Coronavirus

Sygdom presser hjemmepleje i bund - beder pårørende træde til

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Der er nu så mange sygemeldte medarbejdere i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune, at kommunen beder pårørende hjælpe.

- Er du pårørende til en borger i hjemmeplejen? Og kan du tage ekstra besøg i hjemmet, hjælpe med at anrette mad og ordne vasketøj, så må du meget gerne kontakte den lokale hjemmepleje.

Sådan skriver Lyngby-Taarbæk Kommune nu på kommunens hjemmeside.

De høje smittetal i kommunen betyder nemlig, at mange af kommunens medarbejdere på både plejecentre og i hjemmeplejen i øjeblikket er fraværende på grund af smitte med coronavirus.

- Situationen lige nu gør det desværre meget svært at sikre en tilstrækkelig bemanding af opgaverne i såvel hjemmeplejen som på plejecentrene - også selvom vi gør, hvad der er muligt for at afhjælpe situationen ved for eksempel at trække på vikarer og medarbejdere fra andre områder, siger siger centerchef for Sundhed og Omsorg, Charlotte Aagaard.

Hun håber, der er forståelse for, at personalemanglen kan betyde, at nogle borgere kan opleve midlertidige forandringer i hjælpen, og at tidspunkt og varighed af den sædvanlige hjælp bliver justeret.

- Vi beklager dybt. Medarbejderne gør deres allerbedste - også for at være dér, hvor der er allermest brug for hjælp. For at afhjælpe situationen og sikre at hjælpen kommer ud, hvor der er størst behov, rækker vi også ud til pårørende, der har tid og overskud til at hjælpe, siger Charlotte Aagaard.

Opfordringen fra Lyngby-Taarbæk Kommune kommer i kølvandet af, at flere kommuner har forlænget deres nødberedskab i hjemmeplejen. Det gælder blandt andet for Solrød og Gladsaxe Kommuner.

Når en kommune går i nødberedskab, betyder det hele konkret, at plejekrævende ældre kan blive skåret i hjælpen, får færre besøg, kommer sjældnere i bad, ligesom rengøring bliver nedprioriteret. Det beror dog hver gang på en individuel vurdering.