Lokalt

Familie kaldt til samtale hos kommunen, efter at far delte billeder af 9-årig søns jagtbytte

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Familie rystet over indkaldelse til samtale om deres søn hos kommunen. Viceborgmester forstår forældrene og vil have set på reglerne.

Familien Strunge fra Vejen har en fælles passion for naturen og jagt, og derfor var det helt naturligt for ægteparret Pernille og Jacob Strunge, at deres niårige søn, der også er vild med natur- og jagtoplevelser, fik lov til at skyde en impala, da familien i 2020 var på familieferie i Sydafrika.

- Vores børn er vokset op med naturoplevelser. Med i Sydafrika var også vores børns mormor og morfar. Og vores yngste søn var med på jagt, hvor han skød impalaen. Det gjorde han naturligvis ikke bare lige selv. Han sad med mig og sin storebror og under kyndig vejledning af en professionel jæger, fortæller Jacob Strunge.

Han understreger, at det er lovligt for en dansk dreng på ni år at gå på jagt i Sydafrika, selvom man skal være 16 år for at få jagttegn i Danmark.

Impalaen fik familien med hjem til Danmark, og her brugte Jacob Strunge og hans i dag 10-årige søn julen 2021 på at gøre dyret klar til at blive hængt op på væggen. Det, der i jægertermer hedder at montere trofæet.

30. december lagde Jacob Strunge et opslag på Facebook i gruppen 'Alle os der går på jagt'. Her fortalte han om sønnens trofæarbejde og viste en lille håndfuld billedet af det. Opslaget gav mange positive reaktioner og kommentarer. Men det førte også til en oplevelse og et forløb, som Pernille og Jacob Strunge helst havde været foruden, og som har gjort dem både vrede, rystede og frem for alt kede af det.

- Voldsomt at blive kaldt til møde

Opslaget førte nemlig til, at en anonym person indgav en underretning til Vejen Kommune.

I underretningen skrev anmelderen blandt andet:

Jeg finder det stærkt bekymrende, at Jacob har medbragt sin daværende niårige søn XXX (navn undladt af hensyn til sønnen, red.) på storvildtjagt i Afrika med henblik på, at sønnen skulle nedlægge storvildt. En ung dreng kan sagtens deltage på jagt med en skytte og deltage i trofæmontering af nedlagt vildt, men det er uansvarligt at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Aldersgrænsen i Danmark er fastsat til 16 år for jagttegn af en årsag, og en 7 år yngre dreng er på ingen måde kognitivt og mentalt udviklet til at forholde sig rationelt til at dræbe. Det vil være åbenlyst for enhver, at man ikke medbringer en dreng til en stripklub, en bar for at drikke alkohol eller et kasino for at spille hasard, syv år før denne har opnået den lovlige grænse...

Den anonyme underretning betød, at Pernille og Jacob Strunge med deres søn torsdag skulle møde op hos Børn & Ungeenheden i Vejen Kommune til en tilsynssamtale med en socialrådgiver.

- Vi fik en besked fra Vejen Kommune i vores e-Boks med underretningen på vores søn og en tilhørende indkaldelse. Jeg ringede straks til sagsbehandleren. I første omgang mente jeg, at det måtte være en joke. Men jeg fandt hurtigt ud af, at kommunen mente det i ramme alvor, fortæller en frustreret Jacob Strunge, der arbejder som zoologisk konservator i sin egen virksomhed Trophy Art i Veerst ved Vejen.

Han mener, at både Vejen Kommune og den anonyme anmelder har handlet kritisabelt og reageret uden øje for konteksten – at familien Strunge dyrker naturen og jagt i fællesskab og kærlighed til naturen, og at han og hustruen Pernille ønsker, at deres sønner får både respekt og forståelse for naturen og dyrenes liv.

- Jeg synes, at det er voldsomt, at vi bliver kaldt til møde på kommunen på så spinkelt et grundlag, som det er, siger Jacob Strunge.

Vejen Kommune: - Efter lovbogen

Hos Vejen Kommune vil direktør for Børn & Familie, Morten Oldrup, ikke kommentere på den konkrete sag. Han konstaterer, at Vejen Kommune handlet efter den lovgivning på området, der pålægger kommunerne at håndtere underretninger om børns trivsel inden for 24 timer.

- Ifølge servicelovens paragraf 155 skal vi tage stilling til, om underretningen giver anledning til akut iværksættelse af foranstaltninger, og hvis der ikke er grundlag for akutte foranstaltninger, så vil forældremyndighedsindehaverne blive indkaldt til en samtale, forklarer Morten Oldrup.

Han vil altså ikke forholde sig til, om Vejen Kommune har handlet forkert eller for aggressivt ved at indkalde ægteparret Strunge til samtale på baggrund af en anonym underretning.

- Vi har ikke nogen særlig interesse i at tage sagen op, altså udover at forvaltningsloven siger, at vi som kommunal myndighed skal forholde os til alle underretninger, siger Morten Oldrup.

Sagen er lukket... men?

Udgangen på Pernille og Jacob Strunges møde med Vejen Kommune torsdag er, som parret havde forventet: Vejen Kommune vil ikke gøre mere i sagen. Sagen er lukket, blev parret fortalt på mødet. Men. For der er et men. Det kan alligevel få alvorlige konsekvenser, hvis Vejen Kommune modtager yderligere underretninger om ægteparret Strunges søn.

- Vi står stadig som et sagsnummer i kommunens system de kommende fem år, fik vi at vide på mødet, og vi fik også at vide, at hvis der kommer en ny underretning, så vil vi blive indkaldt til endnu en samtale, og en yderligere konsekvens vil være, at der skal tages fat i skolen, og at der skal foretages en børnesamtale med vores søn. Noget, han så skal udsættes for på baggrund af den her sag, fordi den bliver stående i systemet, siger Jacob Strunge.

Hårdt for familielivet

Pernille og Jacob Strunge står nu tilbage med en afmægtig følelse og opfattelse af, at de ufrivilligt er blevet tvunget ind i et kommunalt system, der ud over serviceloven også er baseret på kutymer.

- Vores familie har i den her uge været helt ude i tovene. Det er simpelthen ikke i orden, at man som myndighed bare uden videre understøtter tvivlsomme anonyme underretninger baseret på et enkelt menneskes personlige holdning til et opslag på sociale medier. Det er ikke barnets tarv, mener Jacob Strunge.

Familien får opbakning fra kommunens viceborgmester Morten Thorøe (V), der mener, at sagen burde være håndteret anderledes.

- Jeg vil gerne have forvaltningen til at reflektere over, hvordan de henvender sig til vores borgere, og så vil jeg gerne have dem til at overveje, om de kan være en lille smule mere fleksible i tilgangen, ud fra hvor graverende henvendelsen er. For eksempel om det kunne have været nok med en telefonopringning eller en besked i e-Boks, siger Morten Thorøe.

I den kommende uge vil viceborgmesteren mødes med familien, hvor han vil tale med dem om sagen, men også drøfte at løfte sagen landspolitisk, da det er her, at man kan påvirke lovgivningen.

- Jeg vil da være rystet i min grundvold, hvis der var nogen, der indberettede mig til kommunen for ikke at passe ordentligt på mine børn. Man kan jo bruge det her til at chikanere nogen, man har et udestående med, så det er da ekstremt ubehageligt, siger han.

TV SYD ville gerne have haft en kommentar fra Social - og Ældreministeriet, der varetager lovgivningen på området, men ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.