Lokalt

Rejsende forsøgte at indsmugle sjælden dyreart

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

En rejsende fra Mellemøsten blev stoppet med to levende papegøjer i Københavns Lufthavn.

Tolderne i Københavns Lufthavn er vant til at møde lidt at hvert, når de tjekker rejsende og pakker fra udlandet.

Alligevel var det et lidt mere opsigtvækkende syn end normalt, de mødte, da en rejsende forleden ankom fra Mellemøsten.

Med sig i et et bur havde den rejsende nemlig to papegøjer - vel at mærke af en truet art og uden de korrekte papirer.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er ikke hver dag vi ser rejsende med papegøjer, men vi ser med jævne mellemrum rejsende, der forsøger at medbringe dyr og planter uden at have papirerne i orden, siger Mette Helmundt, der funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn, i pressemeddelelsen.

Betydeligt talent for at tale

Papegøjerne er af arten grå jaco og omfattet omfattet af Washingtonkonventionen - også kaldet CITES, og derfor blev de tilbageholdt.

Kontrol af handel med vilde dyr

Washingtonkonventionen (CITES) kontrollerer handlen med vilde dyr og planter. Kontrollen sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel. Det vil sige, at man ikke fjerner en større del af bestandene af vilde dyr og planter, end bestandene kan bære.

- Miljøstyrelsen er ansvarlige for administrationen af CITES-reglerne og påser reglernes overholdelse. Det sker i et tæt samarbejde med Toldstyrelsen. Når tolderne bliver opmærksomme på potentielle overtrædelser af CITES-reglerne, kontakter de os i Miljøstyrelsen. Det er også sket i det konkrete tilfælde, og Miljøstyrelsen undersøger i øjeblikket sagen, siger Cristina Nissen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.


Mere end 30.000 dyr og planter er omfattet af CITES, der skal kontrollere handlen med dem. Godt 1.000 arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal du have en særlig tilladelse til import og eksport. Reglerne fremgår af CITES.

Er du i tvivl om, hvilke dyr og planter der er truede, kan du læse mere om CITES på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det betyder, at det kræver særlige tilladelser at importere visse planter og dyr, levende som døde, mens handlen af visse arter i mange tilfælde er helt forbudt.

Ifølge Maj Munk, der er biolog i Miljøstyrelsen, er arten særlig efterspurgt, da den blandt andet har et betydeligt talent for at tale.

- Papegøjearten grå jaco er i CITES opført som en meget truet art, fordi de vilde bestande af grå jaco de seneste år er gået stærkt tilbage i Afrika.

- Årsagen er især, at fuglene i stor stil bliver indfanget i naturen og derefter solgt som kæledyr eller avlsdyr. Efterspørgslen er stor, da arten er kendt for at være intelligent, lærenem og med betydeligt talent for at tale, siger hun i pressemeddelelsen.

Toldstyrelsen oplyser, at de to papegøjer blev tilbageholdt, da den rejsende ikke havde de korrekte papirer på dyrene.

Sagen er nu overgivet til politiet.