Lokalt

Flere partier vil splitte TV 2 Lorry op: "Der er langt fra Hundested til Køge"

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Hvis det står til Venstre og Enhedslisten, skal TV 2 Lorry fremadrettet blive til TV 2 Hovedstaden, TV 2 Nordsjælland og TV 2 Vestegnen. Hvad mener du

Både Venstre og Enhedslisten vil splitte TV 2 Lorry op i flere tv-stationer for at styrke den lokale nyhedsdækning.

Og hvis det står til Jan E. Jørgensen, der er medieordfører for Venstre, så kan borgere fra Køge eller Hundested i nær fremtid tænde for TV 2 Vestegnen eller TV 2 Nordsjælland, når de skal have deres nyheder.

- TV 2 Lorry dækker et meget stort område. Det er en tredjedel af Danmark, som skal dækkes for en ottendedel af de samlede ressourcer til TV 2 Regionerne, siger han til TV 2 Lorry.

Medieforlig fastsætter rammen for TV 2 regionerne

Derfor har han sammen med Enhedslisten foreslået, at politikerne skal drøfte en opdeling af TV 2 Lorry som led i forhandlingerne om et nyt medieforlig i den kommende tid.

Rammerne til de licensfinansierede medier, herunder TV 2 regionerne, fastsættes nemlig af et flertal i folketinget hvert fjerde år i det, der bliver kaldt medieforliget.

Jan E. Jørgensen peger frem mod de forhandlinger på at lave én TV-kanal til Vestegnen, én til Nordsjælland og så én til København, hvor TV2 Lorry sender fra nu. På den måde vil det være en mere ligelig fordeling i forhold til antallet af kommuner, der skal dækkes.

Uanset antallet af kommuner en TV 2 region dækker, får hver region nemlig den samme pose penge.

Stor forskel i antallet af kommuner hver region dækker

De fleste partier er enige om, at regionale og lokale medier skal styrkes, så spørgsmålet handler i højere grad om, hvordan det lokale nyhedsstof skal styrkes. Og her er der altså fokus på hovedstadsområdet og de mange kommuner, som TV2 Lorry og P4 skal dække.

For mens TV2 Lorry skal servicere omkring 2 millioner borgere fordelt i 34 kommuner, så skal de hos TV 2 Nord blot dække ni kommuner. Og midlerne til alle regionale stationer er de samme.

Se her hvor mange kommuner, de otte regionalstationer hver især skal dække:

(Artiklen fortsætter efter grafikken)

Hvad er medieforliget?

På medieområdet er der tradition for at indgå flerårige politiske aftaler om rammerne for mediepolitikken.

Disse aftaler indgås mellem regeringen og et eller flere partier i Folketinget. Den seneste mediepolitiske aftale blev indgået den 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og gælder for perioden 2019-2023. 

Den nye aftale forventes at være klar i starten af det nye år.

Kilde: ft.dk

 

Delte meninger om forslag

Forhandlingerne til det nye medieforlig er endnu ikke gået i gang, og ifølge Kulturministeriet forventes det, at en aftale først vil være på plads i begyndelsen af det nye år. Men allerede nu kommer der drypvise udspil, der kan give en indikator på, hvordan de lokale og regionale medier skal styrkes.

Men er det nu også en god idé at bryde TV2 Lorry op i flere stationer? Ifølge Socialdemokratiets ordfører er alle muligheder åbne, og Socialdemokratiet er som udgangspunkt ikke modstander af forslaget. Hos regeringen er man enige i, at der er et problem med at få dækket alle borgere med lokal journalistik. Men økonomien skal følge med forslaget.

- Vi er klar til at drøfte partiernes forslag, og det gælder også dette. Men for at kunne tage forslagene seriøst kræver det, at man kan anvise finansierengen til det. To nye regionale tv-stationer er jo en stor omkostning, siger Kasper Sand Kjær, medieordfører for Socialdemokraterne, til TV 2 Lorry.

Og med det aktuelle forslag mener han ikke, at det hjælper noget at tage pengene fa licenspuljen.

- Problemet er, at det er et engangsbeløb, og det er for usikkert et grundlag at etablere to nye stationer på, når pengene kun vil række i tre-fire år, siger han.

Ordførere med delte meninger

Vi har spurgt medieordførerne fra folketingets partier om deres holdning til forslaget. Her er de svar, vi har fået.

Birgitte Bergman, Konservative

Jeg ved, at der kan være langt fra Hundested til Køge, så derfor synes jeg, der kan være noget fornuftigt i at allokere midler, så der kan komme større dækning i lokalområderne. Den demokratiske samtale er i høj grad noget, der finder sted i det lokale. 

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

Jeg kan ikke se, hvorfor behovet skulle være der? Jeg har aldrig følt mig dårligt dækket ind af TV Lorry. Hvis ting ikke er i stykker, så synes jeg ikke, man skal forsøge at fikse det. 

Søren Søndergaard, Enhedslisten

Udgangspunktet er, at man taler om nyhedsørkener som noget, der er i provinsen. Men en tredjedel af landets kommuner dækkes af én region. Man kan ikke seriøst dække 34 kommuner om, hvad der foregår i kommunalbestyrelserne. Jeg kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er muligt at dække alt det i forhold til sendetid og økonomi.

Loven skal ændres, så der kan komme flere penge til at løse opgaven. Nu skal vi have fagfolk til at vurdere, hvad der kan være den smarteste løsning.

Zenia Stampe, Radikale Venstre

Vi er enige om, at der skal være en bedre journalistisk dækning af hovedstaden, og derfor vil vi give flere ressourcer til Lorry og P4 København. Vi er derimod skeptiske overfor ideén om at kappe dele af hovedstaden af. 

Hovedstaden er jo mere end Frederiksberg og København. Hvis du spørger borgere i Køge, Roskilde og Helsingør, så føler der jo også, at de er en del af hovedstaden

Det er ikke lykkedes os, at få svar fra SF eller Nye Borgerlige, og hverken ordføreren fra DF eller Alternativet ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.