Lokalt

Højskole undskylder for krænkelser mod elever

TV 2 Østjylland logo
I samarbejde med TV 2 Østjylland

Efter at have afvist beskyldninger om grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser lægger profileret højskole sig nu fladt ned og undskylder.

En "uforbeholden undskyldning" er nu, hvad tidligere elever og medarbejdere får af European Film College (EFC) i Ebeltoft.

Det skriver højskolen på sin hjemmeside.

Undskyldninger kommer, efter at en undersøgelse har bekræftet de beskyldninger mod European Film College, som både elever og medarbejdere har fremsat.

- Det, elever og medarbejdere har oplevet på EFC, er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld. I blev svigtet, og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer, udtaler højskolens nye bestyrelsesformand, Jørgen Ramskov, i meddelelsen, og han tilføjer, at undskyldningen ikke vasker tavlen ren.

Bestyrelsen afviste

Beskyldningerne handlede om grænseoverskridende adfærd, dårligt arbejdsmiljø og sågar seksuelle overgreb, og de har tidligere fået en forstander til at forlade skolen. I samme forbindelse kaldte den daværende bestyrelse magasinet Ekkos intensive dækning af historien for "urimelig personforfølgelse".

Det ledte til endnu flere klager, som denne gang var rettet mod bestyrelsen for ikke at tage anklagerne seriøst og handle på dem.

Siden er dele af bestyrelsen skiftet ud - formanden inklusiv - og nu er tonen altså ændret betragteligt.

- Rapporten er tankevækkende og rystende læsning for bestyrelsen. Både de samlede tal og de mange vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser kaster en trist skygge over det tidligere EFC. Den har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel. Det retter vi nu markant op på, siger Jørgen Ramskov.

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 590 tidligere elever og 105 tidligere medarbejdere. Af dem har knap en tredjedel svaret.

Bestyrelsesformanden forklarer fortidens unoder med, at skolens "kreative og grænseløse kultur" og konkurrencementalitet til tider er kammet over og har ført til mobning og krænkelser.

- Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til, at "sådan er filmbranchen", siger Jørgen Ramskov.

Nu vil bestyrelsen lave en ny retning for skolen, der skal være mere lig den danske højskoletradition.

Eksempler fra undersøgelsen

Respondenterne i undersøgelsen er kommet med forskellige eksempler på, hvad de har oplevet som værende galt på European Film College. Herunder bringer vi uddrag af disse eksempler.

Studerende: - Jeg så en fastansat underviser optage en studerende og en assistent kysse ved et socialt arrangement med sin mobiltelefon. Da en anden assistent sagde, at det var upassende, og bad underviseren stoppe, sagde underviseren, at det kun var til privat brug, og at hun ikke skulle blande sig.

Studerende: - At kvindelige undervisere siger til mandlige skuespillerstuderende, at de ikke ser "fuckable" ud, virker som noget, der ikke burde ske.

Studerende: - (En medarbejder) er også ekstremt vulgær og sexistisk og kommer med lange kommentarer om flere studerende og deres "sexappeal": om hvorfor nogen burde være skuespiller, og andre ikke burde.