Coronavirus

Unge får boosterstik for at komme på skiferie – nu advarer Sundhedsstyrelsen

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Vaccinecentre oplever massivt pres fra forældre, der har planlagt skirejse til Østrig.

Desperate forældre, som har bestilt skiferie, forsøger i disse dage at få deres børn under 18 år vaccineret med tredje stik.

Og det sker, selvom det er imod retningslinjerne fra både Sundhedsstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Som det er nu, er det nemlig kun personer fra 18 til 39 år, der kan få det tredje vaccinestik – medmindre man er særligt udsat.

Det har fået Sundhedsstyrelsen til at indskærpe over for alle landets regioner, at det er imod anbefalingerne.

Jeg fik min søn, der fylder 18 til juli, vaccineret uden tidsbestilling mandag aften

Facebook-bruger

En af de regioner, der har udsendt et brev til de praktiserende læger og vaccinationssteder, er Region Midtjylland. I brevet står der blandt andet:

- Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksomme på, at der på nogle steder vaccineres unge under 18 år med 3. stik mod COVID-19. Øjensynligt skulle anledningen i nogle tilfælde være vinterferierejse.

Region Midtjylland oplyser til TV 2, at regionens vaccinecentre oplever et "massivt pres" fra forældre, der ønsker deres børn vaccineret med tredje stik, og at det er et generelt billede for flere af regionens centre.

Brev fra Region Midtjylland

3. stik mod COVID-19 til børn og unge under 18 år er IKKE godkendt

Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksomme på, at der på nogle steder vaccineres unge under 18 år med 3. stik mod COVID-19. Øjensynligt skulle anledningen i nogle tilfælde være vinterferierejse.

Vi er derfor blevet bedt om at gøre opmærksom på, at dette ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinje om vaccination med 3. stik til borgere under 18 år.

Vaccinen er ikke godkendt af EMA til dette brug, og målgruppen er ikke omfattet af den generelle vaccinationsindsats, hvorfor vaccination med 3. stik af unge under 18 år er off-label.

Kun undtagelsesvis kan unge under 18 år i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 vaccineres med 3. stik efter konkret lægefaglig vurdering og ordination. Læs mere i Sundhedsstyrelsens notat Off-label revaccination af børn og unge under 18 år

For yderligere information om COVID-19 vaccination i almen praksis henvises til denne side COVID-19 vaccination i almen praksis.

Dorthe Klith, kontorchef, sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Svend Kier, regional praksiskoordinator

17. december ændrede Sundhedsstyrelsen reglerne for tredje stik, så man, selvom man er 17 år, bliver inviteret til vaccinering den første dag i den måned, hvor man fylder 18 år.

Alligevel deler folk på Facebook erfaringer med, at de har fået deres børn vaccineret, inden de er blevet indkaldt.

Forældre deler erfaringer i Facebook-gruppe

I Facebook-gruppen 'SKIferie - for alle os der elsker ski og ferie :)' bliver spørgsmålet om tredje stik lige nu debatteret heftigt.

I gruppen forsøger forældrene at få svar på ubesvarede spørgsmål, men de deler også deres erfaringer med at få deres børn under 18 år vaccineret med tredje stik.

Flere personer spørger specifikt ind til emnet, fordi de skal på skiferie, mens andre fortæller, at de har haft held med at tage deres børn med til en praktiserende læge eller et vaccinationscenter og få det tredje stik.

Nedenfor er gengivet nogle af kommentarerne:

- Jeg fik min søn, der fylder 18 til juli, vaccineret på Oluf Palmes Allé 35 (i Aarhus, red.) uden tidsbestilling mandag aften. Ingen problemer. Han havde fået det andet stik i sommer så det passede perfekt.

- Fik vaccineret vores søn på 17 år i Aarhus i dag :D

- Jeg har nu fra 2 læger/vaccinationscentre i dag hørt at de er er begyndt at "batche" de 17 årige (også dem som først fylder 18 senere på året).

Familie bliver vaccineret i Tyskland

En af de personer, der har skrevet i gruppen, er Brian Slot fra Bramming. Han og familien vil gerne på skiferie i Østrig i uge 7, men sønnen på 17 år har ikke fået tredje stik, som indrejse til Østrig kræver.

Han har dog – modsat mange andre i Facebook-gruppen – ikke haft held med at finde et vaccinationssted i Danmark, der vil vaccinere hans søn, så lørdag tager de til Tyskland og får ham vaccineret.

- Vi skal på skiferie i uge syv. Som reglerne er i Danmark, kan man først blive indkaldt fra den 1. i den måned, man fylder 18. For min søns vedkommende gælder det, at det først er i marts, siger Brian Slot.

I juni 2021 indgik regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) nemlig en aftale om, at vaccinationer i udenlandske praksisser fremover ville kunne blive registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

Sundhedsstyrelsen sender påmindelse til regioner

TV SYD har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, som ikke ønsker at stille op til interview, men styrelsen har sendt følgende skriftlige svar:

- Det er meget simpelt. Vi anbefaler ikke at vaccinere børn og unge under 18 år med tredje stik. I Sundhedsstyrelsens vaccinations-styregruppe er man blevet opmærksom på, at det foregår nogen steder. Derfor har vi sendt et brev til regionerne om at bede deres ansatte om at minde dem om, at det ikke er Sundhedsstyrelsens anbefalinger, lyder det fra Sundhedsstyrelsen

PLO opfordrer lægerne til at følge opfordringen.

- Alle praktiserende læger skal naturligvis overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og alene vaccinere borgere under 18 år med 3. stik, hvis der er særlige helbredsmæssige årsager til det. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det kan være en udfordring i relation til f.eks. familiers rejseaktivitet, men det er ikke et problem, som almen praksis må løse for borgerne, lyder det i et skriftligt svar fra formand for PLO Syddanmark Birgitte Ries Møller.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, der har mulighed for at sanktionere, vil det bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.

- Som sundhedsperson skal man som udgangspunkt følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får kendskab til, at en sundhedsperson ikke følger anbefalingerne, oplyser vi sagen for at vurdere, om der er bekymring for den fremadrettede patientsikkerhed. Hvorvidt det fører til en sanktion, beror altid på en konkret vurdering af den enkelte sag.