Nu forbyder kommune spilreklamer på busser og tog

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Randers Kommune har mandag aften vedtaget, at der ikke længere må være spilreklamer på busser og tog i byen.

Vedtaget. Og med solidt flertal.

Det var situationen, da byrådet i Randers mandag først på aftenen vedtog et forbud mod bettingreklamer i den offentlige transport i kommunen.

Kun Konservative og Nye Borgerlige stemte nej til forbuddet, mens resten var for. Dermed har forbuddet opbakning fra 27 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Beslutningen blev truffet, efter at mange af byrådets medlemmer havde givet deres, overvejende positive, holdninger til sagen til kende.

Sagen har fået ekstra opmærksomhed, efter den 21-årige Marcus Mossalski fra Randers for nylig stod frem og fortalte om, hvad hans spilmisbrug har medført. Flere byrådsmedlemmer tilkendegav i deres indlæg, at hans historie havde rørt dem.

Forbud skal brede sig

Forslaget, som oprindeligt blev fremsat af SF, Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten, gik på, at kommunen skal henvende sig til Region Midtjylland og bede dem droppe reklamer for pengespil i den offentlige transport i Randers.

Socialdemokratiet, som altså også støtter forslaget, fremsatte desuden dagen før byrådsmødet et mere vidtgående ændringsforslag, så Randers Kommune også skal opfordre de øvrige kommuner i Region Midtjylland og regionen selv til at tage samme skridt, ligesom Randers Kommune skal bede Folketinget om at se på lovgivningen omkring reklamer for pengespil i det offentlige rum.

Hos Center for Ludomani vækker opbakningen til forbuddet glæde. Det siger centerleder Henrik Thrane Brandt.

- Vi synes, det er rigtig positivt. Selvfølgelig møder man også reklamerne andre steder i det offentlige rum og på nettet, men det er absolut en god start, siger Henrik Thrane Brandt.

- Vi skal fortsat have stor opmærksomhed på det problem, at alt for mange bliver afhængige af spil. Men vi ved, at rigtig mange unge mennesker bruger offentlig transport, så det er en god start, tilføjer han.

Spark over landspolitisk skinneben

Byrådsdebatten for og imod forslaget handlede blandt andet om, hvorvidt det overhovedet er en kommunal sag at forbyde spilreklamer.

Flere pegede på, at det er et landspolitisk område, og at krudtet burde bruges på at få folketingspolitikerne til at gøre noget ved området.

Andre mente, at der netop skal en lokal indsats til, når landspolitikerne ikke gør.

Henrik Thrane Brandt er glad for det lokale initiativ, understreger han.

- Det er positivt, at de kommunale politikere nu har fået øjnene op for problemet, og det lader til, at de har mistet tålmodigheden med Christiansborg og nu selv gør noget ved det.

Midttrafik har i dag sendt TV2 ØSTJYLLAND følgende kommentar omkring reklamer på busser:

-Midttrafik sælger ikke reklamer på busserne, men har indgået kontrakt med busselskaberne om, at de kan sælge reklamer på betingelse af, at de overholder markedsføringsloven. Midttrafik afventer nu en henvendelse fra Randers Kommune vedrørende ønsket om at fjerne betting-reklamer fra busserne i Randers. Herefter vil Midttrafiks bestyrelse vurdere den pågældende sag og beslutte om, der skal indføres forbehold mod reklamer fra udvalgte brancher i de kontrakter, der bliver indgået med busselskaberne.