Lokalt

Der sker 124 butikstyverier om dagen – kun en tredjedel bliver anmeldt

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

En ny undersøgelse viser, at kun 34 procent af butikkerne anmelder tyveri til politiet. Værst ser det ud i hovedstaden.

København har et væld af butikker, og det kan være en stor fristelse for dem med lange fingre.

Og det kan ses på statistikkerne.

Det står værre til, end jeg regnede med

Henrik Sedenmark, Dansk Erhverv

I hovedstaden sker der næsten dobbelt så mange tyverier som landsgennemsnittet, men det er ikke den eneste udfordring.

Det er nemlig kun hver tredje butikstyveri, der bliver anmeldt til politiet, og det betyder i sidste ende, at mange tyve kan fortsætte deres ugerninger.

- Det står værre til, end jeg regnede med. Jeg havde forventet, at cirka halvdelen ikke blev anmeldt, så det er en overraskelse, siger chefkonsulent i Dansk Erhverv Henrik Sedenmark.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik anmeldte de danske virksomheder i alt 15.342 butikstyverier til politiet i 2021. Der gemmer sig dog et stort mørketal.

Nu kan vi for første gang få en reel indikation af omfanget

Henrik Sedenmark, Dansk Erhverv

Derfor valgte Dansk Erhverv at spørge sine medlemmer i detail- og engrossektoren, og derudfra kan de vurdere, at der i 2021 fandt omkring 45.000 butikstyverier sted på landsplan.

- Vi synes, det er vigtigt at få et præcis indblik i, hvordan omfanget af butikstyverier reelt ser ud. For der sker, som vi også kan se med denne analyse, tre gange så mange butikstyverier, som der anmeldes. Nu kan vi for første gang få en reel indikation af omfanget, og dermed har vi også et bedre grundlag at stå på, når vi sammen med relevante aktører, som for eksempel politiet, skal arbejde med at nedbringe antallet, forklarer Henrik Sedenmark.

Det er for ressourcekrævende at anmelde

Dansk Erhverv har ingen indikationer af, hvor gode butikkerne har været til at anmelde tyveri historisk set, men noget kunne tyde på, at tilbøjeligheden til at anmelde butikstyverier er faldende.

Undersøgelsen viser nemlig, at kun 30 procent af virksomhederne er helt enig eller overvejende enig i, at de anmelder flere butikstyverier i dag end for tre år siden.

- Det fortæller os, at der er en række udfordringer. Både med politiets prioritering af at behandle anmeldelser om butikstyverier, men også virksomhedernes mentalitet i forhold til at anmelde. Mange har en oplevelse af, at det ikke tjener et formål at anmelde. Her kunne politiet godt komme på banen og kommunikere ud, at det nytter at anmelde, og at nogle bliver straffet, siger Henrik Sedenmark.

De fleste medlemmer oplyser, at de ikke anmelder tyverier, fordi det ressourcemæssigt ikke kan svare sig.

- Vi har spurgt virksomhederne, hvad deres motivation er for ikke at anmelde butikstyverier, og de svarer, at ressourceforbruget ikke står mål med det udbytte, som en politianmeldelse giver, siger Henrik Sedenmark og fortsætter:

- Desuden oplyser lidt over halvdelen af butikkerne, at deres oplevelse er, at de ikke får noget ud af at politianmelde butikstyverier. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og vi mener klart, at der er basis for at styrke samarbejdet mellem detailhandlen og politiet på den baggrund, så vi sikrer, at det giver mening at anmelde alt.

Det er ikke kun ressourceforbruget, der ligger til grund for de manglende anmeldelser. 64 procent angiver nemlig, at de ikke anmelder butikstyveriet, fordi de ikke kunne fange tyven. Ifølge Dansk Erhverv indikerer det, at butikkerne har meget lav tiltro til, at butikstyverier bliver opklaret, hvis ikke de fanger tyven på fersk gerning.

Det flugter fint med de 51 procent af virksomhederne, som angiver, at de ikke mener, at politiet har tilstrækkelige ressourcer til at prioritere butikstyverier.

Klar opfordring: Anmeld!

Kort sagt tror mange butikker altså, at de ikke får noget ud af at anmelde tyverierne.

Og selv i de tilfælde hvor tyvene bliver fanget, så er straffen lav, mener de.

Hvis ikke butikkerne anmelder tyverierne, så har politiet et forkert billede af, hvor stort et problem tyverier er

Henrik Sedenmark, Dansk Erhverv

Kun ni procent er enige i, at straffen for butikstyveri er passende, mens hele 91 procent er uenige. Hos Dansk Erhverv går man ud fra, at langt de virksomheder mener, at straffen for butikstyveri ikke er hård nok.

Men det må ikke gøre, at butikkerne undlader at anmelde, mener Dansk Erhverv.

Det har nemlig også konsekvenser, når butikkerne ikke anmelder tyverierne – også på længere sigt.

- Hvis ikke butikkerne anmelder tyverierne, så har politiet et forkert billede af, hvor stort et problem tyverier er. Når der så skal fordeles midler, så vil den kategori af kriminalitet bliver underprioriteret, fordi man ikke kan se i antallet af anmeldelser, at det er et stigende problem, forklarer Henrik Sedenmark.

Og derfor har chefkonsulenten en klar opfordring til butikkerne:

- Anmeld alt. Der er ikke noget, der er for småt at anmelde. Hellere anmeld for meget end for lidt, så skal politiet nok forholde sig til, om det er noget, de kan reagere på, afslutter Henrik Sedenmark.