Lokalt

Fugleinfluenza hærger - nærmer sig værste sæson nogensinde

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

De smittede fugle kan føre smitten videre til mennesker - derfor skal man ikke røre ved døde fugle.

Fugleinfluenzaen H5N1 hærger lige nu over hele Danmark, hvor store fuglebesætninger på især det sydlige og vestlige Sjælland samt Lolland har været hårdt ramt, og fjerkræavlere har været nødsaget til at aflive hele besætninger.

Blandt landets vilde fugle konstateres der også et stigende antal, som er smittet med fugleinfluenza.

Det kan blive en stor epidemi, fordi det kan sprede sig til så mange forskellige arter

Charlotte Kristiane Hjulsager, seniorforsker i virologi på Statens Serum Institut

Ifølge Statens Serum Institut er der i løbet af de første to uger af 2022 indleveret 29 døde, vilde fugle, hvor flere end halvdelen af dødsfaldene skyldes fugleinfluenzaen H5N1.

Sidste år blev der obduceret 760 vilde fugle fra den danske natur, hvoraf H5N1 blev påvist i 291 fugle. Det skal ses i lyset af tallet fra 2020, hvor der blev obduceret 288 døde fugle. Her blev 92 konstateret smittet.

- I øjeblikket ser vi, at der er rigtig meget smitte blandt vilde fugle over landet, og der har været en del udbrud i besætninger. Både i store, kommercielle besætninger, men også hos små hobbybesætninger. Og det er den samme virus, som vi finder i de vilde fugle, siger Charlotte Kristiane Hjulsager, seniorforsker i virologi på Statens Serum Institut.

En anden variant af fugleinfluenzaen hærgede i 2005 og 2006. Sidenhen gik influenzaen blandt fugle i dvale.

Men efter 10 års pause kom der igen et større udbrud af fugleinfluenza i 2016 og 2017. Det er efterfølgende taget til.

- I sæsonen 2020-2021 var det helt ekstremt, og det værste man nogensinde havde set i Europa – og vi er på vej i samme retning nu, siger Charlotte Kristiane Hjulsager.

- Antallet af fund i både vilde fugle og besætninger var voldsomt højt, tilføjer hun.

Fundet i mindst 33 fuglearter

Ifølge Danmarks Ornitologiske Forening gik fugleinfluenzaen i 2021 særligt hårdt ud over vandrefalken, hvis ynglebestand i Danmark vurderes til at tælle knap 40 par.

Fra det sene efterår 2020 og nogle måneder frem blev der desuden påvist fugleinfluenza i døde vandrefalke i Guldborgsund og Slagelse kommune.

I løbet af det seneste år er der konstateret dødsfald på grund af fugleinfluenza blandt mindst 33 arter af vilde fugle i Danmark, oplyser Danmarks Ornitologiske Forening (DOF).

- Det kan blive en stor epidemi, fordi det kan sprede sig til så mange forskellige arter. Så tyder det på, at virus ikke stiller særlig mange krav for at formere sig, siger Charlotte Kristiane Hjulsager.

Man skal passe lidt ekstra på

Charlotte Kristiane Hjulsager, seniorforsker i virologi på Statens Serum Institut

Særligt blandt sangsvaner, bramgæs og knopsvaner er der mange dødsfald. Men også vandrefalke, musvåger og tårnfalke har mistet livet på grund af virus.

- Det ser dog ud til, at vi i Danmark har været lidt forskånet på det seneste, hvor det har trukket lidt længere sydpå i Europa. Der har været rigtig mange udbrud i Italien og Frankrig. Men nu ser det ud som om, vi begynder at få det tilbage til os, siger Charlotte Kristiane Hjulsager.

Drevet af vilde fugle

Ifølge Statens Serum Institut er smitten sandsynligvis drevet af de vilde fugle, hvilket kan forklare, hvorfor smitten på nuværende tidspunkt er værst i det sydlige Europa.

Herhjemme konstateres fugleinfluenzaen i vilde fugle særligt i den sydlige og østlige del af Danmark. Her holder mange vandfugle til, ligesom der findes mange gode rastepladser for trækfugle.

- Men vi ser også smitten i rovfugle, og de kan være med til, at det er rigtig langt rundt i Danmark, siger Charlotte Kristiane Hjulsager.

Over hele landet er der konstateret fugledød på grund af den verserende fugleinfluenza H5N1.

Kan smitte mennesker og andre pattedyr

Ifølge Charlotte Kristiane Hjulsager kan de smittede fugle føre smitten videre til mennesker. Derfor skal man ikke røre ved døde fugle i naturen.

- Der er ikke set smitte til mennesker med alvorlig udgang. Der er set to eksempler på mennesker, der er blevet smittet med den virus, men de har ikke udviklet nogen symptomer, siger hun og fortsætter:

- Det gør selvfølgelig, at man kan blive bekymret for, om det på et eller andet tidspunkt ikke kan være smart at blive smittet med den virus, så man skal helst undgå at røre døde fugle i naturen.

Charlotte Kristiane Hjulsager nævner desuden, at der i flere af Danmarks nabolande er blevet fundet fugleinfluenza i sæler, hvilket er et tegn på, at virussen har mulighed for at tilpasse sig pattedyr.

- Så man skal passe lidt ekstra på, siger hun.

Hvis man støder på døde, vilde fugle, skal man indberette det til Fødevarestyrelsen, som derefter henter de døde fugle. Det kan man blandt andet gøre via styrelsen app FugleinfluenzaTip.

Hos Statens Serum Institut forventer man, at sæsonen med fugleinfluenza kommer til at være nogle måneder endnu, før den driver bort.