Lokalt

Store blå lattergasflasker hitter blandt unge: Giver fryse- og nerveskader

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Selvom en ny lov sidste år gjorde det langt sværere at købe lattergaspatroner, så er problemet med unges misbrug af lattergas langt fra løst.

Sidste år registrerede Giftlinjen på Bispebjerg Hospital en helt ny type skader forårsaget af misbrug af lattergas.

- Det er unge, der har inhaleret direkte fra de store blå gasflasker, og de har symptomer på forfrysningsskader i mund og svælg. Det er ikke noget, vi har set tidligere, siger overlæge på Giftlinjen Dorte Fris Palmqvist.

- Gassen er jo under tryk i flasken. Når den så bliver inhaleret, så sker der er kuldeudvikling - og det er så det, der forårsager de her forfrysningsskader, siger Dorte Fris Palmqvist.

For at komme det stærkt voksende misbrug af lattergas blandt unge til livs, indførte Folketinget sidste år ny lovgivning, mere kontrol og store bøder for salg til private.

I dag er det forbudt at sælge lattergaspatroner til unge under 18 år, og det er kun tilladt at købe to små patroner af gangen for voksne. Samtidig er det nu helt forbudt at sælge de store lattergasbeholdere til private.

Alligevel er det de store lattergasbeholdere, som nu volder nye problemer.

- I værste fald er der også en risiko for - fordi det er under tryk - at du kan få skader nede i luftvejene, siger Dorte Fris Palmqvist, som fastlår, at alle måder at misbruge lattergas på er risikable.

I værste fald er der også en risiko for - fordi det er under tryk - at du kan få skader nede i luftvejene

Dorte Fris Palmqvist, Overlæge Giftlinjen

- Uagtet om du tager lattergassen fra en ballon eller en blå flaske, så vil der være risiko for iltmangel, fordi du fortrænger den ilt, der er nede i lungerne. Du vil også have risiko for, at du får nerveskader, siger hun.

Skadevirkninger efter indtag af lattergas

I 2018 fik Giftlinjen 39 henvendelser om skadevirkninger efter indtag af lattergas, mens tallet i 2019 lød på 62 henvendelser.

Sidste år - i 2020 - var tallet helt oppe på 90 henvendelser.

Størstedelen af dem inden den ny lov trådte i kraft 1. juli.

Men som noget helt nyt drejede mange af henvendelserne om skadevirkninger efter indtag af lattergas sig sidste år sig om fryseskader i mund og svælg.

Blå lattergasflasker mange steder i byens rum

Fra Nørrebro til Valby, Amager Strand, Humlebæk, Mørkhøj, Brønshøj og Vanløse melder en lang række borgergrupper på Facebook om et nyt fænomen.

De store blå lattergasflasker som er henkastet på gader og stræder og i naturen.

- Jeg synes, det er noget svineri, lyder det fra Gitte Nissen, da vi møder hende i Vanløse.

Hun er ved at aflevere fire af de store blå lattergaspatroner i et aflåst skab med farligt affald.

- De lå og flød på gaden. Det er den nye måde, de sniffer lattergas på. De kan ikke længere få de små grå patroner. Og det er altså et villakvarter med mange børn i nærheden. Tænk, hvis de kommer forbi og tænker - det skal vi da lige prøve, siger Gitte Nissen.

De ligger alle mulige steder. I gågaden, på parkeringsarealer, i naturen. Og vi finder dem også ved til- og frakørslen til motorvejen, hvor de bærer tydeligt præg af at være kastet ud af en bil

Klaus Kiær, Ballerup

Også i Ballerup er de store blå beholdere med lattergas et omfattende problem.

- Det er ret vildt, siger Klaus Kiær, som er initiativtager til netværket NatureSays#Metoo – en gruppe mennesker som frivilligt fjerner affald i naturen.

Tidligere var de små lattergaspatroner i mange spande og kilovis en del af problemet. I dag er det næsten udelukkende de store blå.

Som dokumentation fremviser Klaus Kiær tre indkøbsvogne, som er propfyldte med de store lattergasbeholdere.

- Dem har vi samlet sammen på bare et år. Jeg tror, at der er omkring 3-400. Og vi har afleveret et lignende antal på genbrugspladsen. Og så er der andre frivillige – uden for vores netværk, som også samler dem op. Så samlet set er vi på den anden side af tusind, siger Klaus Kiær.

Hvor finder I dem henne?

- Alle mulige steder. I gågaden, på parkeringsarealer, i naturen. Og vi finder dem også ved til- og frakørslen til motorvejen, hvor de bærer tydeligt præg af at være kastet ud af en bil, siger Klaus Kiær.

Handlen foregår over nettet

Det er altså fortsat muligt for unge at skaffe lattergas i store mængder.

Vores research viser, at meget af handlen foregår ulovligt via nettet.

Og selvom de fleste overholder loven, er der fortsat kiosker i Lorryland, som på trods af forbuddet fortsat sælger de store blå lattergaspatroner.

Vi kunne uden problemer selv købe en stor, blå lattergasbeholder i en kiosk på Frederiksberg, mens to andre kiosker - en på Nørrebro og en i Vanløse - fortæller, at de sælger dem, men ikke har dem på lager i øjeblikket.

Vi har efterfølgende rettet henvendelse til ekspedienten i kiosken på Frederiksberg, men han ønsker ikke at lade sig interviewe.