Energikrise

Flere kommuner overvejer at slukke gadelygterne

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Energikrisen kradser, og det har fået flere kommuner til at drøfte, hvorvidt de bør slukke gadebelysning i nattetimerne.

Den lurende energikrise har sat gadelys på dagsordenen i flere kommuner.

En række kommuner i hovedstadsområdet overvejer således at slukke for lyset i nattetimerne for at spare på strømmen. Det viser en rundspørge, TV 2 Lorry har foretaget.

Det drejer sig om Frederiksberg, Gladsaxe, Brøndby, Glostrup, Halsnæs og Albertslund Kommuner.

Sidstnævnte skal drøfte muligheden for at spare på nattelyset tirsdag.

Albertslund Kommune oplyser, at den slukkede gadebelysning er et af mange spor, der indgår i den energispareplan, som kommunens miljø- og teknik-område har udarbejdet, og som nu skal behandles politisk.

Glostrup og Frederiksberg kommuner fortæller, at de har gadebelysning med i budgetforslaget for næste år.

I Frederiksberg Kommune har man regnet på, at en tilpasning af gadebelysningen, hvor den samlede tændingstid reduceres med en time dagligt, vil medføre en årlig besparelse på 300.000 kroner, mens en afkobling af kommunens effektbelysning på træer vil give en årlig besparelse på 200.000 kroner.

Slukket siden 2004

Én kommune i TV 2 Lorrys sendeområde slukker faktisk allerede for lyset.

Det gælder Solrød Kommune, der har sparet på nattelyset siden 2004.

Dengang skyldtes det en spareøvelse, der fik kommunen til at eksperimentere med at slukke gadelamperne om natten i sommerperioden. I dag er lyset slukket hele året mandag til fredag mellem klokken 01.30 og 04.30, oplyser kommunen.

Principielt slukkes lyset kun på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje bliver af hensyn til trafikken ikke slukket.

Går det ud over sikkerheden?

Tre kommuner oplyser i rundspørgen, at de ikke har tænkt sig at slukke for lyset. Det skyldes risikoen for, at mørket vil skabe mere utryghed.

Roskilde Kommune har afvejet tryghed og trafiksikkerhed på den ene side og strømbesparelse på den anden, og kommunen er kommet frem til, at sikkerheden vejer tungest, oplyser den.

Flere kommuner understreger da også, at minimeringen af gadelys ikke må få konsekvenser for trygheden.

Om TV 2 Lorrys rundspørge

TV 2 Lorry har skrevet til de 34 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der er en del af sendeområdet. 

11 kommuner er vendt tilbage på henvendelsen. 

  • Solrød Kommune oplyste, at de allerede sparer på gadelyset om natten. 
  • Albertslund, Frederiksberg, Gladsaxe, Brøndby, Glostrup og Halsnæs kommuner oplyste, at de overvejer at spare på gadelyset om natten. 
  • Fredensborg, Roskilde og Egedal kommuner oplyste, at de ikke har planer om at spare på gadelyset om natten. 
  • Dragør Kommune oplyste, at de endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt de vil spare på gadelyset om natten. 

Gladsaxe Kommune oplyser, at især ældre føler sig langt mere trygge, når der er gadelys, ligesom det dæmpede lys kan få konsekvenser for trafiksikkerheden.

Tyske monumenter går i sort

Danmark er langt fra det eneste land i Europa, der flirter med idéen om at slukke lyset om natten for at spare strøm.

Slukning af gadelys ses allerede i blandt andet Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig og Spanien som følge af energikrisen.

I Spanien skal alle butikker slukke lyset om natten henover vinteren for at spare strøm.

Berlin har besluttet at slukke alle de spotlys, der oplyser byens mange historiske bygninger og monumenter, mens Roschach-regionen i Østrig har besluttet af slukke halvdelen af gadelamperne mellem klokken 23 og 05.