Lokalt

Nye fartgrænser på vej i hele København – slut med 50 km/t

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger nu op til et rekordstort projekt, der skal sænke fartgrænserne i hele København.

Bilister i København skal i dén grad vænne sig til at lette foden fra speederen.

For et rekordstort projekt fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil sænke hastighederne på de fleste københavnske veje med 10 km/t.

Det betyder, at hastigheden bliver nedsat til 40 km/t i store dele af hovedstaden og endda helt ned til 30 km/t i brokvarterene tættest på centrum.

Det sker på baggrund af et bredt flertal af partierne i kommunen, der i budgetaftalen for 2022 vedtog en generel hastighedsnedsættelse.

Teknik- og Miljøforvaltningens mål er at gøre det mindre attraktivt at være bilist i København fremover.

- Ved at sænke hastigheden 10 km/t i København forventes det mindre attraktivt at tage bilen på grund af længere rejsetid, skriver forvaltningen i indstillingen af projektet.

Derudover skal de nye fartgrænser sænke udledningen af CO₂, oplyser teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL).

- Det er helt afgørende, at vi får sænket hastigheden på vejene i København. Det bidrager til at mindske udledningen af CO₂ og til at mindske luftforureningen, hvis flere vælger alternativer til bilen. Og lavere hastigheder gør det i sig selv mere sikkert at færdes i trafikken, siger hun.

Det gælder hele Københavns Kommune

Planen for nedsættelse af hastigheden vil berøre hele Københavns Kommune fra Brønshøj til Amager.

Fremover vil det betyde, at langt størstedelen af København bliver inddelt i zoner, hvor man fremover maksimalt må køre enten 40 km/t eller 30 km/t.

Eksempelvis bliver hastighedsgrænsen for gader som Amagerbrogade, Jagtvej og Tagensvej sat ned til 40 km/t.

Mens den for blandt andet Øster Allé, Prinsessegade og Artillerivej kommer til at være på blot 30 km/t.

De regionale veje som eksempelvis H. C. Andersens Boulevard bliver ikke berørt af hastighedsnedsættelserne.

Skal stadig vedtages

30. maj skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til projektet.

Bliver det vedtaget, kommer projektet til at koste knap 90 millioner kroner at gennemføre.

Pengene skal blandt andet gå til nye skilte, der skal sættes op ved alle indkørsler til zonerne, og veje der skal ombygges med chikaner og bump.

I alt vurderes det, at projektet sammen med andre projekter, herunder eksempelvis reserverede delebil- og elbilpladser, vil reducere udledningen af CO₂ med 14.500 tons CO₂ per år.

- Den samlede udledning af CO₂ fra vejtrafikken har stort set ikke ændret sig de seneste ti år. Derfor er det helt nødvendigt, at vi nu tager det tunge værktøj i brug og gør det over hele byen, fortæller Line Barfod.

Hvis projektet vedtages, så forventer forvaltningen, at implementeringen af hastighedszonerne påbegyndes i Valby i slutningen af 2022.

Hastighedsnedsættelserne bliver implementeret udefra og ind mod centrum af byen og forventes helt indfaset i 2025.