Kommunalvalg

Vraget kandidat klager efter tabt lodtrækning

TV2 Nord logo
I samarbejde med TV2 Nord

Winnie Aakjær tabte pladsen i kommunalbestyrelsen i lodtrækning. Nu klager hun over, at valgbestyrelsen ikke har foretaget fintælling.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune skal torsdag tage stilling til en klage fra et af det politiske udvalgs nuværende medlemmer, nemlig Winnie Aakjær fra Socialdemokratiet.

Hun fik ved det netop afholdte kommunalvalg 213 personlige stemmer. Lige nøjagtig samme stemmeantal som en af hendes partifæller. Så skulle de to kandidater fra Socialdemokratiet med lige stemmetal ud i en lodtrækning om det ottende og sidste socialdemokratiske mandat i den nye kommunalbestyrelse.

Her tabte Winnie Aakjær lodtrækningen.

Ikke tilfreds med måden, det er sket

Nu har hun sendt en klage til kommunalbestyrelsen, for hun mener, det er en fejl, at man ikke som lovet har foretaget en fintælling af stemmerne.

- Når vi står så tæt, så mener jeg, der skal en fintælling til. Hvis ikke man skal bruge en fintælling i en sådan situation, så ved jeg ikke, hvornår man så skal, siger Winnie Aakjær.

Hun understreger, at hun har det fint med at måtte afgive sit mandat til en anden partifælle, selvom hun gerne havde taget en tørn mere i kommunalbestyrelsen.

Det, hun ikke er tilfreds med, er måden, det er sket på.

Jeg blev ringet op og fik at vide, der var foretaget en lodtrækning, som jeg havde tabt

Winnie Aakjær, kommunalbestyrelsesmedlem, Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

- Jeg undrer mig over, hvorfor valgbestyrelsen har afvist at fintælle, siger hun.

Det er en fintælling af alle socialdemokratiske stemmer, hun beder om. De såkaldte listestemmer og ikke blot de personlige stemmer på de to kandidater til sidste mandat.

I tvivl om regler er fulgt

For Winnie Aakjær er i tvivl om, hvorvidt optællingen overhovedet er foregået efter reglerne.

- Jeg mener ikke, reglerne for, hvornår en stemme er ugyldig eller gyldig, er blevet gennemgået med alle stemmeoptællerne. Tilmed blev det oplyst, at der var en del nye med, der ikke havde prøvet det før. Og jeg husker ikke, der blev oplyst, at der gerne må være to krydser – både en som listestemme og en på en kandidat, hvis det er indenfor samme parti, siger Winnie Aakjær.

Hun påpeger, at stemmen i sådanne tilfælde vil tilfalde kandidaten som en personlig stemme. Dermed kan der være stemmesedler, der er tilført som listestemmer, men som måske burde være personlige stemmer på en kandidat, lyder det.

På valgaftenen var Winnie Aakjær valgt ind med 214 stemmer, som det sidste mandat, mens partifællen René Rosenkrans havde 213 stemmer. Således troede hun på valgaftenen, at hun var sikret en plads i den nye kommunalbestyrelse fra årsskiftet.

Resultat per telefon

Efter den obligatoriske fintælling dagen efter blev Winnie Aakjær kontaktet af valgbestyrelsen, som fortalte, at hun nu blot havde 213 stemmer.

Og der var stemmelighed mellem hende og René Rosenkrans.

- Jeg blev ringet op og fik at vide, der var foretaget en lodtrækning, som jeg havde tabt, siger hun og tilføjer, at hun har mange ubesvarede spørgsmål om både optællingen og lodtrækningen.

- Jeg føler, lodtrækningen er sket i det skjulte og ikke offentligt, som det ifølge min viden skal, siger hun.

Fintælling er foretaget dagen efter

Ifølge valgbestyrelsen blev fintællingen 17. november foretaget af administrativt personale, hvoraf lidt over to tredjedele af deltagerne tidligere har deltaget i fintælling af valghandlinger.

Jeg håber, man finder ti stemmer på enten den ene eller anden. For så vil der ikke være tvivl om resultatet

Winnie Aakjær, kommunalbestyrelsesmedlem, Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

Her har vejledningen til bedømmelse af gyldige/ugyldige stemmer også været til rådighed for og anvendt af stemmeoptællerne, skriver valgbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

- I forbindelse med oplægget inden fintællingen blev igangsat, blev det oplyst, at det skulle tjekkes, om krydset var sat ved den kandidat/kandidatliste, som optællingen pt. skete for. Endvidere var der i lighed med tidligere fintællinger udpeget en koordinator ved hvert optællingsbord og en koordinator for hele fintællingen, som der kunne rettes henvendelse til med eventuelle tvivlsspørgsmål.

- I lighed med tidligere kommunalvalg blev både valgbestyrelsesmedlemmer og valgsekretariatet løbende inddraget i vurdering af gyldighed/ugyldighed, står der i den skriftlige redegørelse om sagen, som kommunalbestyrelsen torsdag skal tage stilling til.

Anmoder om fornyet fintælling

Winnie Aakjær står dog fast.

Hun anmoder om en fornyet fintælling af alle stemmer.

- Jeg håber, man finder ti stemmer på enten den ene eller anden. For så vil der ikke være tvivl om resultatet, siger hun.