Hun mistede faren til sine børn - nu vil hun hjælpe andre familier

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Anna-Sofie Bülow Wahlgreen havde svært ved at overskue, hvor hun kunne søge hjælp, efter at hendes mand og faren til hendes børn døde.

Anna-Sofie Bülow Wahlgreen levede indtil for to år siden et helt normalt familieliv med sin mand i Gentofte.

Sammen havde de datteren Gro på tre år. En pige, der snart skulle være storesøster.

Men glæden ved den kommende familieforøgelse blev på brutal vis afbrudt.

For da Anna-Sofie Bülow Wahlgreen en dag i december 2020 kom hjem fra en scanning, fandt hun faren til sine børn død. Han var blevet ramt af akut hjertesvigt.

Sorgen, der fulgte, var tung, men endnu tungere var det, at hun skulle forholde sig til datterens sorg.

Man bliver jo ikke forberedt på, hvad man gør, hvis ens børn mister deres far

Anna-Sofie Bülow Wahlgreen

For hvordan sørger man for, at ens barn bearbejder sorgen på den bedst mulige måde?

- Man bliver forberedt til mange ting i livet. Men man bliver jo ikke forberedt på, hvad man gør, hvis ens børn mister deres far, siger Anna-Sofie Bülow Wahlgreen til TV 2 Lorry.

Derfor har hun nu fremsat et borgerforslag med henblik på at få etableret et sorgberedskab, der kan gribe børn og forældre i akut sorg.

Hvad går forslaget ud på?

Borgerforslaget går helt konkret ud på, at børnefamilier i akut sorg bliver tilbudt besøg af en sorgrådgiver inden for et døgn efter dødsfaldet, som kan hjælpe med følgende.

  • Hvordan skal den tilbageværende forælder hjælpe børnene med at bearbejde sorgen.
  • Hvilke behandlings-, rådgivnings, og samtaletilbud findes der i kommunen.
  • Har den pågældende familie et netværk, hvor de kan få støtte, eller er der behov for, at sorgrådgiveren finder ekstern støtte til familien.

To måneder efter det første møde skal der være et opfølgningsmøde, hvor den tilbageværende forælder kan klædes yderligere på til at håndtere barnets sorg.

Ifølge Danmarks Statistik mister omkring 1500 børn i alderen 0 til 17 år hvert år en eller begge forældre.

Familien kom hende til undsætning

En sorgrådgiver var i den grad noget, som Anna-Sofie Bülow Wahlgreen manglede, da hun en kold decemberdag fandt sin mand død.

Der var nemlig ikke nogen til at guide hende om hendes handlemuligheder, og hun var selv så fuld af sorg, afmagt og underskud, at hun ikke selv kunne opsøge det.

- I mit tilfælde var jeg heldig at have nogle mennesker og noget familie, der kunne støtte op om mig. Men det er jo ikke alle, der har det, siger Anna-Sofie Bülow Wahlgreen.

Det Nationale Sorgcenter finder forslaget positivt

Hos Det Nationale Sorgcenter er man umiddelbart positiv over for Anna-Sofie Bülow Wahlgreens borgerforslag.

- Det giver sindssygt god mening, at alle skal have mulighed for et rådgivende hjemmebesøg samt en opfølgning på det nogle måneder efter, siger Preben Engelbrekt, som er direktør i og stifter af Det Nationale Sorgcenter.

Han peger nemlig – ligesom Anna-Sofie Bülow Wahlgreen – på, at det kan være svært selv at opsøge hjælp.

- Når man er i den akutte sorg, har man ikke noget overblik eller overskud til selv at opsøge hjælp, siger Preben Engelbrekt.

Direktøren for Det Nationale Sundhedscenter mener dog, at forslaget burde bredes ud, så det eksempelvis også omfatter familier, hvor en forælder er død efter længere tids sygdom.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man på Christiansborg løftede det op på et højere plan og fik lavet en plan for et sorgberedskab, siger Preben Engelbrekt.

Rådgivningstilbud til familier i akut sorg

Hos Det Nationale Sorgcenter findes der forskellige rådgivningstilbud. Dem kan du se her i bunden af faktaboksen. 

- Vi har eksempelvis lavet det, der hedder sorgvejviseren.dk, hvor man kan se de sorggrupper, der findes i ens lokalområde. Vi har også etableret en national sorglinje. Her sidder der frivillige, der selv har mistet, som man kan ringe ind til alle ugens syv dage, siger Preben Engelbrekt.

Der er dog en enkelt udfordring ved Det Nationale Sorgcenters tilbud.

- Der er jo mange, der ikke kender til de her tilbud, og netop derfor kan der være behov for en sorgrådgiver, siger Preben Engelbrekt.

Et behov, som burde være muligt at dække.

- Vi har jo en sorgrådgiveruddannelse i Danmark. Vi skal bare have kommunerne til at ansætte dem, siger Preben Engelbrekt.

  • Det Nationale Sorgcenters rådgivningstilbud.
  • Har du brug for et overblik over tilbud i din kommune, kan du besøge Sorgvejviseren.
  • Har du brug for at tale med en, der har gennemgået en lignende oplevelse, kan du ringe til Sorglinjen på 70209903. 
  • Sorglinjen kan også kontaktes over sms på 27272525.

Hjælp og rådgivning præget af tilfældigheder

Ifølge Anna-Sofie Bülow Wahlgreen er det i høj grad tilfældigheder, der kommer til at præge den hjælp, man får tilbudt.

- Den støtte og hjælp, man får, afhænger af det personale, man møder, og hvilke folk man har omkring sig, siger hun.

Det er den tilfældighed, som, hun mener, et sorgberedskab kan gøre op med.

Hjælpen skal komme til dig. Du skal ikke ud at opsøge det

Anna-Sofie Bülow Wahlgreen

- Jeg stiller borgerforslaget for at sikre, at der er en mere tydelig og lettilgængelig information omkring, hvad man kan gøre for at hjælpe sit barn i forbindelse med et forældretab. Hjælpen skal komme til dig. Du skal ikke ud at opsøge det. Når man står i situationen, er det nemmere at sige nej tak end selv at opsøge, siger hun.

En åben tilgang til døden

Det er snart to år siden, at Anna-Sofie Bülow Wahlgreen mistede sit livs kærlighed, og hun har efterhånden fundet sin måde at håndtere sin egen og datterens sorg på.

- Vi har en meget åben tilgang til, hvordan vi snakker om hendes far og om døden. Det er på mange måder en inkorporeret del af vores liv. Jeg føler, at det er lykkedes mig at åbne øjnene for, hvilke reaktioner hun kan have på nuværende tidspunkt. Jeg er selvfølgelig bevidst om, at de kan ændre sig med tiden, fortæller hun.

Hun lægger dog samtidig vægt på, at det stadig er svært og nok altid vil være det.

- Jeg har store usikkerheder, og sådan vil det nok være for forældre i min situation til evig tid. Det kan bekymre mig, om jeg forstår at rumme den måde, hun er på, og det hun går igennem, siger Anna-Sofie Bülow Wahlgreen.

Anna-Sofie Bülow Wahlgreen har i kølvandet på borgerforslaget modtaget rigtig mange henvendelser.

- Mange af dem er voksne, der som børn har stået i en lignende situation. Det er ret tydeligt, at de også har manglet voksne, der vidste, hvordan deres sorg skulle håndteres. Det er alle historier, der gør et kæmpe indtryk på mig, fortæller hun.