Lokalt

PFOS-sagen spreder sig: Kødkvæg har i årevis drukket vand fra forgiftet vandløb

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Odense Kommune har fundet sundhedsskadeligt fluorstof i et vandløb og på en mark, hvor der i en årrække har græsset kvæg, der er solgt videre som kød.

Det gav genlyd i hele landet, da det kom frem, at 187 personer fra Korsør havde voldsomt høje koncentrationer af det sundhedsskadelige fluorstof PFOS i blodet, efter at de havde spist kød fra kvæg, der havde græsset på en stærkt forurenet mark.

Nu viser det sig, at man i Odense Kommune også har fundet for høje koncentrationer af det farlige stof i et vandløb og på en mark, hvor der i en årrække har gået græssende kødkvæg.

Siden PFOS blev fundet i ekstremt høje koncentrationer i Korsør, er man i mange kommuner gået i gang med at få undersøgt udbredelsen af PFOS, der blev forbudt i 2011. I Odense opdagede man giftstoffet, da man i juni tog vandprøver fra området Krogagerrenden i forstaden Seden i forbindelse med et naturprojekt.

Da analyserne kom tilbage fra laboratoriet, viste det sig, at der var PFOS i vandet, og at koncentrationerne var markant højere end tilladt. Analyserne fra vandet bliver opgjort i enheden nanogram per liter (ng/l), der ikke må være højere end 0,65, men i de to vandprøver lød resultatet på 30 og 36 ng/l.

I 25 år har der gået kødkvæg på marken. Lige nu går der otte kreaturer, som skulle være solgt som kød. Fødevarestyrelsen har dog anbefalet, at Odense Kommune får analyseret kødet fra tre af dyrene for PFOS. Så indtil de resultater er klar, er der aftalt et totalt stop for salget af kød.

Langt til Korsør-niveau

Odense Kommune satte umiddelbart efter fundene et hegn op langs Krogagerrenden, så kreaturerne ikke længere kunne drikke af vandløbet. Og herefter blev der taget yderligere prøver fra selve marken, hvor fem ud af ni prøver viste relativt markante overskridelser.

Koncentrationerne af PFOS er dog langtfra lige så alvorlige som i Korsør, hvor en måling fra jorden viste en koncentration, der var 5400 gange højere end tilladt.

I Odense har de højeste koncentrationer i jorden været 27 gange lavere end i Korsør, mens prøverne fra vandet har været 1000 gange lavere.

Professor i miljømedicin Philip Grandjean mener derfor heller ikke, at de to fund kan sammenlignes. Han understreger dog samtidigt, at der er grund til at få foretaget flere prøver.

- Det er rigtigt, at koncentrationen er lav set i forhold til sagen fra Korsør, så der er umiddelbart ikke nogen grund til at blive skræmt. Men det er svært at sige, om prøverne er repræsentative for, hvad der reelt findes af PFOS i området. Det er et øjebliksbillede af, hvad der findes i 2021 på de konkrete steder, siger Philip Grandjean og fortsætter:

Odense Kommune har ikke noget overblik over, hvem der har fået kød fra kvæget og ifølge afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed, Boie Frederiksen, er der ingen planer om at undersøge det, før kødet fra den nuværende bestand er blevet analyseret.

”Odense Kommune afventer resultatet af de prøver, der tages af de slagtedyr, der har afgræsset det pågældende areal. Dyrene er endnu ikke sendt til slagtning. Først her bliver prøverne udtaget af kødet. Yderligere undersøgelser i relation til distribution syntes ikke relevant, før disse data foreligger”, skriver han i et skriftligt svar.

Philip Grandjean ved dog, hvad han ville gøre, hvis han havde kød fra tidligere slagtninger i fryseren.

- Hvis der skulle sidde nogen, der ved, at de har noget frossent kød fra tidligere slagtninger, så vil det være en god idé at få det analyseret.

Hvad er PFOS?

PFOS er ét ud af en række fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS.

PFOS blev udviklet af en amerikansk virksomhed i 1949. Stoffet er vand- og fedtafvisende og er derfor tidligere blevet brugt i et hav af ting, der bruges i hverdagen, blandt andet regntøj, stegepander, tandtråd, pizzabakker og brandskum.

I starten af 2000'erne stod det klart, at stoffet er sundhedsskadeligt. Forskning fra EU og USA peger på, at høje værdier af PFAS kan øge risikoen for en række sygdomme.

PFOS menes at øge risikoen for eksempelvis bestemte kræftformer, forhøjet kolesteroltal, forhøjet blodtryk, stofskiftesygdomme, svangerskabsforgiftning samt påvirke immunsystemet.

PFOS er meget svært at nedbryde, og det kan optages i fødekæder.

Det har været forbudt at bruge PFOS siden 2011. Allerede i 2006 blev stoffet forbudt i brandskum i Danmark, men det var tilladt at bruge fra lagre og lignende frem til midt i 2011.

Pilen peger på industriområde

I Odense Kommune har man ikke fundet en konkret kilde til forureningen med PFOS, men man vurderer, at forureningen stammer fra et industriområde syd for det kommunale areal.

Gør I mere for at undersøge, hvor forureningen stammer fra?

"For nuværende er fokus for Odense Kommune at kortlægge forureningens omfang på det pågældende areal, hvor der er konstateret PFOS. Resultatet af de seneste jordprøver foreligger forventeligt i uge 43 og kan forhåbentlig bidrage til at fastlægge forureningens omfang, skriver Boie Frederiksen.

Kommunen har ikke tænkt sig at foretage målinger af PFOS i grundvandet under marken.

"Odense Kommune vurderer, at det ikke er relevant, da der ikke sker indvinding af grundvand til drikkevandsbrug inden for en radius af mindst 1,5 kilometer”, skriver Odense Kommune.

Men det er en fejl, mener Philip Grandjean.

- Jeg mener, at man bør foretage målinger af grundvandet, så man bedre kan vurdere, hvor meget af den forurenede jord man skal have fjernet. Selvom man ikke bruger grundvandet til drikkevand i dag, kan man jo sagtens forestille sig, at der senere kommer en drikkevandsboring tættere på stedet, siger han.