Lokalt

Limfjorden er fyldt med spøgelsesnet

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Siden midten af juli har Danmarks Tekniske Universitet Aqua fisket efter spøgelsesnet på bunden af Limfjorden.

På kun en dag fyldte to fiskere 30 store bigbags med spøgelsesnet fra Limfjorden. Fiskerne hjælper DTU (Danmarks Tekniske Universitet) Aqua med at fjerne spøgelsesnet fra blandt andet de danske fjorde.

- Jeg har lige talt med fiskerne, og lige nu er de øst for Lemvig, og der fanger de nærmest flere net samtidig, så der snakker vi virkelig store mængder, siger Eva Maria Pedersen, der er projektleder hos DTU Aqua.

Siden 12. juli har lokale fiskere hjulpet DTU Aqua med at udpege områder i Limfjorden, hvor der kan være spøgelsesnet.

- Indtil videre har vi fundet betragteligt flere net i Limfjorden, end vi har fundet andre steder. Nogen steder har man kun skulle sejle meget korte distancer, før der var bid igen med et nyt net, siger Eva Maria Pedersen.

Hvad er et spøgelsesnet?

Tabte fiskeredskaber kan gennem måneder eller år fortsætte med at fange fisk og krebsdyr til ingen nytte. Dette kaldes spøgelsesfiskeri. Desuden risikerer havpattedyr og dykkende fugle at sidde fast i og dermed drukne i fiskeredskaber, som flyder rundt eller ligger på hav- eller fjordbunden.

Kilde: DTU Aqua

Også i dag er fiskerne på Limfjorden for at lede efter spøgelsesnet, og allerede inden middag havde de fyldt fem nye bigbags.

- Når vi er oppe i så store mængder, er der meget, der tyder på, at nettene er efterladt derude, for vi ser ikke noget tilsvarende andre steder. Der er ikke andre steder, at der ligger så store mængder oven på hinanden, siger Eva Maria Pedersen.

Hvis spøgelsesnettet er forholdsvis nyt og intakt vil det fortsætte med at fange dyr, selv om det er efterladt på bunden af fjorden. Og på længere sigt har de efterladte net også konsekvenser.

- De bidrager med plastikaffald i havet og er i det hele taget affald, og derfor er det godt at få renset op, siger Eva Maria Pedersen.

Hun opfordrer fiskerne til at lede efter deres net, hvis de mister dem på fjorden, og til, at de bruger containerne på havnen til nettene i stedet for at kassere dem på fjordens bund.