Lokalt

Men in Black-demonstranter var iført militæruniform - skal undersøges af efterretningstjeneste

TV2 Nord logo
I samarbejde med TV2 Nord

Flere politikere er utilfredse med, at demonstranter har iført sig militæruniform under demonstrationer mod regeringens coronarestriktioner.

I lørdags demonstrerede gruppen Men In Black i Aalborg mod regeringens coronarestriktioner. Her bar flere af demonstranterne militære uniformer, og det har nu ført til, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) efterforsker sagen. Det er nemlig ikke første gang, at demonstranterne er i militæruniform.

Forsvarets nuværende uniformsreglement forholder sig ikke klart til, hvorvidt ansatte må bære militære uniformer uden for tjenesten, og det fremgår heller ikke tydeligt, hvornår man som civil må og ikke må bære militæruniformer, som man lovligt kan købe via militære overskudslagre.

På trods af det uklare reglement er Venstres forsvarsordfører ikke i tvivl:

- Det er jo helt utilstedeligt, hvis man forsøger på at fremføre sig som noget andet, end det man er. En myndighedsperson er en i politi- eller militæruniform, og det skal borgerne helt klart kunne adskille. Det er klart ulovligt at fremføre sig for noget andet, end det man er. Og det er også ulovligt at iføre sig en myndighedsuniform. Så det her, det er ganske enkelt strafbart, siger Lars Christian Lilleholt og tilføjer:

- Problemet er jo, at det er svært for dem, der deltager i demonstrationen, eller for dem, der kommer forbi, at skelne, om det er en reel myndighedsperson, eller om det er en, der har pådraget sig eller påført sig uniform.

Skal afdække om det er lovligt

Journalist Kasper Junge Wester hos netavisen OLFI, der skriver om det danske forsvar, har fulgt sagen nøje, og han er ikke i tvivl om, at sagen er alvorlig, når FE går ind i den.

- Den er et udtryk for, at man tager det her alvorligt. Det er jo en ret ny situation. Vi så de uniformerede demonstranter i København, og siden har de optrådt ved jer i Aalborg, og nu tror jeg, at man gerne vil vide, hvad det er, det går ud på. Altså hvem er de her mennesker? Er det nogle som er ansat i forsvaret nu, nogle som er tidligere tilknyttet, er det veteraner? Og så skal man selvfølgelig have afdækket, om de har lov til at gøre det, siger han.

Ifølge Kasper Junge Wester, er det første gang, at FE går ind i en sag som denne. Særligt tror han, at efterretningstjenesten er interesseret i at finde ud af, hvem de pågældende personer er, da man laver sikkerhedsgodkendelser af militærpersonale løbende.

- Når man er iført uniform til en Men in Black-demonstration, er man med til at tage hele forsvaret til indtægt for egne holdninger. Det er ikke forsvarets officielle holdning, at regeringen er gået for vidt med coronarestriktioner. Så når du tropper op med uniform, uanset om den er aflagt eller en af de nyere uniformer, så er det klart, at man tager nogle folk til indtægt for sine holdninger, og det kan forsvaret ikke være tjent med, lyder vurderingen fra Kasper Junge Wester.

Også forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Martin Lidegaard, tager stærk afstand fra personer, der har iført sig uniform under demonstrationerne.

- Selvfølgelig bør man under ingen omstændigheder bære sin uniform ved denne form for demonstration, skriver han i en besked til TV2 Nord.

Fakta

I en mail til TV2 Nord, skriver Forsvarskommandoen, som har bedt FE undersøge sagen: 

Forsvarskommandoen har overdraget den videre undersøgelse af den konkrete sag til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Af Forsvarsministeriets cirkulære om Forsvarets militære og civile personel kan man læse, at det er forbudt at anvende Forsvarets uniformer i forbindelse med demonstrationer mod tjenstlige forhold, mod Forsvaret i almindelighed eller mod dansk forsvarspolitik.

De nuværende uniformsreglementer i Forsvaret forholder sig ikke i øvrigt klart og entydigt til, hvorvidt uniform må bæres af ansatte uden for tjenesten og i ikke tjenstligt øjemed. Det er et område, som Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse er ved at undersøge, om der behov for at regulere.

Ved ophør af ansættelse i Forsvaret afleveres udleverede uniformer. Forsvarets uniformer - nye og gamle - kan anskaffes kommercielt, typisk på overskudslagre, og kan derfor bæres af enhver, herunder også af tidligere ansatte. Evt. bæring sker dog under ansvar efter straffelovens § 132, nr.1, nr.1 der forbyder retsstridig anvendelse af ”kendetegn eller dragt, som er forbeholdt dansk eller fremmed offentlig myndighed eller militærpersoner”. 

Bestemmelsens rækkevidde er dog begrænset.

Hvis en militær ansat i Forsvaret handler i strid med interne bestemmelser om uniformsbæring, vil det kunne give anledning til en række forskellige reaktioner fra Forsvaret. Reaktionen afhænger selvsagt af en meget individuel og konkret vurdering af det enkelte tilfælde, og af overtrædelsens grovhed. Sanktionering vil kunne komme på tale efter militær disciplinarlov eller i grove tilfælde efter militær straffelov.