Lokalt

Leder i børnehave kæmper med at trække vejret efter coronaforløb - nu er han fyret

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Fyret børnehaveleder og Landsforeningen for Socialpædagoger retter en hård kritik mod Københavns Kommune.

Det eneste, børnehaveleder Michael Preisler-Andersen ved med sikkerhed er, at han fra 31. december ikke længere skal møde på arbejde i Børnehuset Bodil på Amager.

Siden midten af maj har han ikke har kunnet passe sit arbejde på fuld tid. Ikke fordi han ikke vil, men fordi han lider af alvorlige senfølger, efter at han i foråret var syg med coronavirus.

Senfølgerne involverer åndenød og alvorlig træthed, og hverken han eller hans læge ved, hvornår det går væk igen. Derfor har han arbejdet på nedsat tid, siden han vendte tilbage til institutionen.

Kommunen ser på mig, som om jeg ikke vil på arbejde, men det vil jeg gerne. Jeg har gjort mit bedste

Michael Preisler-Andersen, børnehaveleder

Nu har Københavns Kommune fyret Michael med disse ord:

- Omfanget af dit sygefravær kombineret med manglende udsigt og tillid til, at du snarligt vil være helbredsmæssigt i stand til at varetage dine arbejdsopgaver i fuldt omfang og med varighed, er ikke foreneligt med de driftsmæssige forhold i institutionen.

- På baggrund af ovenstående afskediges du fra din stilling, lyder det i fyresedlen, som TV 2 Lorry har set.

Det efterlader Michael Preisler-Andersen uforstående og harm:

- At jeg bare kan blive smidt ud på den her måde, selvom jeg går på arbejde, selvom jeg gør alt, hvad jeg kan, forstår jeg simpelthen ikke. Kommunen ser på mig, som om jeg ikke vil på arbejde, men det vil jeg gerne. Jeg har gjort mit bedste, siger han til TV 2 Lorry.

Åndenød og træthed

Men lad os begynde i april 2021, hvor pandemien fik ram på Michael Preisler-Andersen.

Han ved ikke med sikkerhed, hvor han har samlet smitten op, men han mistænker, at han er blevet smittet i forbindelse med, at han skulle køre sin datter på efterskole.

I næsten fem uger lå Michael i sit hjem i Roskilde med høj feber ude af stand til at foretage sig noget som helst, fordi han også følte sig svimmel, fortæller han. En ambulance var også forbi for at se til ham, men de tog ham ikke med.

I midten af maj blev Michael endelig raskmeldt, og han vendte tilbage til sit arbejde som børnehaveleder. Det gik godt i begyndelsen.

- Pludselig begynder jeg at få åndenød, og jeg bliver meget træt. Jeg begynder at falde i søvn om eftermiddagen, og det har jeg aldrig gjort før, siger Michael, der også fortsat mærker svimmelhed.

Nogle gange vågner han også om natten, fordi han føler, at han bliver kvalt.

Børnehavelederen gik til sin læge, der konstaterede, at Michael led af senfølger fra sit sygdomsforløb. Sammen blev de enige om, at Michael skal arbejde på nedsat tid i børnehaven. 20 timer om ugen.

På anmodning fra sin leder fik han en såkaldt varighedserklæring. Den skal oplyse, hvor længe Michaels læge forventer, at han vil være syg med senfølger, og dermed hvor længe han kun kan være på arbejde 20 timer om ugen.

3-6 måneder lød vurderingen, men det er usikkert, siger Michaels læge. Ingen ved, hvor længe senfølger fra corona varer.

Jeg forstår ikke, at man vil afskedige en mand, som på den måde har vist sin loyalitet over for Københavns Kommune og institutionen

Britt Petersen, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger

Kort tid efter, at Michael har givet varighedserklæringen videre, blev han indkaldt til en samtale "af tjenstlig karakter," fortæller han til TV 2 Lorry. Til samtalen blev han indstillet til afsked.

- Jeg tænkte: "Hvad er det, der sker her?" Jeg har gjort det bedste, jeg kan, men det er stadig ikke godt nok. Jeg kunne forstå det, hvis jeg ikke havde været her, men det har jeg. Og personalet ved jo, at de bare kan ringe, som de altid har kunnet, siger Michael.

Det fik Michael til at involvere sin fagforening, Landsforeningen for Socialpædagoger, men selvom fagforeningen udtrykker sin klare modstand mod den påtænkte fyring af Michael, holder kommunen fast.

24. september modtog Michael sin endelige fyreseddel i e-boks.

Bør tage bedre hånd om smittede medarbejdere

Det er uretfærdigt, at Michael mister sit job, mener Britt Petersen, der er formand for Landsforeningen for Socialpædagoger.

- Han har senfølger af corona, og der er ingen, der ved, hvor lang tid det varer, men det, der er helt særligt, er, at han har brugt de ressourcer, han har haft, til at gå på arbejde hver eneste dag. Ikke fuldtid, nej, men deltid, og det kunne han sagtens have fortsat med.

- Så jeg forstår ikke, at man vil afskedige en mand, som på den måde har vist sin loyalitet over for Københavns Kommune og institutionen, siger Britt Petersen.

Britt Petersen forklarer, at hun har indblik i Michaels personalesag. Den viser, ifølge hende, ikke en historik med forudgående sygdomsforløb. Ikke før han blev smittet med coronavirus.

Formanden mener, at man generelt bør tage bedre hånd om de medarbejdere, der har været smittet med corona. Det skyldes ifølge hende smittens globale karakter, der betyder, at alle og enhver er i risiko for at blive smittet - og dermed i risiko for at få senfølger.

- Det sværeste at forstå er, at man uforskyldt er en af dem, der bliver smittet, uforskyldt er en af dem, der får senfølger, og så er takken, efter at man har forsøgt at få sig selv af sted på arbejde hver dag, at man bliver fyret.

Landsforeningen for Socialpædagoger vil bede om yderligere forhandlinger med Københavns Kommune, siger Britt Petersen, selvom hun frygter, at det ikke vil ændre kommunens beslutning.

Vil ikke udtale sig om personalesager

TV 2 Lorry har spurgt borgmester i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København Jesper Christensen (S), om han mener, at en fyring af en medarbejder med senfølger er den korrekte måde at tage sig af kommunens medarbejdere i kølvandet på en global pandemi.

Vi har også spurgt borgmesteren, hvordan han i fremtiden ønsker, at kommunens medarbejdere, der har været syge med covid-19, og som har fået nedsat arbejdsevne efterfølgende, skal behandles.

Det har ikke været muligt at få et svar fra Jesper Christensen. I stedet har TV 2 Lorry modtaget et svar fra Centerchef for HR i Børne- og Ungdomsforvaltningen Nina Hemmersam, der skriver:

- Vi kan ikke udtale os om en konkret personalesag. Men generelt kan vi sige, at der er store krav til vores pædagogiske ledere. Det er et meget krævende job og en stor opgave at være ansvarlig for små børns udvikling i et helt børnehus. I den forbindelse er børnenes tarv og medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø det afgørende for os.

- Vi griber kun til afskedigelse i situationer, hvor adfærd, kompetencer eller arbejdsevne ikke er foreneligt med kravene i jobbet. Det er altid en konkret og individuel vurdering inden for de gældende regler og retningslinjer.