varmeregninger kan mange forbrugere snart blive ramt af endnu en prisstigning. Denne gang på vand.

Elektricitet er afgørende for, at vi har rindende vand i hanerne hjemme i køkkenvasken og brusebadet.

For at få vandet transporteret hele vejen fra grundvandsmagasinet til vandhanerne kræves der nemlig energi i form af el. Og det samme kræves der ude på vandværkerne, hvor vandet skal iltes, før det sendes ud til forbrugerne.

Man skal suspendere prisloftet, så vi har mulighed for at kunne sende regningen til forbrugerne

Ulrik Westergaard Knudsen, projektleder og maskinmester hos BlueKolding

Og de stigende elpriser kan mærkes hos vandværkerne. Hos Christiansfeld Vandværk, som er ejet af BlueKolding, er elregningen cirka tredoblet det seneste år, fortæller Ulrik Westergaard Knudsen, der er projektleder og maskinmester hos BlueKolding.

Opråb til politikerne

Hos DANVA, som organiserer de kommunale forsyningsselskaber, bekræfter direktør Carl-Emil Larsen, at de stigende energiproblemer belaster både vandværkernes og forsyningsselskabers økonomi.

Derfor har DANVA bedt om et møde med Forsyningssekretariatet, som er en uafhængig instans, der regulerer de økonomiske forhold i vandsektoren.

Sekretariatet fastsætter blandt andet et prisloft, som det enkelte vandværk og forsyningsselskab skal overholde.

- Energipriserne er et problem, for vandværkerne bruger rigtig meget strøm til at pumpe vandet rundt. Vi kommer til at tale om, hvordan vi kan håndtere det her, for både elpriserne og inflationen er et problem, siger Carl-Emil Larsen.

Og det er ikke kun drikkevandet, der er blevet dyrere at producere.

Det er også blevet dyrere at rense spildevandet.

Så må de udbetale en vandcheck, på samme måde som de har udbetalt en varmecheck

Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

DANVA ønsker at få afklaret, om de kan få lov til at hæve priserne på både drikkevand og spildevandsrensning, så regningen sendes videre til forbrugerne.

- Man er nødt til at opkræve et eller andet hos kunderne for det, og det er man ikke glade for, når man er på vej ind i et valg. Men så må de udbetale en vandcheck, på samme måde som de har udbetalt en varmecheck, siger Carl-Emil Larsen og understreger, at de kommer til at gå i dialog med myndighederne.

Ifølge DANVA's beregninger skubber sektoren en akkumuleret regning for inflation og stigende energipriser i 2021 og 2022 på cirka 14 procent foran sig.

Hæv det faste bidrag

De stigende energipriser rammer både forbrugerejede vandværker og vandværker og rensningsanlæg ejet af de kommunale forsyningsselskaber.

Præcist hvor meget, vandpriserne og vandafledningspriserne eventuelt kommer til at stige, kan hverken forsyningsselskaber eller vandværker sige lige nu.

De kommende måneder skal der laves budgetter, og så melder det enkelte selskab eventuelle prisstigninger ud.

Nogle forbrugere kommer til at opleve en stigning på vandprisen med det samme – andre får først regningen om to år, sådan som reglerne er nu.

Danske Vandværker, som organiserer de forbrugerejede vandværker, har i et nyhedsbrev anbefalet sine medlemmer at hæve det faste bidrag i stedet for at hæve kubikmeterprisen, hvis de får brug for at hæve priserne.

Danske vandværker kan ikke sige, hvor mange af de forbrugerejede vandværker der kommer til at hæve prisen.

Nogle vil i første omgang kunne klare de høje elpriser, men hvis energipriserne forbliver så høje, som de er nu, bliver de også nødt til at sætte prisen på vand op.

Suspender prisloftet

Hvor stor regningen bliver for den enkelte forbruger, afhænger blandt andet af de prisaftaler på el, det enkelte vandværk har.

Hvis BlueKolding kunne sende regningen på det seneste års prisstigninger på el direkte ud til forbrugerne, ville det betyde prisstigninger på cirka 800-1000 kroner per år på vandregningen for koldt vand for en familie på fire.

- Vi bruger kun el til at pumpe vandet rundt i huset, så prisen er alfa omega, for vi har ikke andet, vi kan regulere på end elprisen, siger han.

Men en sådan prisstigning kommer ikke på tale for BlueKoldings kunder. Vandværker, der producerer mere end 200.000 kubikmeter vand om året, kan nemlig ikke selv bestemme, hvad de tager for vandet. De er afhængige af det til enhver tid gældende prisloft.

Derfor må BlueKolding ikke hæve vandprisen, selvom udgifterne til el stiger, og flertallet af forsyningsselskaberne i Syd- og Sønderjylland er i samme situation.

I stedet må de skære i anlægsudgifterne og i vedligehold. I praksis betyder det, at de må vente med at skifte vandrør, som ellers burde være skiftet.

Det risikerer at få den konsekvens, at vandrør bryder sammen, og at forbrugerne i højere grad kommer til at opleve, at der må lukkes for vandet i perioder, forklarer Ulrik Westergaard Knudsen.

- Man skal suspendere prisloftet, så vi har mulighed for at kunne sende regningen ud til forbrugerne og vedligeholde systemerne, så vi har forsyningssikkerhed, opfordrer han.

_