Lokalt

Familie splittet på grund af fejl: Politiker raser og vil have afgørelsen ændret

TV2 Østjylland logo
I samarbejde med TV2 Østjylland

Det er umenneskeligt og trist, mener folketingspolitiker Andreas Steenberg (Rad.V.), som vil have ministeren til at få familien samlet igen.

Tomas Tordrup ved ikke, hvornår han og hans gravide kone kan blive forenet igen. Lige nu er hun i Ukraine, da de ikke kunne blive familiesammenført, fordi de boede i Højvangen i Skanderborg, som ved en fejl stadig er på en boligkravsliste.

Nu vil folketingspolitiker Andreas Steenberg (Rad.V) have udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, til at bringe familien sammen igen.

- Det, Mattias Tesfaye burde gøre, var at sørge for at få lavet reglerne om, og sørge for at den her familie kan være sammen – i stedet for at være adskilt, siger Andreas Steenberg (Rad.V.).

Man har lavet en kæmpe fejl. Den her familie skulle aldrig have været skilt ad.

Andreas Steenberg, MF, Radikale Venstre.

Tomas Tordrup og Dariia Tsyhanchuk har kendt hinanden i fem år og ansøgte i efteråret om familiesammenføring. De fik afslag, fordi de boede i Højvangen i Skanderborg. Et boligområde som for fem år siden kom af ghettolisten, men som stadig figurerede på en boligkravsliste.

- Det her boligområde er ikke længere et socialt boligområde, men i ministeriet har man ikke opdateret listen. Så man har lavet en kæmpe fejl. Den her familie skulle aldrig have været skilt ad, siger Andreas Steenberg, som også er medlem af Boligudvalget på Christiansborg.

FAKTA OM BOLIGKRAVSLISTEN:

Én af betingelserne for at få familiesammenføring er, at herboendes bolig ikke må ligge i et område, som er omfattet af boligkravslisten.

Boligområdet kommer på boligkravslisten, hvis to ud af fire kriterier er opfyldt i et alment boligområde på mindst 1.000 beboere – mindst to år i træk.

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, som er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  2. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  3. Hvis over 60 pct. af beboerne i alderen 30-59 år, som kun har en grundskoleuddannelse (som er gennemført eller godkendt i Danmark).
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Retsinformation: Bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællessammenføring.

Minister indrømmer fejl, men vil ikke gå ind i sagen

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), vil ikke gå ind i enkeltsager, men har i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND beklaget, at boligkravslisten ikke er blevet opdateret de seneste to år.

- Boligkravslisten skal nu opdateres, så vi fremadrettet undgår fejl-afgørelser. Det vil ske snart. Jeg forventer, at en ny bekendtgørelse kan udstedes i det tidlige forår i år, skriver Mattias Tesfaye.

Ifølge ministeren har der været givet afslag i syv sager omkring ægtefællesammenføring med henvisning til boligkravet. Andreas Steenberg mener, at Mattias Tesfaye skal sørge for, at familierne kan være sammen i Danmark, imens de får rettet op på fejlen.

- Han stopper ikke sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er 14 måneder, og så kan den blive sendt tilbage og så kan det tage 10 måneder. Det er jo grotesk, siger Andreas Steenberg og fortsætter.

- Det er en absurd konsekvens, som de kan risikere at blive udsat for. Og det er noget, som aldrig skulle være sket, hvis Mattias Tesfaye og ministeriet havde passet deres arbejde.

Det er en kæmpe fejl i Udlændingeministeriet, som nu gør, at den her lille nye danske statsborger skal komme til verden i Ukraine.

Andreas Steenberg, Radikale Venstre.

'Sagen er først løst, når ægtepar er bragt sammen'

Mattias Tesfaye indrømmer nu, at der er sket fejl og at det vil blive rettet. Er det ikke godt nok?

- Nej, for der er en lille ny dansk statsborger, som skal fødes uden sin far i Ukraine. For mig er den her sag først løst, når det her ægtepar er bragt sammen igen og kan blive forældre sammen, siger Andreas Steenberg.

Onsdag har han stillet følgende spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren under Folketingets spørgetid:

"Mener ministeren, at det er rimeligt, at danskere og deres udenlandske ægtefæller nægtes ægtefællesammenføring, blot fordi de har bopæl et sted, som indtil 2018 var betegnet som et udsat boligområde, når området i dag er et velfungerende og trygt område?"

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra Mattias Tesfaye.