Lokalt

Voldsom kritik af udskældt plejehjem – politiker kræver fyringer

TV 2 Østjylland logo
I samarbejde med TV 2 Østjylland

Endnu engang får Huset Nyvang i Randers kritik.

- Der er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Så hård og kontant er meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsynsbesøg hos demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers i oktober.

Hele 17 krav er ikke opfyldt. Blandt de største mangler på stedet er sikring af borgernes livskvalitet, værdighed og trivsel samt manglende metoder og arbejdsgange for at undgå magtanvendelser. Ligesom at de pårørende er utrygge.

- Under tilsynet blev det observeret, at en borger opsøgte hjælp og blev urolig, men at ingen medarbejdere reagerede. Det blev endvidere observeret, at nogle medarbejdere smækkede med dørene og havde samtaler hen over hovedet på en borger, ligesom borgeren blev omtalt i tredjeperson frem for at blive inddraget i samtalen, lyder det blandt andet i tilsynsrapporten fra Huset Nyvang.

Tre ud af fire er utrygge

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud over observationer på plejehjemmet foretaget interviews af ledelsen, medarbejdere og pårørende.

Blandt sidstnævnte er tre ud af fire utrygge for, om borgeren får den hjælp til at leve det liv, som de ønsker.

Det her er rigtig alvorligt. Der er betydelig risiko for, at borgerne ikke får den hjælp og støtte, de har krav på. Det er ikke værdigt og helt uacceptabelt

Kasper Fuhr Christensen, medlem af omsorgsudvalget, Randers Kommune, Velfærdslisten

Fire tilfældigt udvalgte borgerjournaler er ligeledes blevet gennemgået, og her fremgår der tydelige mangler i to af dem.

- I en omsorgsjournal manglede der eksempelvis beskrivelser af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange der kunne anvendes til at forebygge eventuel magtanvendelse, når borgeren blev dørsøgende og i den forbindelse kunne blive udadreagerende, står der i rapporten.

Langt fra første gang

Det er langt fra første gang, at Huset Nyvang har fået kritik.

I sommer var plejehjemmet en del af dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', hvor skjulte optagelser af den 91-årige demente Niels Christian Nielsen viste massivt omsorgssvigt.

Det er denne dokumentar, der har givet anledning til det seneste tilsynsbesøg.

Også før det har det, der skulle være et særligt demensvenligt plejehjem, fået kritik.

Nu har byrådspolitiker og medlem af omsorgsudvalget Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) fået nok.

'Ikke værdigt og helt uacceptabelt'

- Det her er rigtig alvorligt. Der er betydelig risiko for, at borgerne ikke får den hjælp og støtte, de har krav på. Det er ikke værdigt og helt uacceptabelt, siger Kasper Fuhr Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har nu mistet tilliden til forvaltningen, ledelsen på Huset Nyvang og udvalgsformanden i omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya (S).

- Jeg mener, at vi bør finde en anden udvalgsformand, og så skal vi have kigget på, om det er den rigtige ledelse, der er på stedet og højere oppe. Det mener jeg ikke, det er, siger politikeren.

Han er især fortørnet over, at medlemmer af Randers Byråd og offentligheden tidligere har fået det indtryk, at der var sket forbedringer på Huset Nyvang.

Ikke blevet bedre

Efter 'Plejehjemmene bag facaden' blev offentliggjort, lovede Randers Kommune og Fatma Cetinkaya nemlig, at der var tale om gamle optagelser, og situationen var forbedret på Huset Nyvang.

- Det viser, den her nye rapport så efter min mening ikke var rigtigt. Udvalgsformanden og forvaltningen har haft travlt med at tale problemerne ned i stedet for at løse dem, mener Kasper Fuhr Christensen.

Jeg tager selvfølgelig rapporten alvorlig, og indholdet af den påvirker mig

Fatma Cetinkaya, formand, omsorgsudvalget, Randers Kommune, Socialdemokratiet

Blandt andet havde kommunen plejefaglige konsulenter og demenskoordinatorer tilknyttet plejecentret for at arbejde med arbejdsgangene, strukturen, kulturen, systematikken og medicineringen.

En undersøgelse skulle dengang have vist større tilfredshed blandt både beboere, pårørende og medarbejdere.

Tager rapporten alvorlig

- Vi er i gang med at udbedre fejlene på Huset Nyvang. I oktober satte vi en handleplan i gang, men vi har ikke kunnet nå at se dens effekter, da Styrelsen for Patientsikkerhed besøger plejehjemmet også i oktober, siger Fatma Cetinkaya til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun anerkender, at der er flere ting, der skal arbejdes med på Huset Nyvang, men det tager tid, lyder det fra udvalgsformanden.

- Jeg tager selvfølgelig rapporten alvorlig, og indholdet af den påvirker mig. Jeg kan derfor heller ikke afvise, at der skal ske yderligere end handleplanen, siger Fatma Cetinkaya.

Udvalgsformanden har derfor valgt at indkalde til et ekstraordinært møde i omsorgsudvalget om en uge.

"Ting tager tid"

Her vil forvaltningen fremlægge rapporten og give en status på tiltagene på plejehjemmet.

Direktøren for omsorgsområdet, Erik Mouritsen, er ikke overrasket over resultatet af tilsynsrapporten fra oktober, da han ligesom udvalgsformanden mener, at det er for tidligt at se resultater.

- Ledelsen har ageret, som den skal. Der er konstateret problemer og fejl, og dem forsøger man nu at gøre noget ved. Ting tager tid, siger Erik Mouritsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal flere medarbejdere til i en periode, og så er det allervigtigste, at vi anerkender problemerne i stedet for at skyde skylden på alle mulige andre end os selv

Kasper Fuhr Christensen, medlem af omsorgsudvalget, Randers Kommune, Velfærdslisten

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten er dog af en anden opfattelse.

Han mener, at der er nødt til at ske noget nu på Huset Nyvang.

- Der skal flere medarbejdere til i en periode, og så er det allervigtigste, at vi anerkender problemerne i stedet for at skyde skylden på alle mulige andre end os selv. Og ja, så skal ledelsen skiftes ud, siger lokalpolitikeren.